Usługi i rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management)

Usługi Linux Polska w obszarze SIEM – w czym możemy Ci pomóc

Wsparcie w tworzeniu strategii SIEM

Pomoc w stworzeniu procesów i procedur służących ochronie danych i systemów przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, takimi jak cyberataki, naruszenia poufności, integralności i dostępności danych oraz inne zagrożenia wynikające z działalności biznesowej i operacyjnej.

Audyt dotychczasowego rozwiązania SIEM

Przeprowadzenie kompleksowego audytu narzędzi i procesów SIEM, aby zidentyfikować słabe punkty i zalecić niezbędne zmiany w celu zwiększenia efektywności systemu. Nasze doświadczenie pozwoli Ci na uniknięcie błędów popełnianych przez wiele organizacji w obszarze bezpieczeństwa.

Pomoc w wyborze rozwiązania SIEM

Pomoc w wyborze optymalnej technologii i narzędzi SIEM dla specyficznych potrzeb i wymagań Twojej organizacji, co pozwoli na efektywne monitorowanie i ochronę infrastruktury IT.

Projektowanie architektury rozwiązania SIEM

Opracowanie spersonalizowanej architektury rozwiązania SIEM, uwzględniającej wszystkie istotne aspekty, takie jak bezpieczeństwo, skalowalność, efektywność kosztowa, czy łatwość w utrzymaniu oraz jej idealnie dopasowanej do wymagań i potrzeb biznesowych.

Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania SIEM

Profesjonalne wdrożenie, konfiguracja i integracja platformy SIEM z pozostałymi elementami architektury IT co pozwoli na pełną kontrolę nad danymi i incydentami. Dzięki temu inżynierowie i specjaliści ds. bezpieczeństwa będą mieli łatwiejsze zadanie w wykrywaniu i reagowaniu na potencjalne zagrożenia.

Wsparcie w modernizacji rozwiązania SIEM

Wsparcie i konsultacje w modernizacji i rozwoju istniejącego rozwiązania SIEM, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę zasobów IT, zwiększając efektywność działań oraz oszczędność czasu i kosztów związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwa.

Szkolenia i transfer wiedzy

Warsztaty i dedykowane programy szkoleniowe dla zespołu, pozwalające zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania systemu SIEM, aby pomóc specjalistom w pełnym wykorzystaniu potencjału SIEM i zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa IT w organizacji.

Wsparcie powdrożeniowe i utrzymanie platformy SIEM

Wsparcie techniczne oraz wsparcie merytoryczne w kluczowych zadaniach związanych z utrzymaniem i rozwojem platformy SIEM.

Wdrożenie narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania bezpieczeństwem w organizacji

Takich jak DevSecOps czy wsparcie w budowie SOC (Security Operations Center). Pozwoli to Twojej organizacji na skuteczniejsze i bardziej zautomatyzowane działania związane z monitorowaniem i reagowaniem na zagrożenia, a także lepsze zarządzanie ryzykiem.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

SIEM (ang. Security Information and Event Management) – co to jest i jak je skutecznie wdrożyć?

SIEM (ang. Security Information and Event Management) to podejście, które łączy w sobie funkcje zarządzania zabezpieczeniami informacji (ang. Security Information Management — SIM) oraz zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa (ang. Security Event Management — SEM) w ramach jednego systemu. Celem SIEM jest wykrywanie i reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa IT, poprzez analizowanie i korelowanie danych z różnych źródeł, takich jak systemy operacyjne, aplikacje, urządzenia sieciowe, systemy antywirusowe czy też systemy detekcji włamań (IDS). Skuteczne wdrożenie SIEM wymaga przygotowania określonej strategii, procesów, procedur i zespołu operatorów, które pozwolą na efektywne wykorzystanie tego narzędzia w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT.

Czemu warto współpracować z Linux Polska w obszarze SIEM

Zrozumienie biznesu i specyfiki branżowej

Zespół inżynierski Linux Polska posiada praktyczną znajomość standardów i najlepszych praktyk stosowanych w obszarze bezpieczeństwa IT i zarządzania incydentami w różnych branżach, jak również doskonale rozumie procesy i potrzeby biznesowe.

