Elastic Stack - konsulting, wdrożenia, wsparcie, subskrypcje | Linux Polska

Elastic Stack składa się z zestawu narzędzi do pobierania, odkrywania, obróbki i magazynowania danych:

Beats

zestaw lekkich agentów do gromadzenia różnego rodzaju danych z infrastruktury IT.

Logstash

pozwala na transformowanie danych przed ich magazynowaniem oraz integrację z różnymi źródłami i docelowymi bazami danych.

Kibana

konsola realizująca funkcje dostępu do danych w tym analizę, wizualizację oraz zarządzanie systemem.

APM Server

pozwala na gromadzenie danych dotyczących szczegółów działania aplikacji Web (.Net, Python, Java, Javascript (NodeJS) itp.).

Elasticsearch

stanowi magazyn danych (dokumentów) z zaimplementowanymi niezbędnymi funkcjami dostępu do danych, zarządzania, kontroli dostępu i skalowania rozwiązania (klastrowanie).

Elasticsearch dodatkowo oferuje komercyjne rozszerzenia dziedzinowe takie jak:

 • machine learning — narzędzie do tworzenia analiz opartych o algorytmy uczenia maszynowego, np. analizy predykcyjne;
 • analiza grafów — pozwala na sprawną analizę powiązań między zgromadzonymi danymi;
 • Canvas — pozwala na zaawansowaną wizualizację danych;
 • Cross-cluster Replication (CCR) — pozwala na wdrożenia Elasticsearch w konfiguracji rozproszonej geograficznie;
 • alarmy Elastic — rozszerzenie pozwalające na realizację powiadamiania w reakcji na wzorce danych (np. wykrycie anomalii);
 • monitoring — rozszerzenie pozwalające na szczegółowy monitoring parametrów pracy klastra Elasticsearch.

Usługi wsparcia do Elastic Stack

Nie tylko dostarczamy rozwiązanie Elastic Stack, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

 • Sprawny i zorganizowany dostęp do informacji gromadzonych w przedsiębiorstwie.
 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy i korelacji zróżnicowanej informacji (w tym metadanych procesów biznesowych, procesów obsługi dokumentacji).
 • Skrócenie czasu rozwiązywania problemów dzięki ułatwionemu dostępowi do danych pochodzących z procesów (przetwarzania danych w IT, procesów biznesowych itp.).
 • Standardowy interfejs dostępu do danych pozwalający na integrację Elastic Stack z innymi firmowymi systemami w celu uzyskania dostępu do istotnych informacji.

Cechy rozwiązania

 • Skalowalność – architektura rozwiązania pozwala na jego łatwe skalowanie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dotyczące sposobów przetwarzania danych.
 • Szybkość – dzięki architekturze rozproszonej bazy danych i zastosowanym technikom indeksowania danych rozwiązanie zapewnia szybki i łatwy dostęp do zgromadzonej informacji.
 • Niezawodność – rozproszona, klastrowa architektura rozwiązania oraz zastosowane mechanizmy replikacji danych zapewniają wysoką dostępność danych i usług.
 • Elastyczność – zastosowane technologie (JEE), architektura otwarta oraz gotowy do użycia interfejs REST API pozwalają na łatwe wdrażanie, utrzymanie oraz integrację rozwiązania.
 • Wszechstronność – rozwiązanie pozwala na gromadzenie i analizę danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł danych.

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania Elastic Stack oraz ich zastosowania