DevSecOps | Linux Polska oferta

Usługi Linux Polska w obszarze DevSecOps – w czym możemy Ci pomóc

Wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego środowiska narzędziowego DevSecOps

Budowa w pełni zautomatyzowanego środowiska narzędziowego DevSecOps opartego o wystandaryzowane procesy i narzędzia bazujące na podejściu DevSecOps. Środowisko takie umożliwia efektywniejszą współpracę między zespołami odpowiedzialnymi za rozwój oprogramowania i jego utrzymanie oraz implementację praktyk bezpieczeństwa do procesu wytwórczego oprogramowania.

Integracja bezpieczeństwa w cyklu życia aplikacji

Usługa implementacji ciągłego monitoringu i obserwowalności (observability) w zautomatyzowanym procesie wytwórczym oprogramowania (np. potoki CI/CD), zapewniająca integrację bezpieczeństwa w całym cyklu życia aplikacji (software development lifecycle).

Wdrożenie automatyzacji procesów DevSecOps

Usługa wdrożenia automatyzacji cyklu wytwórczego oprogramowania, w tym testów bezpieczeństwa w oparciu o wybrane narzędzia oraz automatyzacja tworzenia elastycznych środowisk testowych z wykorzystaniem technologii chmurowych.

Audyt bezpieczeństwa i optymalizacja procesów DevSecOps

Analiza środowiska pod kątem praktyk DevSecOps, identyfikacja obszarów wymagających poprawy, a następnie przygotowanie rekomendacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności procesów oraz zabezpieczenie infrastruktury; pomoc w stworzeniu modelowego potoku ciągłego dostarczania z wykorzystaniem rekomendowanych narzędzi DevSecOps oraz w opracowaniu strategii i planu działań w celu zwiększenia dojrzałości DevSecOps.

Wdrożenie DevSecOps w środowiskach skonteneryzowanych

Kompleksowa usługa, która pomaga klientom w tworzeniu, wdrażaniu, zabezpieczaniu i utrzymaniu aplikacji w oparciu o technologię kontenerów poprzez integrację najlepszych praktyk DevSecOps z narzędziami do zarządzania kontenerami (np. Rancher, OpenShift, Tanzu).

Zarządzanie Infrastrukturą w zgodzie z DevSecOps w środowiskach chmurowych i hybrydowych

Usługa zarządzania infrastrukturą w zgodzie z DevSecOps umożliwiająca efektywne i bezpieczne wdrożenie oraz zarządzanie aplikacjami w środowiskach chmurowych i hybrydowych; wsparcie w dostosowaniu konfiguracji i zabezpieczeń infrastruktury.

Implementacja Infrastruktury jako kodu (IaC)

Wsparcie w automatyzacji procesów konfiguracji i zarządzania infrastrukturą IT. W ramach usługi zespół konsultantów Linux Polska pomaga klientom przejść od tradycyjnych, manualnych metod zarządzania infrastrukturą do zautomatyzowanego podejścia opartego na kodzie.

Wsparcie w procesie compliance i zarządzania ryzykiem

Wsparcie w spełnianiu wymogów regulacyjnych i przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa, umożliwiająca klientom dostosowanie się do przepisów i standardów branżowych. Nasza usługa pomaga zapobiegać potencjalnym konsekwencjom prawno-finansowym oraz utrzymać zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Wdrożenie i utrzymanie polityk bezpieczeństwa

Pomoc w opracowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu polityk bezpieczeństwa, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań. Praktyki te obejmują m.in. zarządzanie dostępem, ochronę danych, monitorowanie oraz odpowiedź na incydenty bezpieczeństwa.

Szkolenia z DevSecOps i bezpieczeństwa aplikacji

Szkolenia i warsztaty z zakresu DevSecOps i bezpieczeństwa aplikacji, które pozwolą zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do skutecznej integracji bezpieczeństwa z procesami wytwarzania, utrzymania i rozwoju oprogramowania oraz wdrażania efektywnych praktyk bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Co to jest DevSecOps?

DevSecOps to skrót od „Development, Security, and Operations” (Rozwój, Bezpieczeństwo i Operacje). Jest to podejście do procesów rozwoju oprogramowania, które integruje praktyki związane z bezpieczeństwem w całym cyklu życia aplikacji, łącząc je z metodami DevOps.

Celem DevSecOps jest zapewnienie bezpieczeństwa oprogramowania na każdym etapie tworzenia i wdrażania aplikacji, od projektowania, przez rozwój, testowanie, wdrożenie, aż po utrzymanie. W DevSecOps, zespoły deweloperskie, bezpieczeństwa i operacyjne współpracują ze sobą, aby szybko identyfikować i naprawiać potencjalne luki i zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Kluczowe elementy DevSecOps obejmują automatyzację, monitorowanie, audyty bezpieczeństwa oraz szybkie reagowanie na incydenty. Dzięki temu podejściu organizacje mogą tworzyć i wdrażać aplikacje nie tylko szybciej, ale także bezpieczniej, zwiększając odporność na ataki i minimalizując ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Nasze mocne strony — czemu warto współpracować z Linux Polska w obszarze DevSecOps

Znajomość narzędzi DevSecOps i automatyzacji

Znajomość szerokiego wachlarza narzędzi używanych w procesach DevSecOps i automatyzacji, takich jak narzędzia do integracji ciągłej (np. Jenkins), do zarządzania konfiguracją (np. Ansible, Puppet), do konteneryzacji i orkiestracji (np. OpenShift, Rancher Tanzu), narzędzia do automatycznego testowania i monitorowania.

Umiejętność programowania

Umiejętność praktycznego wykorzystania różnych języków programowania, takich jak Python, Java, Ruby, Go itp. w zależności od specyficznych wymagań projektu.

