Usługi DevOps w Linux Polska | ponad 500 certyfikacji inżynierów

DevOps i CI/CD — w czym możemy Ci pomóc

Modernizacja procesów i praktyk wytwórczych oprogramowania

Analizujemy Twoje obecne procesy i praktyki związane z wytwarzaniem oprogramowania, identyfikując obszary do optymalizacji. Następnie opracowujemy standardy związane z wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, a także wprowadzamy najlepsze praktyki branżowe, aby poprawić jakość kodu. Oferujemy wsparcie i doradztwo podczas adaptacji nowych procesów.

Projektowanie architektury i rozwiązań informatycznych w oparciu o mikroserwisy

Doradzamy, projektujemy i modernizujemy rozwiązania IT w oparciu o mikroserwisy. Wykorzystujemy uznane metody i praktyki branżowe, aby zapewnić skalowalność, elastyczność i łatwość w utrzymaniu Twoich systemów w środowisku chmurowym (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa). Skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa, efektywności i ciągłości działania Twoich aplikacji.

Modernizacja istniejących aplikacji w oparciu o konteneryzację i mikroserwisy

Projektujemy i konfigurujemy infrastrukturę dostarczania aplikacji, wykorzystując najlepsze rozwiązania w konteneryzacji i mikroserwisach. Nasza usługa obejmuje również modernizację istniejących aplikacji w oparciu o te technologie. Optymalizujemy architekturę usług, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy konteneryzacyjnej, w tym mikroserwisy i service mesh.

Optymalizacja procesów CI/CD oraz dobór narzędzi

Analizujemy Twoje wymagania, środowisko wytwórcze oraz praktyki testowania, aby zidentyfikować możliwości optymalizacji. Dobieramy i wdrażamy narzędzia CI/CD oraz testowania, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb. Opracowujemy również standardy składowania, kontroli i analizy kodu.

Integracja bezpieczeństwa w procesie DevOps

Analizujemy Twoje obecne środowisko DevOps, aby zidentyfikować podatności na naruszenia bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwórczego oprogramowania. Na tej podstawie oferujemy rekomendacje dotyczące monitoringu i narzędzi do wykrywania podatności i luk. Następnie wdrażamy odpowiednie narzędzia monitoringu i analizy, a także zapewniamy wsparcie w eliminowaniu ewentualnych podatności.

Automatyzacja procesów dostarczania oprogramowania (CI/CD)

Dostosowujemy Twoje istniejące narzędzia automatyzacji do specyficznych wymagań środowiska IT lub wdrażamy nowe. Przygotowujemy automatyzację w kluczowych obszarach strumienia dostarczania oraz implementujemy techniki zarządzania zmianą.

Monitoring procesów dostarczania oprogramowania (CI/CD)

Ustalamy kluczowe parametry (KPI) dla oceny poprawności działania Twojego procesu dostarczania oprogramowania. Następnie uruchamiamy monitoring procesu, który dostarcza danych do pomiaru efektywności. Oferujemy również bieżący nadzór oraz proaktywne monitorowanie ryzyka.

Ulepszenie procesu oceny jakości kodu oprogramowania

Analizujemy Twój obecny proces oceny jakości kodu, aby zidentyfikować obszary do udoskonalenia. Opracowujemy nowy proces oraz kryteria jakości, a także konfigurujemy narzędzia do automatycznej oceny. Oferujemy wsparcie w modelowaniu danych i ustanawiamy kryteria oceny bezpieczeństwa artefaktów.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Co to jest DevOps i CI/CD?

DevOps (ang. Development and Operations) to filozofia pracy związana z rozwojem oprogramowania, która skupia się na integracji działań zespołów programistycznych (Development) i operacyjnych (Operations). W ramach podejścia DevOps kluczową rolę odgrywa praktyka CI/CD obejmująca ciągłą integrację (Continuous Integration, CI) i dostarczanie (Continuous Delivery, CD) nazywane często CI/CD pipeline.

Implementacja CI/CD wprowadza automatyzację procesów tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. W skrócie — DevOps we współpracy z CI/CD prowadzi do usprawnienia cyklu życia oprogramowania, pozwalając na poprawę jakości kodu, szybsze dostarczanie nowych funkcji i innowacji oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów deweloperskich i operacyjnych.

DevOps i CI/CD — co nas wyróżnia

Pełne wsparcie na każdym etapie

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie procesu transformacji dostarczania oprogramowania. Każdą współpracę z klientem rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb, co pozwala nam dostosować nasze podejście do konkretnego problemu. Świadczymy usługi doradcze, audytorskie, projektowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe. Oferujemy także warsztaty i szkolenia, dzięki którym Twój zespół może zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w obszarze DevOps i technologii open source.

Skuteczna implementacja DevOps

Zapewniamy skuteczną implementację praktyk i narzędzi DevOps. Dzięki naszym działaniom procesy dostarczania nowych produktów i usług IT stają się bardziej efektywne, co pozwala na szybsze wdrożenie innowacji. Nasza ekspertyza pomoże Ci wprowadzić zmiany do Twojej kultury organizacyjnej, skutkujące lepszą komunikacją pomiędzy zespołami IT.

Obiektywizm i doświadczenie

Jesteśmy obiektywni i niezależni od konkretnych technologii, zawsze doradzając optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Nasza certyfikowana kadra inżynierska zrealizowała wiele projektów w Polsce i za granicą. Dzięki temu zdobyła doświadczenie m.in. w obszarze usprawniania procesów w całym cyklu życia oprogramowania oraz narzędzi, technologii i filozofii pracy DevOps. Uzupełnieniem naszych kompetencji jest wiedza z zakresu architektury rozwiązań, platform chmurowych, konteneryzacji, automatyzacji, monitoringu czy praktyk zwinnych (ang. agile).

DevOps i CI/CD – przykładowe technologie i narzędzia wspierane przez Linux Polska

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

DevOps i CI/CD — korzyści dla Twojej organizacji

DevOps i CI/CD to podejście, które przynosi liczne korzyści, m.in.:

  • szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług;
  • sprawniejsze dostarczanie nowych wersji oprogramowania i podnoszenie jego jakości;
  • łatwiejsze wdrażanie zmian w środowisku testowym i produkcyjnym;
  • poprawę współpracy pomiędzy działami rozwoju i utrzymania oprogramowania;
  • łatwiejszą kontrolę kosztów.

Szkolenia DevOps

Weź udział w naszych szkoleniach DevOps i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

zobacz więcej
Szkolenia

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj wartościowe treści na swój email. Dowiedz się pierwszy o nowych wydarzeniach ze świata IT.

    Skontaktuj się z nami