Konteneryzacja | Linux Polska oferta

Czemu warto współpracować z Linux Polska w obszarze konteneryzacji – co nas wyróżnia

Jako jedna z nielicznych w Polsce firm posiadamy doświadczenie w realizacji projektów konteneryzacyjnych z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania wybranego przez klienta, w tym: Kubernetes, Rancher, Tanzu, OpenShift, OKD, Docker.

Dzięki szerokim kompetencjom i specjalizacji w open source jesteśmy niezależni od pojedynczych technologii – nie kierujemy się sugestiami producentów dotyczącymi wyboru konkretnych produktów. Nasze rozwiązania budowane są tylko w oparciu o zidentyfikowane potrzeby klienta osadzone w konkretnych realiach środowiska informatycznego: jego ograniczeniach i możliwościach rozwojowych.

Doświadczenie naszych inżynierów obejmuje zarówno duże projekty publiczne, istotne projekty transformacyjne dla branży finansowej, jak i niewielkie implementacje modernizujące pojedyncze usługi.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy. Obejmują:

 • proces tworzenia i dostarczanie rozwiązania
 • szeroko pojęty proces utrzymania rozwiązania: transfer wiedzy (szkolenia), wsparcie techniczne w rozwiązywaniu bieżących problemów i proaktywny monitoring.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Konteneryzacja – kiedy warto w nią zainwestować

 • Współpraca pomiędzy dostawcami oprogramowania a administratorami środowiska produkcyjnego jest mało wydajna.
 • Cykl dostarczania nowych, niewielkich modyfikacji aplikacji trwa tyle samo, co dostarczenie całkowicie nowej wersji aplikacji.
 • Nie potrafimy szybko odpowiedzieć na zwiększone obciążenie aplikacji spowodowane wzrostem liczby użytkowników.
 • Musimy aktualizować aplikację, ale już wiemy, że część naszego przetwarzania danych będzie realizowana w chmurze.
 • Przenosimy się w chmurę – prywatną, publiczną czy hybrydową – nie ma wyjścia i czas na kontenery.

Usługi Linux Polska w obszarze konteneryzacji – w czym możemy Ci pomóc

Doradztwo w wyborze optymalnej platformy konteneryzacyjnej

Audyt platformy konteneryzacyjnej

Projektowanie i wdrożenie platformy konteneryzacyjnej w środowisku chmury prywatnej, publicznej (GCP, AWS, Azure) oraz hybrydowej

Optymalizacja działania platformy konteneryzacyjnej

Migracja platform konteneryzacyjnych

Migracja i modernizacja aplikacji na platformach konteneryzacyjnych

Projektowanie i wdrażanie procesów ciągłego dostarczania aplikacji (CI/CD) w środowisku platformy konteneryzacyjnej

Tworzenie obrazów kontenerowych aplikacji

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Przykładowe platformy konteneryzacyjne wspierane przez Linux Polska

Konteneryzacja – szkolenia

Weź udział w naszych szkoleniach i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

Zobacz więcej
Szkolenia OpenShift, Docker, Kubernetes, DevOps

Konteneryzacja – korzyści biznesowe

 • Szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług zgodnie z potrzebami i dynamiką rynku, dzięki efektywniejszemu dostarczaniu nowoczesnych aplikacji (skrócenie Time to Market) przy zachowaniu rozsądnego TCO (Total Cost of Ownership).
 • Zwiększenie innowacyjności zespołu IT w zakresie kreowania nowych usług i rozwiązań dzięki zmniejszeniu ilości powtarzalnych zadań.
 • Zwiększenie dostępności usług poprzez skrócenie przestojów spowodowanych wdrażaniem nowych funkcjonalności.
 • Nieprzerwany dostęp do aplikacji dzięki wbudowanym mechanizmom wysokiej dostępności (High Availability) oraz tolerancji systemu na występowanie awarii (System Fault Tolerance).
 • Optymalizacja kosztów wsparcia dzięki skróceniu czasu trwania awarii.

Konteneryzacja – korzyści techniczne

Konteneryzacja ułatwia rozwiązywanie problemów i wąskich gardeł w istniejących już aplikacjach. Otwiera również możliwości rozwoju nowych aplikacji poprzez m.in.:

 • zwiększenie elastyczności dostarczania aplikacji dzięki możliwości zastosowania podejścia cloud-native;
 • osadzanie aplikacji tradycyjnych w nowym – przenaszalnym środowisku;
 • uruchamianie aplikacji analitycznych i narzędzi data science w nowym – skalowalnym środowisku;
 • bieżącą aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych modyfikacji przy wykorzystaniu procesu i narzędzi CI/CD;
 • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji dzięki izolacji, segmentacji sieci, standaryzacji środowiska i monitoringowi;
 • automatyzację zadań administracyjnych i deweloperskich w ramach procesu CI/CD;
 • ograniczenie pracochłonności zadań administracyjnych i co za tym idzie optymalizację kosztów obsługi aplikacji;
 • komunikację i współpracę pomiędzy deweloperami wytwarzającymi aplikację a administratorami odpowiedzialnymi za jej prawidłowe działanie w środowisku produkcyjnym (podejście DevOps).

  Skontaktuj się z nami