DevSecOps | Linux Polska oferta

Co warto wiedzieć o DevSecOps

DevSecOps to skrót od „Development, Security, and Operations” (Rozwój, Bezpieczeństwo i Operacje). Jest to podejście do procesów rozwoju oprogramowania, które integruje praktyki związane z bezpieczeństwem w całym cyklu życia aplikacji, łącząc je z metodami DevOps.

Celem DevSecOps jest zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania na każdym etapie tworzenia i wdrażania aplikacji, od projektowania, przez rozwój, testowanie, wdrożenie, aż po utrzymanie. W DevSecOps, zespoły deweloperskie, bezpieczeństwa i operacyjne współpracują ze sobą, aby szybko identyfikować i naprawiać potencjalne luki i zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Kluczowe elementy DevSecOps obejmują automatyzację, monitorowanie, audyty bezpieczeństwa oraz szybkie reagowanie na incydenty. Dzięki temu podejściu organizacje mogą tworzyć i wdrażać aplikacje nie tylko szybciej, ale także bezpieczniej, zwiększając odporność na ataki i minimalizując ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem.

 • Lepsza jakość oprogramowania — DevSecOps prowadzi do lepszego, bezpieczniejszego oprogramowania, co może przekładać się na wyższą wartość dla klientów.
 • Redukcja kosztów — automatyzacja i przyspieszenie cyklu wydawania nowych wersji oprogramowania zmniejszają koszty związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania.
 • Poprawa wizerunku firmy — bezpieczne i sprawne oprogramowanie wpływa pozytywnie na reputację firmy i jej konkurencyjność na rynku.
 • Wczesne wykrywanie zagrożeń — integracja bezpieczeństwa z procesem rozwoju oprogramowania pozwala na wczesne wykrywanie i eliminację zagrożeń.
 • Zgodność z regulacjami — DevSecOps ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami i regulacjami.
 • Współpraca między zespołami — poprzez współpracę z innymi zespołami, zespoły bezpieczeństwa mogą lepiej przekazać swoje wymagania i oczekiwania.
 • Szybsze wdrożenie — włączenie bezpieczeństwa w procesy ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD) pozwala szybciej wdrażać nowe funkcje i poprawki.
 • Poprawa jakości kodu — automatyczne testy i przeglądy kodu mogą pomóc w wykrywaniu i naprawianiu błędów na wcześniejszych etapach cyklu życia oprogramowania.
 • Efektywniejsza współpraca — DevSecOps promuje kulturę współpracy między zespołami deweloperskimi, operacyjnymi i bezpieczeństwa, co prowadzi do lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
 • Szybsze wykrywanie błędów — testy bezpieczeństwa na wczesnych etapach tworzenia aplikacji i ciągłe monitorowanie pomagają w szybkim wykrywaniu i naprawianiu problemów.
 • Poprawa efektywności — automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą, konfiguracji i wdrożeń pozwala na poprawę efektywności i redukcję błędów.
 • Proaktywne reagowanie — DevSecOps umożliwia ciągłe monitorowanie infrastruktury i aplikacji, co pozwala na proaktywne działanie zapobiegające wystąpieniu poważnych problemów.
 • Skalowalność — wykorzystanie kontenerów i orkiestracji usprawnia zarządzanie zasobami, umożliwiając elastyczne skalowanie aplikacji.
 • Zwiększenie stabilności — automatyzacja procesów i stosowanie modelu infrastruktury jako kodu (IaC) zwiększają stabilności systemów.
 • Mniejsze ryzyko przestojów — wczesne wykrywanie problemów z bezpieczeństwem minimalizuje ryzyko przestojów związanych z incydentami.

Zakres usług

Wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego środowiska narzędziowego DevSecOps

Budujemy zautomatyzowane środowisko narzędziowe DevSecOps, oparte na standaryzowanych procesach i narzędziach. To środowisko ułatwia współpracę między zespołami deweloperskimi i utrzymaniowymi, integrując praktyki bezpieczeństwa w proces wytwórczy oprogramowania. Naszym celem jest zwiększenie efektywności i poziomu bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

Integracja bezpieczeństwa w cyklu życia aplikacji

Integrujemy bezpieczeństwo w całym cyklu życia aplikacji poprzez implementację ciągłego monitoringu i obserwowalności w zautomatyzowanych procesach wytwórczych (np. potoki CI/CD). Naszym celem jest zapewnienie, że bezpieczeństwo jest integralną częścią Twojego procesu rozwoju oprogramowania (software development lifecycle), co zwiększa efektywność i minimalizuje ryzyko.

Wdrożenie automatyzacji procesów DevSecOps

Wdrażamy automatyzację w Twoim cyklu wytwórczym oprogramowania, w tym testów bezpieczeństwa, korzystając z wybranych narzędzi. Automatyzujemy również tworzenie elastycznych środowisk testowych za pomocą technologii chmurowych. Dzięki temu zyskujesz szybsze i niezawodne wdrożenia, a także lepszą kontrolę nad jakością kodu.

Audyt bezpieczeństwa i optymalizacja procesów DevSecOps

Przeprowadzamy analizę Twojego środowiska pod kątem praktyk DevSecOps, identyfikując obszary do poprawy. Na tej podstawie przygotowujemy rekomendacje, które zwiększą bezpieczeństwo i efektywność procesów oraz zabezpieczą infrastrukturę. Oferujemy wsparcie w budowie modelowego potoku CI/CD z wykorzystaniem rekomendowanych narzędzi oraz w opracowaniu planu działań dla zwiększenia dojrzałości DevSecOps.

