Wsparcie dla procesu oceny jakości kodu dostarczonego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej
update: 01/02/2023

Wsparcie dla procesu oceny jakości kodu dostarczonego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej

Głównym celem projektu było zapewnienie wyższej jakości dostarczanego oprogramowania oraz ujednolicenie procesu oceny oraz standardów jakości poprzez wdrożenie procesu oceny jakości kodu dostarczanego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu było zapewnienie wyższej jakości dostarczanego oprogramowania oraz ujednolicenie procesu oceny oraz standardów jakości poprzez wdrożenie procesu oceny jakości kodu dostarczanego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej.

Klient zmagał się z tym, że dostarczone oprogramowanie nie było zgodne z wymaganiami jakościowymi oraz narażone było na występowanie błędów i awarii, co przekładało się na doświadczenia użytkowników końcowych.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował opracowanie:

  • modelu procesu oceny jakości kodu oraz współpracy z dostawcami oprogramowania;
  • zestawu danych dot. metryk jakości kodu w SonarQube zebranych w bazie danych pozwalający na przygotowanie analizy w kontekście zrealizowanych prac projektowych (metryki vs projekt biznesowy realizowany przez dostawcę zewnętrznego);
  • zestawu raportów pokazujący dynamikę wskaźników dot. jakości kodu dla aplikacji na poziomie projektu biznesowego.

REZULTATY

  • opracowanie modelu współpracy z dostawcami oprogramowania, który miał na celu wzmocnić praktyki kontroli jakości kodu wytwarzanego oprogramowania;
  • zapewnienie wyższej jakości oprogramowania;
  • pewność, że oprogramowanie, które otrzymuje jest zgodne z wymaganiami jakościowymi;
  • ujednolicenie procesu oceny, co doprowadziło do zwiększenia efektywności w zarządzaniu dostawcami zewnętrznymi i wdrożeniu oprogramowania;
  • automatyzacja procesy oceny jakości kodu oprogramowania.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również