Obserwacja i bezpieczeństwo IT | Linux Polska

Observability i monitoring IT

Zapewniamy usługi umożliwiające uzyskanie analitycznego wglądu w najbardziej złożone ekosystemy cyfrowe naszych klientów (infrastruktura sprzętowa i programowa, procesy i aplikacje biznesowe, usługi IT, warstwy sieciowe). Dzięki zdobyciu kompletnej wiedzy na temat działania systemów można ocenić, który element infrastruktury może ulec awarii oraz zapobiec problemom, zanim te wpłyną na wydajność lub dostępność rozwiązań. W rezultacie poprawiamy ciągłość działania i zwiększamy dostępność usług świadczonych przez klienta.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

SIEM

SIEM (ang. Security Information and Event Management) to kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem IT, integrujące funkcje zarządzania informacjami oraz zdarzeniami – wszystko w ramach jednej platformy. Oferujemy profesjonalne wsparcie w tym obszarze – zaczynając od stworzenia dedykowanej strategii, poprzez wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania, kończąc na utrzymaniu i rozwijaniu systemu. Zapewniamy spersonalizowane rozwiązania, gwarantujące pełne bezpieczeństwo danych. Proponujemy także szkolenia pozwalające wykorzystać maksymalnie potencjał SIEM.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

DevSecOps

DevSecOps to idea rozwoju oprogramowania łącząca metody DevOps z praktykami bezpieczeństwa w całym cyklu życia systemu informatycznego – od jego tworzenia po utrzymanie. Wspieramy naszych klientów w kompleksowej implementacji procesów DevSecOps – począwszy od audytu bezpieczeństwa i optymalizacji obszarów wymagających poprawy, poprzez wdrożenie, zabezpieczenie i utrzymanie aplikacji w środowiskach skonteneryzowanych, wdrożenie konkretnych polityk bezpieczeństwa, kończąc na zarządzaniu infrastrukturą, wsparciu w spełnianiu wymogów regulacyjnych oraz szkoleniach.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Audyt ryzyka

W obliczu powszechnej obecności oprogramowania open source w firmach priorytetem jest dziś umiejętne zarządzanie ryzykiem. Oferujemy szeroki zakres usług obejmujących audyt techniczny, logistyczny i prawny, identyfikację zagrożeń cybernetycznych, analizę potencjalnych słabości w łańcuchu logistycznym wytwarzania oprogramowania oraz doradztwo techniczne i licencyjne. Dzięki naszym środkom zaradczym zabezpieczysz swoje systemy i unikniesz problemów prawnych. Skorzystaj z naszej specjalistycznej wiedzy i ogranicz ryzyko związane z używaniem otwartych rozwiązań.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Przewagi rynkowe Linux Polska

Ciągłe monitorowanie i reagowanie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą IT realizowane przez doświadczonych i certyfikowanych specjalistów, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na rozwijaniu biznesu.

Kompletna analiza środowiska

Oferujemy kompleksową analizę środowiska, umożliwiając jego lepsze zrozumienie i oraz wdrożenie środków zaradczych minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia awarii.

Szkolenia i edukacja w obszarze bezpieczeństwa

Proponujemy dedykowane szkolenia, aby zwiększyć świadomość pracowników i zminimalizować ryzyko naruszeń bezpieczeństwa.

Obserwacja i bezpieczeństwo IT – nasz punkt widzenia

Obserwacja i bezpieczeństwo IT to klucz do spokoju i pewności w cyfrowym świecie. Inwestując w monitoring i ochronę środowiska informatycznego, inwestujemy tak naprawdę w niezakłóconą pracę i zaufanie klientów. Dzięki odpowiednim narzędziom monitorującym możemy śledzić każdy ruch w systemach, wykrywać potencjalne zagrożenia i reagować natychmiastowo – zanim staną się one poważnym problemem.
Przemysław Malinowski
Przemysław Malinowski
Senior Solutions Architect,
Linux Polska

Monitoring – podstawa bezpieczeństwa i efektywności infrastruktury informatycznej

Monitorowanie IT

Monitorowanie IT to z jednej strony kwestia bezpieczeństwa, ale z drugiej także efektywności. Śledząc wydajność systemów oraz analizując trendy i wzorce, możemy identyfikować obszary wymagające ulepszeń lub optymalizacji. Ponadto rzetelna obserwacja pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników i dostosowanie infrastruktury do zmieniających się wymagań biznesowych. Dzięki temu można zoptymalizować wykorzystanie zasobów, zmniejszyć koszty operacyjne oraz zwiększyć efektywność całej organizacji.

Co mówią o nas klienci

Pełne potrfolio usług

Dzisiejszy biznes stoi przed wyzwaniem ciągłego dostosowywania się do zmian technologicznych. Ponieważ jest to proces, a nie jednorazowa transformacja, warto na bieżąco wdrażać rozwiązania, które zapewniają optymalne wykorzystanie potencjału biznesowego przedsiębiorstwa. Optymalizacja cyfrowa prowadzi do wzrostu przychodów, pozwala ulepszyć sposób działania firmy, zwiększyć konkurencyjność oraz zmniejszyć koszty operacyjne – to wszystko bez zmiany modelu biznesowego. Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu ciągłej optymalizacji cyfrowej, na które składają się poniższe usługi.

W dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu i ulepszaniu infrastruktury, procesów oraz strategii. Pomagamy w optymalizacji środowiska IT, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych. Efektywne zarządzanie infrastrukturą zwiększa wydajność operacyjną, poprawia użyteczność oraz redukuje koszty. Przekaż operacje związane z utrzymaniem systemów w ręce naszych doświadczonych ekspertów.

Inżynieria danych (ang. Data Engineering) to cykl operacji obejmujących gromadzenie, przetwarzanie, transformację oraz archiwizację danych w celu ich analizy i wykorzystania. Kluczowym aspektem tego procesu jest stworzenie spójnej struktury danych, dającej możliwość efektywnego zarządzania dużymi woluminami informacji oraz efektywnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Przekraczając granice tradycyjnego zarządzania danymi, oferujemy wszechstronne wsparcie dla klientów, którzy pragną w pełni wykorzystać potencjał swoich systemów oraz hurtowni danych. Nasze usługi obejmują nie tylko integrację systemów, ale również kompleksowe rozwiązania z zakresu baz i hurtowni danych, zapewniających bezpieczeństwo i zgodność.

W cyfrowym świecie pełnym zmian i zagrożeń niezbędne jest ciągłe monitorowanie środowiska informatycznego. Odpowiednia obserwacja polega na gromadzeniu oraz analizie danych pochodzących z różnych punktów infrastruktury. Umożliwia to uzyskanie informacji o aktualnym stanie i działaniu systemów. Dzięki temu można identyfikować rzeczywiste źródła awarii lub spadków wydajności, a także dostrzegać tendencje i wzorce w funkcjonowaniu oprogramowania. Nasze usługi minimalizują ryzyko cyberzagrożeń i zapewniają ciągłość działania systemów. Wdrażamy strategie bezpieczeństwa IT, integrując najlepsze praktyki z obszaru bezpieczeństwa. Wsparcie obejmuje również szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, aby maksymalnie wykorzystać potencjał zaimplementowanych rozwiązań.