Doświadczenie i profesjonalizm

Od 2009 roku lat zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem, utrzymywaniem i rozwojem systemów informatycznych dla klientów z różnych branż. Posiadamy doświadczenie w realizacji złożonych projektów informatycznych w wymagających środowiskach IT dla największych firm i instytucji.

Indywidualne podejście

Nasza metoda pracy opiera się na dogłębnej analizie potrzeb klienta i indywidualnym podejściu do każdego projektu. Dzięki temu możemy dostarczać najlepsze rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań.

Znajomość technologii i innowacyjność

Nasi inżynierowie posiadają doświadczenie we wdrożeniach różnych platform i narzędzi SIEM, a także aktualną wiedzę o najnowszych trendach i kierunkach rozwoju technologii w dziedzinie bezpieczeństwa. Jesteśmy obiektywni i niezależni od pojedynczych technologii i dostawców, prezentując wszystkie możliwe rozwiązania w interesie klienta.

Zaufanie i wsparcie na każdym etapie projektu

Linux Polska to nie tylko dostawca usług, ale również partner biznesowy, który zawsze służy radą i pomocą. Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa są gotowi do udzielania wsparcia i pomocy na każdym etapie projektu, również po zakończeniu wdrożenia.

Znajomość zagrożeń dla bezpieczeństwa IT

Mamy bogate doświadczenie w identyfikowaniu i reagowaniu na różne rodzaje zagrożeń dla systemów informatycznych specyficznych dla wielu branż, w tym ataków hakerskich i wycieków danych.

Umiejętności analityczne

Eksperci Linux Polska posiadają umiejętności analityczne, które pozwalają na monitorowanie i analizowanie dużych ilości danych przepływających przez systemy SIEM. W analizach wykorzystujemy również sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Kompetencje inżynierskie

Nasi inżynierowie posiadają potwierdzoną certyfikatami wiedzę w zakresie wdrażania, konfiguracji i integracji systemów SIEM klasy enterprise różnych producentów, w sposób realizujący postawione wymagania, potrzeby i cele biznesowe.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

SIEM — korzyści dla managerów i specjalistów ds. bezpieczeństwa

Dla managerów

 • Wysoki poziom zabezpieczenia danych przed zagrożeniami i atakami hakerskimi.
 • Szybka reakcja na zagrożenia i minimalizacja ryzyka utraty danych.
 • Uzyskanie zgodności z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi organizacji.
 • Optymalizacja procesów biznesowych i zwiększenie efektywności działań operacyjnych organizacji.
 • Minimalizacja kosztów wynikających z incydentów, takich jak utrata danych czy problemy z wizerunkiem firmy.

Dla specjalistów ds. bezpieczeństwa

 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem i identyfikacja zagrożeń.
 • Centralizacja danych i szybki dostęp do informacji.
 • Monitorowanie aktywności użytkowników i wykrywanie podejrzanych zachowań w czasie rzeczywistym.
 • Błyskawiczne wykrywanie incydentów i możliwość dogłębnej analizy przyczyn.
 • Możliwość weryfikacji i optymalizacji zasad bezpieczeństwa.
 • Możliwość tworzenia raportów i analizy trendów w celu doskonalenia systemów bezpieczeństwa.

SIEM — korzyści dla użytkowników systemów informatycznych

 • Bezpieczne korzystanie z systemów informatycznych i ochrona prywatności danych.
 • Możliwość zgłaszania podejrzanych zachowań.
 • Szybka reakcja na incydenty po ich zgłoszeniu i minimalizacja ryzyka utraty danych.
 • Zwiększenie transparentności procesów biznesowych i ochrona przed nieuprawnionym dostępem do danych.
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do organizacji.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

SIEM – przykładowe narzędzia i technologie wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania observability oraz ich zastosowania

  Skontaktuj się z nami