Konteneryzacja | Linux Polska oferta

Konteneryzacja — w czym możemy Ci pomóc

Doradztwo w wyborze optymalnej platformy konteneryzacyjnej

Analizujemy Twoje środowisko i zasoby IT, aby zrozumieć, jakie są Twoje potrzeby w kontekście konteneryzacji. Na tej podstawie przedstawiamy rekomendacje i kluczowe warunki sukcesu dla wyboru optymalnej platformy konteneryzacyjnej. Oceniamy gotowość Twojego zespołu IT i proponujemy odpowiednie szkolenia. Naszą misją zarekomendowanie rozwiązania, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji.

Audyt platformy konteneryzacyjnej

Rozpoczynamy od analizy używanej przez Ciebie platformy konteneryzacyjnej. Sprawdzamy, czy jej konfiguracja jest zgodna ze standardami i najlepszymi praktykami w branży. Na tej podstawie opracowujemy konkretne zalecenia i plan wdrożenia ewentualnych zmian. Dążymy do optymalizacji i najwyższego poziomu efektywności Twojej platformy.

Projektowanie i wdrożenie platformy konteneryzacyjnej w środowisku chmurowym

Analizujemy potrzeby i możliwości podziału przetwarzania danych w Twojej organizacji między chmurą a datacenter. Opracowujemy architekturę (baremetal, virtualization, cloud) i scenariusze przełączeniowe, dbając o bezpieczeństwo informacji. Na koniec instalujemy wybraną platformę konteneryzacyjną w środowisku chmurowym (chmura publiczna, prywatna lub hybrydowa) oraz konfigurujemy ją i testujemy.

Optymalizacja działania platformy konteneryzacyjnej

Analizujemy wydajność Twojej platformy konteneryzacyjnej, a na podstawie danych z monitoringu i ewentualnych zgłoszeń problemów, identyfikujemy potencjalne wąskie gardła. Opracowujemy plan poprawy wydajności i zalecenia dla proaktywnego monitoringu. Wdrażamy zmiany w konfiguracji i uruchamiamy proces zarządzania zmianą, aby zapewnić optymalne działanie platformy.

Migracja platform konteneryzacyjnych

Opracowujemy architekturę docelową dla migracji platformy konteneryzacyjnej. Instalujemy wybraną platformę w środowisku docelowym i przeprowadzamy migrację danych. Po zakończeniu procesu zapewniamy wsparcie dla nowo zmigrowanej platformy.

Migracja i modernizacja aplikacji na platformach konteneryzacyjnych

Badamy Twoje aplikacje pod kątem ich gotowości do konteneryzacji. Następnie wdrażamy je i konfigurujemy na wybranej platformie konteneryzacyjnej. Wykonujemy również prace modernizacyjne, jeżeli aplikacja wymaga zmian w architekturze lub kodzie, aby efektywnie działać w kontenerze. Zapewniamy ciągłe aktualizacje i doradztwo w optymalizacji działania aplikacji.

Projektowanie i wdrażanie procesów CI/CD na platformie konteneryzacyjnej

Analizujemy Twój obecny proces wytwórczy oprogramowania. Następnie definiujemy i wdrażamy spersonalizowany potok wytwarzania i dostarczania aplikacji (CI/CD). Wybieramy i implementujemy odpowiednie narzędzia. Naszym celem jest zapewnienie efektywnego i płynnego procesu, który zwiększy wydajność i jakość Twoich aplikacji.

Tworzenie obrazów kontenerowych aplikacji

Definiujemy środowisko działania dla Twojej aplikacji, a następnie automatyzujemy proces budowania obrazów kontenerowych. Oceniamy podatności na potencjalne incydenty związane z bezpieczeństwem IT i umiejscawiamy tworzenie obrazów we właściwym etapie procesu CI/CD.

Konteneryzacja — szkolenia

Podstawy Dockera — wprowadzenie do konteneryzacji

Podstawy bezpieczeństwa platformy OKD/OpenShift

Warsztaty z platformy OKD 4.x/ OpenShift 4.x

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Co to jest konteneryzacja?

Konteneryzacja to dostarczanie wykonywalnego kodu aplikacji tylko z wymaganymi bibliotekami i konfiguracjami niezbędnymi dla jej uruchomienia. W ten sposób tworzy się lekki wehikuł aplikacji, zwany kontenerem, który z założenia ma działać tak samo w dowolnym środowisku uruchomieniowym. Kontenery stały się obecnie standardem dla dostarczania, uruchamiania i zarządzania nowoczesnymi aplikacjami. Co więcej, można je wdrożyć bez konieczności prac programistycznych w chmurze publicznej lub prywatnej (cloud-ready). Dzięki temu możemy uzyskać większą przenośność i zasobooszczędność niż klasyczne już maszyny wirtualne (VM).

