Obserwacja i monitoring pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju
update: 30/12/2022

Obserwacja i monitoring pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej dostępności, niezawodności oraz szybkości dostarczania oprogramowania na wskazanej platformie uruchomieniowej poprzez wdrożenie procesu obserwacji i monitoringu potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD).

Obszary: Technologie: Elastic Stack

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej dostępności, niezawodności oraz szybkości dostarczania oprogramowania na wskazanej platformie uruchomieniowej poprzez wdrożenie procesu obserwacji i monitoringu potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD).

W projekcie wykorzystano szeroko stosowane w branży oprogramowanie Elastic Stack (ElasicSearch, Logstash, Kibana), który umożliwił przetwarzanie, przechowywanie i wizualizację logów oraz innych danych.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 • przegląd stosowanych praktyk;
 • weryfikację ryzyk i wąskich gardeł;
 • zdefiniowanie technik obserwacji środowisk;
 • analizę i wskazania dla kompleksowego systemu obserwacji;
 • zalecenia narzędziowe z uwzględnieniem stosowanych przez klienta;
 • analizę kosztów posiadania w aspekcie narzędziowym i środowiskowym (TCO);
 • opracowanie architektury docelowego rozwiązania;
 • implementację oraz adaptację rozwiązania,

REZULTATY

 • Centralizacja logów – logi z różnych źródeł są łatwo przekazywane i składowane w jednym miejscu,
 • Szybkie wykrywanie problemów – wizualizacja danych za pomocą Kibany i elastycznej wyszukiwarki Elasticsearch,
 • Monitorowanie wydajności i szybkie wykrywanie problemów,
 • Szybka identyfikacja błędów oraz ich eliminacja,
 • Automatyzacja wielu procesów związanych z przetwarzaniem i analizą logów.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również

  Skontaktuj się z nami