Inżynieria Danych | Linux Polska

integracja aplikacji i danych

Scalamy ze sobą różne systemy informatyczne, eliminując izolację danych i usprawniając wymianę informacji pomiędzy aplikacjami. Nasza oferta obejmuje audyty i analizę środowisk, projektowanie i modernizację architektur integracyjnych oraz zaawansowanych systemów ESB, dobór i wdrożenie kluczowych komponentów, migrację środowisk, a także wdrażanie narzędzi monitorujących.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Bazy danych i hurtownie danych

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z bazami danych – od audytów i konsultacji technicznych, poprzez opracowywanie architektur danych i projektowanie baz, wdrażanie, migrację, aż po optymalizację, monitoring oraz wsparcie w innowacyjnym rozwoju. Przetwarzaj dane skutecznie i podejmuj optymalne decyzje w odpowiednim czasie dzięki wsparciu doświadczonych ekspertów.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Przewagi rynkowe Linux Polska

Integracja i optymalizacja danych

Zajmujemy się kompleksową integracją danych z różnych źródeł oraz ich optymalizacją, co ułatwia dostęp do nich oraz zwiększa ich czytelność.

Efektywne wykorzystanie danych biznesowych

Nasze usługi umożliwiają pełne i świadome wykorzystanie zgromadzonych danych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Automatyzacja procesów

Dzięki zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych i raportowania pomagamy klientom osiągać większą wydajność oraz oszczędzać czas.

Inżynieria danych – nasz punkt widzenia

Wykorzystując odpowiednio potencjał inżynierii danych, można kreować strategiczne rozwiązania oparte na analizie prawdziwych informacji. To istotny krok w doskonaleniu operacji biznesowych oraz podejmowaniu trafnych decyzji, które napędzają rozwój i konkurencyjność na rynku. Skuteczna polityka zarządzania danymi pozwala osiągać nowe poziomy efektywności operacyjnej oraz szybciej reagować na zmieniające się warunki.
Tomasz Dziedzic
Tomasz Dziedzic
Chief Technology Officer,
Linux Polska

Inżynieria danych – zakres działań technicznych

Inżynieria danych

Inżynieria danych obejmuje szeroki zakres działań związanych z przetwarzaniem danych – gromadzenie, przekształcanie, czyszczenie oraz analizę danych. Wdraża także systemy do zarządzania bazami i hurtowniami danych oraz rozwija infrastrukturę potrzebną do skutecznego przetwarzania dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo w ramach inżynierii danych projektuje się i implementuje algorytmy oraz narzędzia do automatyzacji procesów związanych z przetwarzaniem danych.

Co mówią o nas klienci

Pełne potrfolio usług

Dzisiejszy biznes stoi przed wyzwaniem ciągłego dostosowywania się do zmian technologicznych. Ponieważ jest to proces, a nie jednorazowa transformacja, warto na bieżąco wdrażać rozwiązania, które zapewniają optymalne wykorzystanie potencjału biznesowego przedsiębiorstwa. Optymalizacja cyfrowa prowadzi do wzrostu przychodów, pozwala ulepszyć sposób działania firmy, zwiększyć konkurencyjność oraz zmniejszyć koszty operacyjne – to wszystko bez zmiany modelu biznesowego. Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu ciągłej optymalizacji cyfrowej, na które składają się poniższe usługi.

W dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu i ulepszaniu infrastruktury, procesów oraz strategii. Pomagamy w optymalizacji środowiska IT, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych. Efektywne zarządzanie infrastrukturą zwiększa wydajność operacyjną, poprawia użyteczność oraz redukuje koszty. Przekaż operacje związane z utrzymaniem systemów w ręce naszych doświadczonych ekspertów.

Inżynieria danych (ang. Data Engineering) to cykl operacji obejmujących gromadzenie, przetwarzanie, transformację oraz archiwizację danych w celu ich analizy i wykorzystania. Kluczowym aspektem tego procesu jest stworzenie spójnej struktury danych, dającej możliwość efektywnego zarządzania dużymi woluminami informacji oraz efektywnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Przekraczając granice tradycyjnego zarządzania danymi, oferujemy wszechstronne wsparcie dla klientów, którzy pragną w pełni wykorzystać potencjał swoich systemów oraz hurtowni danych. Nasze usługi obejmują nie tylko integrację systemów, ale również kompleksowe rozwiązania z zakresu baz i hurtowni danych, zapewniających bezpieczeństwo i zgodność.

W cyfrowym świecie pełnym zmian i zagrożeń niezbędne jest ciągłe monitorowanie środowiska informatycznego. Odpowiednia obserwacja polega na gromadzeniu oraz analizie danych pochodzących z różnych punktów infrastruktury. Umożliwia to uzyskanie informacji o aktualnym stanie i działaniu systemów. Dzięki temu można identyfikować rzeczywiste źródła awarii lub spadków wydajności, a także dostrzegać tendencje i wzorce w funkcjonowaniu oprogramowania. Nasze usługi minimalizują ryzyko cyberzagrożeń i zapewniają ciągłość działania systemów. Wdrażamy strategie bezpieczeństwa IT, integrując najlepsze praktyki z obszaru bezpieczeństwa. Wsparcie obejmuje również szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, aby maksymalnie wykorzystać potencjał zaimplementowanych rozwiązań.