Konteneryzacja — co nas wyróżnia

Elastyczność w wyborze technologii

Jako jedna z nielicznych w Polsce firm posiadamy doświadczenie w realizacji projektów konteneryzacyjnych z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania wybranego przez klienta, w tym: Kubernetes, Rancher, Tanzu, OpenShift, OKD, Docker.

Klientocentryczne podejście

Dzięki szerokim kompetencjom i specjalizacji w open source jesteśmy niezależni od pojedynczych technologii — nie kierujemy się sugestiami producentów dotyczącymi wyboru konkretnych produktów. Nasze rozwiązania budowane są w oparciu o zidentyfikowane potrzeby klienta osadzone w konkretnych realiach danego środowiska IT.

Kompleksowe wsparcie i doświadczenie

Nasze usługi mają charakter kompleksowy. Obejmują:

 • proces tworzenia i dostarczania rozwiązania;
 • utrzymanie, wsparcie techniczne w rozwiązywaniu bieżących problemów;
 • proaktywny monitoring i szkolenia.

Doświadczenie naszych inżynierów obejmuje zarówno duże projekty publiczne, istotne projekty transformacyjne dla branży finansowej, jak i niewielkie implementacje modernizujące pojedyncze usługi.

Przykładowe platformy konteneryzacyjne wspierane przez Linux Polska

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Konteneryzacja – kiedy warto w nią zainwestować

 • Współpraca pomiędzy dostawcami oprogramowania a administratorami środowiska produkcyjnego jest mało wydajna.
 • Cykl dostarczania nowych, niewielkich modyfikacji aplikacji trwa tyle samo, co dostarczenie całkowicie nowej wersji aplikacji.
 • Nie potrafimy szybko odpowiedzieć na zwiększone obciążenie aplikacji spowodowane wzrostem liczby użytkowników.
 • Musimy aktualizować aplikację, ale już wiemy, że część naszego przetwarzania danych będzie realizowana w chmurze.
 • Przenosimy zasoby IT do chmury — prywatnej, publicznej czy hybrydowej.

Konteneryzacja — korzyści biznesowe

 • Szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług zgodnie z potrzebami i dynamiką rynku, dzięki efektywniejszemu dostarczaniu nowoczesnych aplikacji (skrócenie Time to Market) przy zachowaniu rozsądnego TCO (Total Cost of Ownership).
 • Zwiększenie innowacyjności zespołu IT w zakresie kreowania nowych usług i rozwiązań dzięki zmniejszeniu ilości powtarzalnych zadań.
 • Zwiększenie dostępności usług poprzez skrócenie przestojów spowodowanych wdrażaniem nowych funkcjonalności.
 • Nieprzerwany dostęp do aplikacji dzięki wbudowanym mechanizmom wysokiej dostępności (High Availability) oraz tolerancji systemu na występowanie awarii (System Fault Tolerance).
 • Optymalizacja kosztów wsparcia dzięki skróceniu czasu trwania awarii.

Konteneryzacja — korzyści techniczne

Konteneryzacja ułatwia rozwiązywanie problemów i wąskich gardeł w istniejących już aplikacjach. Otwiera również możliwości rozwoju nowych aplikacji poprzez m.in.:

 • zwiększenie elastyczności dostarczania aplikacji dzięki możliwości zastosowania podejścia cloud-native;
 • osadzanie aplikacji tradycyjnych w nowoczesnym przenaszalnym środowisku;
 • uruchamianie aplikacji analitycznych i narzędzi data science w nowym skalowalnym środowisku;
 • bieżącą aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych modyfikacji przy wykorzystaniu procesu i narzędzi CI/CD;
 • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji dzięki izolacji, segmentacji sieci, standaryzacji środowiska i monitoringowi;
 • automatyzację zadań administracyjnych i deweloperskich w ramach procesu CI/CD;
 • ograniczenie pracochłonności zadań administracyjnych i — co za tym idzie — optymalizację kosztów obsługi aplikacji;
 • lepszą komunikację i współpracę pomiędzy deweloperami wytwarzającymi aplikacje a administratorami odpowiedzialnymi za ich prawidłowe działanie w środowisku produkcyjnym (podejście DevOps).

Konteneryzacja – szkolenia

Weź udział w naszych szkoleniach i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

Zobacz więcej
Szkolenia OpenShift, Docker, Kubernetes, DevOps

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj wartościowe treści na swój email. Dowiedz się pierwszy o nowych wydarzeniach ze świata IT.

  Skontaktuj się z nami