Zrozumienie bezpieczeństwa cybernetycznego

Posiadamy praktyczną wiedzę i doświadczenie dotyczące standardów bezpieczeństwa, najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych i systemów informatycznych, a także zgodności z przepisami i regulacjami. Potrafimy właściwie ocenić ryzyko, zalecić odpowiednie środki zabezpieczające i zintegrować bezpieczeństwo z procesem rozwoju.

Doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą jako kodem (IaC)

Nasz zespół inżynierów potrafi skutecznie automatyzować i standaryzować procesy wdrażania i zarządzania infrastrukturą technologiczną w modelu IaC, wykorzystując szeroki wachlarz uznanych narzędzi takich jak np. Terraform, Ansible, Chef, Puppet. Dzięki IaC zapewniamy naszym klientom stabilne i niezawodne środowisko do tworzenia, testowania i rozwijania aplikacji.

Znajomość środowisk chmurowych

Wszechstronna znajomość środowisk chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych pozwala nam na skuteczne wdrażanie strategii DevSecOps w wybranym przez klienta środowisku chmurowym. Nasz zespół inżynierów efektywnie optymalizuje zasoby chmurowe, wprowadzając automatyzację i stosując najlepsze praktyki bezpieczeństwa specyficzne dla poszczególnych dostawców chmurowych.

Doświadczenie w przeprowadzaniu transformacji kulturowych

DevSecOps to nie tylko narzędzia i procesy, ale także kultura. Skutecznie wspieramy naszych klientów w przeprowadzeniu zmiany kulturowej w kierunku DevSecOps, która promuje współpracę, przepływ informacji, ciągłe uczenie i doskonalenie.

Kompetencje inżynierskie

Nasi inżynierowie posiadają potwierdzoną certyfikatami wiedzę w zakresie DevSecOps, bezpieczeństwa IT, chmur obliczeniowych i zarządzania infrastrukturą jako kodem (IaC), a także w obszarze uznanych narzędzi DevSecOps.

Zrozumienie biznesu i specyfiki branżowej

Zespół inżynierski Linux Polska doskonale zna standardy i najlepsze praktyki stosowane w obszarze procesów wytwarzania oprogramowania i bezpieczeństwa IT, jak również rozumie procesy i potrzeby biznesowe, co umożliwia nam dostosowanie strategii DevSecOps do specyficznych wymagań każdego klienta.

Zaufanie i wsparcie na każdym etapie projektu

Linux Polska to nie tylko dostawca usług, ale również partner biznesowy, który zawsze służy radą i pomocą. Nasi konsultanci są gotowi do udzielania wsparcia i pomocy na każdym etapie projektu, również po zakończeniu wdrożenia, w formie szkoleń, doradztwa technicznego czy utrzymania systemów.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

DevSecOps – korzyści dla zespołów deweloperskich

 • Szybsze wdrożenie – włączenie bezpieczeństwa w procesy ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD) pozwala szybciej wdrażać nowe funkcje i poprawki.
 • Poprawa jakości kodu – automatyczne testy i przeglądy kodu mogą pomóc w wykrywaniu i naprawianiu błędów na wcześniejszych etapach cyklu życia oprogramowania.
 • Efektywniejsza współpraca – DevSecOps promuje kulturę współpracy między zespołami deweloperskimi, operacyjnymi i bezpieczeństwa, co prowadzi do lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
 • Szybsze wykrywanie błędów – testy bezpieczeństwa na wczesnych etapach tworzenia aplikacji i ciągłe monitorowanie pomagają w szybkim wykrywaniu i naprawianiu problemów.

DevSecOps – korzyści dla zespołów operacyjnych

 • Poprawa efektywności – automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą, konfiguracji i wdrożeń pozwala na poprawę efektywności i redukcję błędów.
 • Proaktywne reagowanie – DevSecOps umożliwia ciągłe monitorowanie infrastruktury i aplikacji, co pozwala na proaktywne działanie zapobiegające wystąpieniu poważnych problemów.
 • Skalowalność – wykorzystanie kontenerów i orkiestracji usprawnia zarządzanie zasobami, umożliwiając elastyczne skalowanie aplikacji.
 • Zwiększenie stabilności – automatyzacja procesów i stosowanie modelu infrastruktury jako kodu (IaC) zwiększają stabilności systemów.
 • Mniejsze ryzyko przestojów – wczesne wykrywanie problemów z bezpieczeństwem minimalizuje ryzyko przestojów związanych z incydentami.

DevSecOps – korzyści dla zespołów bezpieczeństwa

 • Wczesne wykrywanie zagrożeń – integracja bezpieczeństwa z procesem rozwoju oprogramowania pozwala na wczesne wykrywanie i eliminację zagrożeń.
 • Zgodność z regulacjami – DevSecOps ułatwia uzyskanie zgodności z przepisami i regulacjami.
 • Współpraca między zespołami – poprzez współpracę z innymi zespołami, zespoły bezpieczeństwa mogą lepiej przekazać swoje wymagania i oczekiwania.

DevSecOps – korzyści dla biznesu

 • Lepsza jakość oprogramowania – DevSecOps prowadzi do lepszego, bezpieczniejszego oprogramowania, co może przekładać się na wyższą wartość dla klientów.
 • Redukcja kosztów – automatyzacja i przyspieszenie cyklu wydawania nowych wersji oprogramowania zmniejszają koszty związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania.
 • Poprawa wizerunku firmy – bezpieczne i sprawne oprogramowanie wpływa pozytywnie na reputację firmy i jej konkurencyjność na rynku.

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj wartościowe treści na swój email. Dowiedz się pierwszy o nowych wydarzeniach ze świata IT.

  Skontaktuj się z nami