Zarządzanie środowiskiem IT | Linux Polska

Utrzymanie środowisk IT

Oferujemy wsparcie w administracji konkretnymi systemami i aplikacjami, a także przejęcie obowiązków utrzymania całych obszarów infrastruktury IT w przedsiębiorstwie. Dzięki wykorzystaniu otwartego oprogramowania pomagamy w tworzeniu i utrzymywaniu nowoczesnych rozwiązań IT. Zapewniamy dostęp do najnowszej wiedzy, skuteczniejszy monitoring oraz poprawę jakości usług wsparcia.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Architektura IT

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w tworzeniu i aktualizacji architektur IT na różnych poziomach: korporacyjnym, systemów IT i aplikacji. Nasze usługi obejmują doradztwo, projektowanie i wdrażanie architektur, a także modelowanie procesów zgodnie z praktykami ITIL. Stosujemy najwyższe standardy branżowe oraz zapewniamy spójność środowiska i gotowość na przyszłe wyzwania technologiczne.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Wirtualizacja

Wirtualizacja pozwala zoptymalizować wydatki, zwiększyć dostępność systemów, ułatwić podział pracy pomiędzy administratorami i deweloperami, zmniejszyć zużycie energii oraz zaoszczędzić przestrzeń. Oferujemy kompletne usługi wirtualizacyjne, wdrażając, migrując i utrzymując elastyczne środowiska, a także dostosowując je do potrzeb platform konteneryzacyjnych.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Usługi Middleware

Middleware, czyli oprogramowanie pośredniczące zapewnia komunikację między warstwą frontendu a backendu oraz umożliwia współpracę wielu aplikacji w rozproszonym środowisku. Wykonujemy audyty konfiguracji oraz modernizację środowisk middleware, a także kompleksowo wdrażamy środowiska serwerów aplikacji oraz przenosimy je z rozwiązań zamkniętych na otwartoźródłowe.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Przewagi rynkowe Linux Polska

Wsparcie ekspertów

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą IT realizowane przez doświadczonych i certyfikowanych specjalistów, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na rozwijaniu biznesu.

Optymalizacja IT i redukcja kosztów

Oferujemy optymalizację i dostosowanie infrastruktury IT do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych, co przekłada się na zwiększoną wydajność operacyjną i redukcję kosztów.

Elastyczne modele usług

Nasze usługi zarządzania środowiskiem IT są elastyczne i skalowalne, co pozwala klientom dostosować zakres naszych działań do ich indywidualnych potrzeb.

Zarządzanie środowiskiem IT – nasz punkt widzenia

Odpowiednie zarządzanie środowiskiem IT stanowi fundament stabilności, efektywności i opłacalności. Dlatego do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny, analizując wszystkie jego aspekty, by dać klientowi gwarancję spójności, bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania zasobów. Odciążając własne, wewnętrzne zespoły, firmy mogą skoncentrować się na realizacji strategicznych celów. Od lat kompleksowo wspomagamy naszych klientów w zarządzaniu środowiskami IT, nawet tymi najbardziej rozbudowanymi.
Tomasz Dziedzic
Tomasz Dziedzic
Chief Technology Officer,
Linux Polska

Czy warto zlecić zarządzanie środowiskiem IT zewnętrznej firmie?

zarządzanie środowiskiem IT

Dzięki naszym usługom przedsiębiorstwa mogą skupić się na kreatywności i innowacji, ponieważ operacje IT są częściowo lub kompleksowo (w zależności od woli klienta) zarządzane przez naszych ekspertów. Nasza oferta koncentruje się na optymalizacji procesów, wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań oraz szybkiej adaptacji do zmieniających się wymagań rynku. Efektem naszej współpracy jest nie tylko wzrost efektywności, ale również zwiększona elastyczność i konkurencyjność biznesu.

Co mówią o nas klienci

Pełne potrfolio usług

Dzisiejszy biznes stoi przed wyzwaniem ciągłego dostosowywania się do zmian technologicznych. Ponieważ jest to proces, a nie jednorazowa transformacja, warto na bieżąco wdrażać rozwiązania, które zapewniają optymalne wykorzystanie potencjału biznesowego przedsiębiorstwa. Optymalizacja cyfrowa prowadzi do wzrostu przychodów, pozwala ulepszyć sposób działania firmy, zwiększyć konkurencyjność oraz zmniejszyć koszty operacyjne – to wszystko bez zmiany modelu biznesowego. Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu ciągłej optymalizacji cyfrowej, na które składają się poniższe usługi.

W dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu i ulepszaniu infrastruktury, procesów oraz strategii. Pomagamy w optymalizacji środowiska IT, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych. Efektywne zarządzanie infrastrukturą zwiększa wydajność operacyjną, poprawia użyteczność oraz redukuje koszty. Przekaż operacje związane z utrzymaniem systemów w ręce naszych doświadczonych ekspertów.

Inżynieria danych (ang. Data Engineering) to cykl operacji obejmujących gromadzenie, przetwarzanie, transformację oraz archiwizację danych w celu ich analizy i wykorzystania. Kluczowym aspektem tego procesu jest stworzenie spójnej struktury danych, dającej możliwość efektywnego zarządzania dużymi woluminami informacji oraz efektywnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Przekraczając granice tradycyjnego zarządzania danymi, oferujemy wszechstronne wsparcie dla klientów, którzy pragną w pełni wykorzystać potencjał swoich systemów oraz hurtowni danych. Nasze usługi obejmują nie tylko integrację systemów, ale również kompleksowe rozwiązania z zakresu baz i hurtowni danych, zapewniających bezpieczeństwo i zgodność.

W cyfrowym świecie pełnym zmian i zagrożeń niezbędne jest ciągłe monitorowanie środowiska informatycznego. Odpowiednia obserwacja polega na gromadzeniu oraz analizie danych pochodzących z różnych punktów infrastruktury. Umożliwia to uzyskanie informacji o aktualnym stanie i działaniu systemów. Dzięki temu można identyfikować rzeczywiste źródła awarii lub spadków wydajności, a także dostrzegać tendencje i wzorce w funkcjonowaniu oprogramowania. Nasze usługi minimalizują ryzyko cyberzagrożeń i zapewniają ciągłość działania systemów. Wdrażamy strategie bezpieczeństwa IT, integrując najlepsze praktyki z obszaru bezpieczeństwa. Wsparcie obejmuje również szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, aby maksymalnie wykorzystać potencjał zaimplementowanych rozwiązań.