Architektura IT | Linux Polska oferta

Architektura IT – w czym możemy Ci pomóc

Konsulting w zakresie tworzenia i aktualizacji architektury korporacyjnej

Analiza wniosków ze strategii IT.
Mapowanie celów strategicznych na poszczególne warstwy środowiska IT.
Wytyczne dla projektowania rozwiązań – standardy i bloki technologiczne.

Opracowanie standardów technologicznych w organizacji

Analiza wykorzystywanego oprogramowania i sprzętu.
Uzgodnienie obszarów standaryzacji.
Opracowanie wytycznych dla standaryzacji.

Projektowanie architektury środowiska IT w wybranym obszarze

Analiza przepływu danych i zależności sprzętowo-systemowych.
Analiza wykorzystania istniejących komponentów środowiska.
Projekt zalecanej architektury środowiska i rekomendacje zmian.

Wsparcie w tworzeniu architektury rozwiązania

Analiza wymagań dla całości rozwiązania.
Optymalizacja wykorzystania środowiska IT w ramach rozwiązania.
Projekt architektury rozwiązania.

Wsparcie w tworzeniu architektury aplikacji

Analiza wymagań dla aplikacji.
Analiza optymalnego wykorzystania istniejących komponentów środowiska IT.
Projekt architektury aplikacji.

Wsparcie modelowania procesów w organizacji IT w zakresie praktyk ITIL

Analiza funkcjonowania procesów w obszarach: strategii, projektowania i transformacji usług.
Opracowanie docelowej koncepcji procesów.
Przygotowanie planu transformacji procesów.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Architektura IT porządkuje wszystkie zasoby informatyczne organizacji. W procesie jej tworzenia ważne jest uwzględnienie wszystkich warstw architektonicznych: strategii biznesowej, aplikacji biznesowych, integracji danych, bezpieczeństwa, usług infrastrukturalnych i infrastruktury sprzętowo-systemowej.

Linux Polska oferuje usługi na 3 poziomach architektury IT:

 • architektura korporacyjna – obejmująca całość organizacji i zorientowana na realizację celów biznesowych;
 • architektura rozwiązań – obejmująca sposób realizacji nowych rozwiązań oraz sposób współdziałania warstw i komponentów;
 • architektura techniczna aplikacji – opisująca techniczny sposób wykonania aplikacji: zastosowane wzorce projektowe, podział na komponenty, wykorzystywane API, przepływy danych.

Architektura IT – dodatkowe usługi Linux Polska

Projektowanie, instalacja i konfiguracja środowisk wysokiej dostępności (HA)

Analiza wymagań dotyczących wydajności i niezawodności środowiska IT.
Przygotowanie projektu wdrożenia środowiska HA.
Instalacja środowiska HA i optymalna konfiguracja.
Zalecenia dalszej eksploatacji.

Migracja zasobów IT do środowisk chmurowych

Opracowanie projektu architektury docelowej w chmurze publicznej (AWS, Azure, GCP) lub prywatnej.
Migracja wybranych zasobów IT.
Testy poprawności działania nowego środowiska IT.

Wdrażanie rozwiązań w modelu chmury hybrydowej

Opracowanie projektu architektury chmury hybrydowej uwzględniającej przepływy danych pomiędzy lokalizacjami (chmurą publiczną i prywatną /on-premises).
Instalacja i konfiguracja zasobów IT.

Konteneryzacja w chmurze

Projektowanie i wdrażanie architektur pozwalających na konteneryzację i eksploatację aplikacji w chmurze.
Migracja aplikacji i danych.
Wsparcie powdrożeniowe.

Dostosowanie architektury usługowej (SOA) do środowiska chmury

Analiza aktualnie realizowanych usług IT.
Przygotowanie architektury usługowej (SOA) ułatwiającej migrację do chmury i jej późniejszą eksploatację produkcyjną.

Modernizacja aplikacji

Ocena gotowości aplikacji do modernizacji.
Wybór najlepszej strategii działania.
Rekomendacje co do wyboru szczegółowych technologii, wzorców projektowych i API.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Kiedy warto wdrożyć nowoczesną architekturę IT

 • Ograniczenia sprzętowe – niewielka wydajność działania systemu na starej infrastrukturze.
 • Zwiększone koszty utrzymania systemów i aplikacji – wysoki koszt licencji i wymiany sprzętu.
 • Ograniczenia architektoniczne – problemy w zdefiniowaniu wymagań nowych rozwiązań i ich współpracy z istniejącym środowiskiem IT.
 • Ograniczenia technologiczne – problemy w zastosowaniu nowych wymaganych technologii w obszarze bezpieczeństwa, optymalizacji przesyłu danych oraz współpracy z innymi aplikacjami i zewnętrznymi usługami.
 • Ograniczenia organizacyjne – problemy w identyfikacji odpowiedzialności za niską wydajność i jakość działania.

Architektura IT – korzyści techniczne

 • Uproszczenie zarządzania poprzez redukcję złożoności środowiska.
 • Poprawa stabilności systemów dzięki szybszemu rozpoznawaniu przyczyn problemów.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki przejrzystości przepływu danych.
 • Precyzyjne założenia techniczne dla nowych rozwiązań.
 • Efektywna współpraca pomiędzy aplikacjami i komponentami infrastruktury.

Architektura IT – korzyści biznesowe

 • Pełna kontrola nad środowiskiem IT zgodnie z założeniami strategii organizacji.
 • Możliwość kontroli efektywności poszczególnych obszarów IT.
 • Identyfikacja możliwych obszarów optymalizacji kosztowej.
 • Niezbędne narzędzie dla restrukturyzacji procesów biznesowych (BPR).
 • Poprawa komunikacji zespołu IT z zarządem i osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i kontrolę budżetu.

Dlaczego warto budować architekturę IT razem z Linux Polska

Kompetencje

Działamy w oparciu o trzy filary naszych kompetencji:

 • głęboką znajomość standardów architektury IT,
 • doświadczenie w migracji dużych systemów do nowych architektur,
 • aktywne uczestnictwo w społeczności open source.

Technologia

Nasze podejście do projektowania architektury IT opiera się na kilkunastoletnim doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań opartych na systemach Linux i oprogramowaniu open source.

Skala i niezawodność rozwiązań

Tworzyliśmy architektury IT dla największych organizacji z branży: finansowej, ubezpieczeniowej i administracji publicznej w Polsce i za granicą.

Otwarte standardy i rozwój

Stosujemy otwarte standardy, co sprawia, że nasze rozwiązania architektoniczne będą użyteczne przez wiele lat. Nowe aplikacje wytworzone w tym czasie będą mogły skorzystać w pełni z zalet otwartości, skalowalności oraz pełnej wymiany danych z innymi systemami.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Architektura IT – przykładowe technologie i narzędzia wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj wartościowe treści na swój email. Dowiedz się pierwszy o nowych wydarzeniach ze świata IT.

  Skontaktuj się z nami