Architektura IT | Linux Polska oferta

Co warto wiedzieć o architekturze IT

Do efektywnej pracy systemów informatycznych potrzebna jest przejrzysta architektura IT, która jasno definiuje współpracę między aplikacjami, sprzętem i całym otoczeniem organizacyjnym. Uporządkowana architektura IT ogranicza złożoność systemów, ułatwia optymalizację kosztową i szybsze wdrażanie kolejnych aplikacji.

W procesie jej tworzenia ważne jest uwzględnienie wszystkich warstw architektonicznych: strategii biznesowej, aplikacji biznesowych, integracji danych, bezpieczeństwa, usług infrastrukturalnych i infrastruktury sprzętowo-systemowej.

Oferujemy usługi na 3 poziomach architektury IT:

 • architektura korporacyjna — obejmująca całość organizacji i zorientowana na realizację celów biznesowych;
 • architektura rozwiązań — obejmująca sposób realizacji nowych rozwiązań oraz współdziałania warstw i komponentów;
 • architektura techniczna aplikacji — opisująca techniczny sposób wykonania aplikacji: zastosowane wzorce projektowe, podział na komponenty, wykorzystywane API, przepływy danych.

Kiedy warto wdrożyć nowoczesną architekturę IT

 • Ograniczenia sprzętowe — niewielka wydajność działania systemu na starej infrastrukturze.
 • Zwiększone koszty utrzymania systemów i aplikacji — wysoki koszt licencji i wymiany sprzętu.
 • Ograniczenia architektoniczne — problemy w zdefiniowaniu wymagań nowych rozwiązań i ich współpracy z istniejącym środowiskiem IT.
 • Ograniczenia technologiczne — problemy w zastosowaniu nowych wymaganych technologii w obszarze bezpieczeństwa, optymalizacji przesyłu danych oraz współpracy z innymi aplikacjami i zewnętrznymi usługami.
 • Ograniczenia organizacyjne — problemy w identyfikacji odpowiedzialności za niską wydajność i jakość działania.

Architektura IT — korzyści techniczne

 • Uproszczenie zarządzania poprzez redukcję złożoności środowiska.
 • Poprawa stabilności systemów dzięki szybszemu rozpoznawaniu przyczyn problemów.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki przejrzystości przepływu danych.
 • Precyzyjne założenia techniczne dla nowych rozwiązań.
 • Efektywna współpraca pomiędzy aplikacjami i komponentami infrastruktury.

Architektura IT — korzyści biznesowe

 • Pełna kontrola nad środowiskiem IT zgodnie z założeniami strategii organizacji.
 • Możliwość kontroli efektywności poszczególnych obszarów IT.
 • Identyfikacja możliwych obszarów optymalizacji kosztowej.
 • Niezbędne narzędzie dla restrukturyzacji procesów biznesowych (BPR).
 • Poprawa komunikacji zespołu IT z zarządem i osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i kontrolę budżetu.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Doradztwo w tworzeniu i aktualizacji architektury korporacyjnej

Rozpoczynamy od szczegółowej analizy Twojej strategii IT, mapując jej cele na poszczególne elementy architektury informacyjnej. Następnie tworzymy dedykowane wytyczne projektowe, które zawierają zarówno standardy, jak i rekomendowane bloki technologiczne. Oferujemy również pomoc w praktycznej implementacji wytycznych oraz bieżących ich aktualizacjach, gwarantując w ten sposób spójność środowiska IT i jego gotowość na przyszłe wyzwania.

Projektowanie architektury środowiska IT

Analizujemy Twoje środowisko IT, identyfikujemy zależności sprzętowo-systemowe i przepływy danych. Na tej podstawie tworzymy projekt zalecanej architektury i przedstawiamy rekomendacje zmian, aby zoptymalizować Twoje środowisko IT i umożliwić jego efektywną rozbudowę o kolejne rozwiązania.

Wsparcie w tworzeniu architektury rozwiązania

Zapewniamy wszechstronne wsparcie w zakresie tworzenia architektury Twojego rozwiązania IT. Począwszy od szczegółowej analizy wymagań, przez projektowanie optymalnej architektury po szczegółowe zalecenia projektowo-programistyczne dla tworzonych aplikacji. Naszym celem jest zapewnienie, że Twoje rozwiązanie będzie działało efektywnie i zgodnie z Twoimi potrzebami.

Modelowanie procesów IT zgodnie z praktykami ITIL

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie modelowania procesów IT, zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL. Nasza współpraca rozpoczyna się od szczegółowej analizy Twoich obecnych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych aspektów, takich jak strategia i transformacja usług. Następnie opracowujemy zindywidualizowaną koncepcję procesów oraz plan transformacji mający na celu podniesienie efektywności Twoich usług IT.

Projektowanie i wdrażanie środowisk wysokiej dostępności (HA)

Świadczymy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, instalacją i konfiguracją środowisk wysokiej dostępności (HA). Rozpoczynamy od analizy Twoich wymagań w zakresie wydajności i niezawodności, na podstawie której przygotowujemy projekt wdrożenia środowiska HA. Następnie przystępujemy do instalacji i optymalizacji konfiguracji, aby zapewnić najwyższą dostępność i efektywność. Kończymy na zaleceniach dotyczących dalszej eksploatacji, aby Twoje środowisko IT działało bez zakłóceń.

Migracja do chmur publicznych i prywatnych

Wspieramy Cię na każdym etapie migracji zasobów IT do środowisk chmurowych, zarówno publicznych (np. AWS, Azure, GCP), jak i prywatnych. Zaczynamy od opracowania projektu architektury docelowej w wybranym środowisku, a w kolejnym kroku realizujemy migrację wybranych zasobów. Po zakończeniu procesu przeprowadzamy testy, aby upewnić się, że nowe środowisko IT działa zgodnie z oczekiwaniami. Zapewniamy płynne i bezpieczne przejście do chmury.

Wdrożenie chmury hybrydowej

Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wdrażaniu rozwiązań w modelu chmury hybrydowej. Nasz proces zaczyna się od opracowania projektu architektury, który uwzględnia przepływy danych pomiędzy różnymi lokalizacjami, takimi jak chmura publiczna, prywatna czy infrastruktura on-premises. W dalszej kolejności przechodzimy do fazy instalacji i konfiguracji zasobów IT, zapewniając spójność i efektywność Twojego środowiska. W efekcie możesz cieszyć się elastycznością i skalowalnością chmury hybrydowej.

Konteneryzacja w chmurze

Towarzyszymy Ci na każdym etapie procesu konteneryzacji w chmurze. Rozpoczynamy od projektowania i wdrażania architektur, które umożliwiają efektywną konteneryzację i eksploatację Twoich aplikacji w chmurze. Zajmujemy się migracją aplikacji i danych do nowego środowiska. Po zakończeniu procesu zapewniamy wsparcie powdrożeniowe, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i jest w pełni zoptymalizowane. Dzięki temu możesz skorzystać z pełni możliwości konteneryzacji, zwiększając efektywność i skalowalność Twojego środowiska IT.

Dostosowanie architektury usługowej do środowiska chmury

Pomagamy w dostosowaniu architektury usługowej (Service Oriented Architecture, SOA) do potrzeb środowiska chmurowego. Rozpoczynamy od analizy Twoich obecnych usług IT, aby zidentyfikować kluczowe elementy wymagające dostosowania. W kolejnym kroku przygotowujemy architekturę SOA, która nie tylko ułatwi migrację do chmury, ale także zapewni efektywną i skalowalną eksploatację produkcyjną w nowym środowisku. Nasze rozwiązania są skrojone na miarę Twoich potrzeb i pozwalają na płynne i bezpieczne przejście do chmury.

Modernizacja aplikacji

Modernizujemy Twoje aplikacje zaczynając od oceny ich gotowości do wprowadzenia zmian. Na podstawie tej analizy doradzamy w wyborze najefektywniejszej strategii modernizacji. Ostateczny etap to rekomendacje dotyczące konkretnych technologii, wzorców projektowych i API, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb. Naszym celem jest zapewnienie, by Twoje aplikacje były nie tylko nowoczesne, ale także skalowalne i łatwe w utrzymaniu.

usługi architektury IT

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie architektury IT?
Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies

usługi architektury IT

Dlaczego warto budować architekturę IT razem z nami?

Kompetencje i technologia

Łączymy dogłębną znajomość standardów architektury IT, doświadczenie w migracji dużych systemów, oraz aktywne uczestnictwo w społeczności open source. Nasze podejście do projektowania architektury IT bazuje na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań opartych na systemach Linux i oprogramowaniu open source. Stworzyliśmy zaawansowane architektury IT dla czołowych organizacji z branży finansowej, ubezpieczeniowej i administracji publicznej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Otwarte standardy i rozwój

Stawiamy na otwarte standardy będące fundamentem naszej filozofii projektowania systemów IT. Dzięki temu nasze rozwiązania charakteryzują się długoterminową użytecznością i łatwością skalowania, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii. Otwarte standardy umożliwiają pełną wymianę danych i bezproblemową integrację z nowymi aplikacjami, otwierając drogę do innowacji i zapewnienia gotowości na przyszłe wyzwania technologiczne i biznesowe. Dzięki temu nasze projekty są zawsze aktualne i odpowiadają na bieżące oraz przyszłe potrzeby Twojej organizacji.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci