Opracowanie modelu DevOps wraz z pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju
update: 06/01/2023

Opracowanie modelu DevOps wraz z pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

Głównym celem biznesowym było przede wszystkim zwiększenie wydajności, jakości i szybkości wytwarzania oprogramowania w organizacji poprzez opracowanie oraz wdrożenia potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD).

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym było przede wszystkim zwiększenie wydajności, jakości i szybkości wytwarzania oprogramowania w organizacji poprzez opracowanie oraz wdrożenia potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD):

 • Skrócenie czasu wprowadzenia nowych funkcjonalności,
 • Zwiększenie jakości kodu,
 • Uproszczenie procesu wytwarzania oprogramowania,
 • Zwiększenie szybkości dostarczania oprogramowania,
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 1. opracowanie zaleceń i praktyk branżowych, z których głównie zespoły deweloperskie mogą korzystać w procesie budowania i dostarczania oprogramowania dla wskazanej platformy,
 2. przeprowadzenie proof of concept oraz docelowe wdrożenie dopasowanej do towarzystwa ubezpieczeniowego technologii, metod budowania i dostarczania aplikacji,
 3. opracowanie i wdrożenie zaleceń w obszarach:
  • Project management
  • Write & store code
  • Build code & check quality
  • Build & scan images
  • Store artifacts
  • Deploy & run apps
  • Observability & Security
  • Backup & DR
 4. opracowanie dopasowanych do środowiska Klienta procedur dla administratora oraz dewelopera.

REZULTATY

 • automatyzacja procesów związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania,
 • automatyzacja procesów testowania i weryfikacji jakości kodu,
 • zintegrowanie różnych zespołów i narzędzi,
 • sprawniejsze i bezpieczniejsze dostarczanie oprogramowania,

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również