Wsparcie i utrzymanie środowisk IT | Linux Polska usługi

Zwiększamy potencjał open source

Co sprawia, że nasza oferta jest unikalna na rynku?

 • Jako jedyni na rynku polskim oferujemy rozszerzony 5-poziomowy model wsparcia, który jest bardziej efektywny i gwarantuje skuteczniejsze rozpoznawanie problemów.
 • Od wielu lat uzupełniamy wsparcie świadczone przez producentów komercyjnych wersji open source, m.in. EDB, SUSE, Elastic, Zabbix, HashiCorp, Red Hat, w tym nadzorujemy również sposób rozwiązywania problemu przez dostawcę oprogramowania.
  Sprawdź wspierane przez nas technologie
 • Zapewniamy wsparcie dla wersji społecznościowych oprogramowania open source.
 • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawno-licencyjnych dotyczących oprogramowania open source.
 • Obejmujemy usługą wsparcia wszystkie elementy środowiska IT przedsiębiorstwa.
 • Uzupełniamy brakujące funkcjonalności we wspieranym oprogramowaniu.
 • Udzielamy pomocy w języku polskim w trakcie korzystania z supportu – stała obecność onsite lub online.
 • Nasz zespół inżynierów stale rozwija swoje kompetencje i aktualizuje wiedzę w zakresie technologii open source.

Zakres usług

Wsparcie poszczególnych systemów i aplikacji open source

Wsparcie pojedynczych systemów i aplikacji open source, w tym:

 • pomoc w utrzymaniu aplikacji w założonych parametrach eksploatacyjnych;
 • pomoc we wdrożeniu aktualizacji, łat i obejść;
 • transfer know-how.

Warianty usługi:

 • standard (5×8);
 • premium (24×7);
 • flexible – dostosowany do specyficznych potrzeb klienta.

Forma świadczenia usługi: zdalnie (mail, telefonicznie, system wsparcia) i on-site.

Przejęcie utrzymania systemu lub obszaru środowiska IT zgodnie z SLA

Przejęcie utrzymania systemu lub obszaru środowiska IT zgodnie z SLA, w tym:

 • analiza środowiska IT;
 • przejęcie odpowiedzialności za poprawne działanie systemu zgodnie z SLA;
 • raportowanie stanu systemu i incydentów.

Warianty usługi:

 • standard (5×8);
 • premium (24×7);
 • flexible – dostosowany do specyficznych potrzeb klienta.

Forma świadczenia usługi: zdalnie (mail, telefonicznie, system wsparcia) i on-site.

Usługa Technicznego Opiekuna Klienta (TAM)

Wsparcie dedykowanego inżyniera Linux Polska, który posiada z pełną wiedzę o środowisku IT, trafnie rozpoznaje przyczyny problemów i zaleca odpowiednie działania naprawcze.

Health check środowiska IT

Przegląd konfiguracji środowiska. Zalecenia instalacji poprawek i aktualizacji.

Doradztwo w zakresie wykorzystania najnowszych technologii i trendów

Analiza najnowszych technologii i trendów rozwojowych pod kątem optymalizacji utrzymania środowiska IT. Wybór technologii do weryfikacji w ramach Proof of Concept (PoC) i wykonanie PoC.

Wsparcie w obszarze licencyjnym

Analiza używanego oprogramowania pod kątem licencyjnym. Analiza konfliktów pomiędzy licencjami. Opinie prawne dotyczące zasad korzystania z oprogramowania.

Analiza biznesowa

Ocena efektywności aktualnego sposobu utrzymania środowisk IT. Rekomendacje dla zmian w sposobie pozyskiwania sprzętu i usług IT.

Co zyskujesz dzięki współpracy

Dostęp do najaktualniejszej wiedzy o nowych rozwiązaniach w obszarach Open Source i zarządzania cyklem życia oprogramowania.

Poprawa wskaźników Mean Time Between Failure (MTBF) oraz Mean Time To Repair (MTTR).

Skuteczniejsze zapobieganie błędom i awariom dzięki proaktywnemu monitoringowi.

Elastyczne warunki świadczenia usługi dostosowane do trybu pracy użytkowników, administratorów i helpdesku.

Poprawa jakości usług wsparcia dzięki kompetencjom inżynierów Linux Polska, z uwzględnieniem wskaźników SLA i XLA.

Szkolenia i warsztaty w zakresie dobrych praktyk zarządzania systemami i konfiguracją rozwiązań.

5-poziomowy model utrzymania i wsparcia

Pre-support
Poziom 0Dodatkowe wsparcie
Poziom 1Wypracowywanie obejść
Poziom 2Szczegółowa analiza problemów
Poziom 3Rozwiązywanie problemów na poziomie kodu

Pre-support

Wprowadzenie administratorów do korzystania z supportu.
Update technologiczny dla zespołu.
Wsparcie w tworzeniu firmowej bazy wiedzy.
Szkolenia i warsztaty.

Poziom 0

Wsparcie lokalne z opcją stałej obecności onsite i online.
Monitoring rozwiązywania problemów.
Opcja outsourcingu helpdesku.

Poziom 1

Kwalifikacja problemów, wypracowywanie obejść.
Kontrola sposobu rozwiązywania problemu przez producenta.

Poziom 2

Szczegółowa analiza problemów.
Kontrola sposobu rozwiązywania problemu przez producenta.

Poziom 3

Rozwiązywanie zaawansowanych problemów na poziomie kodu.
Kontrola sposobu rozwiązywania problemu przez producenta.

usługi utrzymania środowisk IT

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia i utrzymania środowisk IT?
Dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies

usługi utrzymania środowisk IT

Nasze usługi utrzymania i wsparcia obejmują

Rejestrację zgłoszenia

Rejestrację zgłoszenia w dedykowanym systemie wsparcia

Śledzenie postępów prac

Śledzenie postępów prac producenta oprogramowania nad zgłoszeniem; dostęp do historii zgłoszeń.

Ustalenie czasu reakcji

Ustalenie czasu reakcji oraz rozwiązania zgłoszenia w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń.

Monitoring i przeglądy

Proaktywny monitoring i regularne przeglądy konserwacyjne.

Aktualizacje i konfiguracje

Zarządzanie aktualnością oprogramowania i zarządzanie konfiguracją.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci