Chcę zapytać o usługi, produkty, subskrypcje

   Chcę zapytać o szkolenie

   • Kontakt

    Adres: Al. Jerozolimskie 100
    00-807 Warszawa
   • Biuro i sprzedaż

    tel.: (+48) 22 213 95 71 fax.: (+48) 22 213 96 71
   • Szkolenia

    tel.: (+48) 22 213 95 71 fax.: (+48) 22 213 96 71 mob.: (+48) 519 130 150
   • Dane rejestracyjne

    NIP: 7010181018 REGON: 141791601 D-U-N-S®: 422294681 KRS: 0000326158 Kapitał zakładowy: 1 000 500zł – w pełni opłacony
   • Linux Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   • Dane bankowe

    Santander Bank Polska S.A. Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa Rachunek bieżący w PLN (IBAN): PL05 1090 2851 0000 0001 1156 1370
   • KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP Rachunek bieżący walutowy w EUR: PL85 1090 2851 0000 0001 1156 1385 Rachunek bieżący walutowy w USD: PL51 1090 2851 0000 0001 1271 6976