Wsparcie automatyzacji procesów CI/CD
update: 10/03/2023

Wsparcie automatyzacji procesów CI/CD

Głównym celem projektu jest automatyzacja i ustandaryzowane budowania, testowania i wdrażania aplikacji wchodzących w zakres systemów takich jak: chatbot, contact center, wraz z aplikacjami od zewnętrznych dostawców realizujących w banku analizę danych.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu jest automatyzacja i ustandaryzowane budowania, testowania i wdrażania aplikacji wchodzących w zakres systemów takich jak: chatbot, contact center, wraz z aplikacjami od zewnętrznych dostawców realizujących w banku analizę danych.

Projekt zakładał:

 • zbudowanie modelu CI/CD,
 • standaryzacja procesu dla wielu systemów,
 • implementacja nowego CI/CD,
 • rozwinięcie procesu o nowe funkcjonalności.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac obejmował:

 • analiza aktualnych rozwiązań w banku dotyczących CI/CD,
 • zaprojektowanie rozwiązania bazującego na separacji CI od CD,
 • implementacja procesu w oparciu o Sharedlibs,
 • dodanie nowych funkcjonalności,
 • integracja aplikacji z nowym procesem,
 • warsztaty i szkolenia z obsługi i utrzymania nowego procesu.

REZULTATY

Dzięki implementacji nowego CI/CD:

 • powstał jeden wspólny proces, zamknięty w sharedlibs i importowany dla poszczególnych aplikacji,
 • lepiej wykorzystać zasoby sprzętowe i oprogramowania,
 • zostały dodane etapy testowania, analizy jakości kodu, oraz odkładania wersji w gitlab i jira, rejestracja artefaktów w artifactory,
 • proces został zintegrowany z bibliotekami bankowymi,
 • zaimplementowane zostały przypadki budowania technologii Java, Python, Docker, JavaScript.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również