Wdrożenie DevSecOps w środowiskach skonteneryzowanych

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie DevSecOps w środowiskach skonteneryzowanych. Pomagamy w tworzeniu, wdrażaniu i zabezpieczaniu aplikacji z wykorzystaniem technologii kontenerów. Nasze podejście integruje najlepsze praktyki DevSecOps z narzędziami do zarządzania kontenerami, takimi jak Rancher czy OpenShift. Dzięki temu zapewniamy skuteczne i zabezpieczone środowisko dla Twoich aplikacji.

Zarządzanie infrastrukturą w środowiskach chmurowych w zgodzie z DevSecOps

Zapewniamy wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą w środowiskach chmurowych i hybrydowych, zgodnie z zasadami DevSecOps. Oferujemy efektywne i bezpieczne wdrożenie oraz zarządzanie aplikacjami, a także pomoc w dostosowaniu konfiguracji i zabezpieczeń. Nasza usługa umożliwia Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą, zwiększając jej bezpieczeństwo i efektywność.

Wdrożenie infrastruktury jako kodu (IaC)

Pomagamy w przejściu od manualnego zarządzania infrastrukturą do zautomatyzowanego podejścia opartego na kodzie. Nasze wsparcie obejmuje automatyzację procesów konfiguracji i zarządzania, co pozwala na większą elastyczność i efektywność w utrzymaniu infrastruktury IT. Dzięki temu zyskujesz większą kontrolę nad zasobami i możliwość szybszego reagowania na zmiany.

Wsparcie w procesie compliance i zarządzania ryzykiem

Pomagamy w spełnianiu wymogów regulacyjnych i przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa, co pozwala na dostosowanie się do przepisów i standardów branżowych. Nasze wsparcie pomaga zapobiegać potencjalnym konsekwencjom prawno-finansowym oraz zwiększa zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Wdrożenie i utrzymanie polityk bezpieczeństwa

Oferujemy wsparcie w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu spersonalizowanych polityk bezpieczeństwa, w tym zarządzania dostępem i ochrony danych. Nasze usługi zapewniają skuteczne monitorowanie i reagowanie na incydenty, zwiększając poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

Szkolenia z DevSecOps i bezpieczeństwa aplikacji

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z DevSecOps i bezpieczeństwa aplikacji. Nasze programy edukacyjne są skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji w zakresie integracji bezpieczeństwa z procesami wytwórczymi oprogramowania. Dzięki temu zdobędziesz umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i wdrażania odpowiednich praktyk.

usługi DevSecOps

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie DevSecOps? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Case studies

usługi DevSecOps

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze DevSecOps?

Znajomość narzędzi DevSecOps i automatyzacji

Znajomość szerokiego wachlarza narzędzi używanych w procesach DevSecOps i automatyzacji, takich jak narzędzia do integracji ciągłej (np. Jenkins), do zarządzania konfiguracją (np. Ansible, Puppet), do konteneryzacji i orkiestracji (np. OpenShift, Rancher Tanzu), narzędzia do automatycznego testowania i monitorowania.

Umiejętność programowania

Umiejętność praktycznego wykorzystania różnych języków programowania, takich jak Python, Java, Ruby, Go itp. w zależności od specyficznych wymagań projektu.

Zrozumienie cyberbezpieczeństwa

Posiadamy praktyczną wiedzę i doświadczenie dotyczące standardów bezpieczeństwa, najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych i systemów informatycznych, a także zgodności z przepisami i regulacjami. Potrafimy właściwie ocenić ryzyko, zalecić odpowiednie środki zabezpieczające i zintegrować bezpieczeństwo z procesem rozwoju.

Doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą jako kodem (IaC)

Nasz zespół inżynierów potrafi skutecznie automatyzować i standaryzować procesy wdrażania i zarządzania infrastrukturą technologiczną w modelu IaC, wykorzystując szeroki wachlarz uznanych narzędzi takich jak np. Terraform, Ansible, Chef, Puppet. Dzięki IaC zapewniamy naszym klientom stabilne i niezawodne środowisko do tworzenia, testowania i rozwijania aplikacji.

Znajomość środowisk chmurowych

Wszechstronna znajomość środowisk chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych pozwala nam na skuteczne wdrażanie strategii DevSecOps w wybranym przez klienta środowisku chmurowym. Nasz zespół inżynierów efektywnie optymalizuje zasoby chmurowe, wprowadzając automatyzację i stosując najlepsze praktyki bezpieczeństwa specyficzne dla poszczególnych dostawców chmurowych.

Wsparcie transformacji kulturowych

DevSecOps to nie tylko narzędzia i procesy, ale także kultura. Skutecznie wspieramy naszych klientów w przeprowadzeniu zmiany kulturowej w kierunku DevSecOps, która promuje współpracę, przepływ informacji, ciągłe uczenie i doskonalenie.

Kompetencje inżynierskie

Nasi inżynierowie posiadają potwierdzoną certyfikatami wiedzę w zakresie DevSecOps, bezpieczeństwa IT, chmur obliczeniowych i zarządzania infrastrukturą jako kodem (IaC), a także w obszarze uznanych narzędzi DevSecOps.

Zrozumienie biznesu i specyfiki branżowej

Zespół inżynierski Linux Polska doskonale zna standardy i najlepsze praktyki stosowane w obszarze procesów wytwarzania oprogramowania i bezpieczeństwa IT, jak również rozumie procesy i potrzeby biznesowe, co umożliwia nam dostosowanie strategii DevSecOps do specyficznych wymagań każdego klienta.

Zaufanie i wsparcie na każdym etapie projektu

Linux Polska to nie tylko dostawca usług, ale również partner biznesowy, który zawsze służy radą i pomocą. Nasi konsultanci są gotowi do udzielania wsparcia i pomocy na każdym etapie projektu, również po zakończeniu wdrożenia, w formie szkoleń, doradztwa technicznego czy utrzymania systemów.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci