Usługi DevOps w Linux Polska | ponad 500 certyfikacji inżynierów

Usługi DevOps i CI/CD w Linux Polska

Koncentrujemy się na:

 • wsparciu we wprowadzeniu zmiany kultury organizacyjnej w kierunku poprawy komunikacji pomiędzy zespołami IT;
 • poprawie metod działania i procesów dostarczania aplikacji;
 • sprawnej implementacji praktyk i narzędzi DevOps.

Efektem naszych działań jest dostosowanie kultury organizacyjnej oraz poprawa efektywności procesów dostarczania nowych produktów i usług IT w oparciu o metodykę DevOps.

Dzięki szerokim kompetencjom open source jesteśmy obiektywni i niezależni od pojedynczych technologii. Zawsze doradzamy optymalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Każdą pracę z klientem rozpoczynamy od szczegółowej analizy wymagań, w celu dostosowania naszego podejścia do indywidualnych wymagań i potrzeb.

Świadczymy usługi doradcze, audytorskie, projektowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe. Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia.

Wykorzystujemy sprawdzone narzędzia i technologie open source.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

DevOps i CI/CD – kompetencje Linux Polska

Nasza certyfikowana kadra inżynierska realizowała projekty w największych organizacjach w Polsce i za granicą, zdobywając doświadczenie m.in. z zakresu:

 • wprowadzania zmiany w kulturze organizacyjnej w obszarze praktyk branżowych (IT);
 • poprawy procesów;
 • filozofii pracy DevOps (wiedza o wszystkich elementach cyklu życiowego oprogramowania oraz procesie ciągłej integracji i wdrażania);
 • narzędzi i technologii DevOps więcej;
 • architektury rozwiązań;
 • platform chmurowych (m.in. GCP, Azure, Amazon, OpenStack więcej);
 • konteneryzacji (m.in. Docker, Kubernetes, OpenShift więcej);
 • automatyzacji (Ansible, Puppet, Jenkins więcej);
 • monitoringu (m.in. Splunk, Elastic Stack więcej);
 • praktyk zwinnych.

Co jest dla nas istotne – nasze podejście do DevOps i CI/CD

Właściwego osadzenia procesu dostarczania aplikacji w architekturze korporacyjnej:

 • analiza zastanej architektury i procesów wytwórczych w organizacji IT;
 • rekomendacje wybranych rozwiązań (narzędzia + proces) z obszaru ciągłej integracji i dostarczania;
 • analiza, w jakim stopniu istniejące procesy i wykorzystywane narzędzia mogą realizować nowe wymagania.

Wsparcia we wprowadzaniu zmiany kultury organizacyjnej polegającej na poprawie komunikacji między działami i zespołami zaangażowanymi w rozwój usług IT:

 • konsulting i szkolenia w zakresie komunikacji zgodnej z kulturą DevOps.

Ciągłego doskonalenia jakości wszystkich etapów procesu dostarczania oprogramowania:

 • definiowanie zestawu wskaźników efektywności dla procesów dostarczania oprogramowania;
 • wykorzystanie narzędzi obserwacji do pomiarów wskaźników efektywności w obszarze dostarczania;
 • wsparcie w opracowaniu procedur reagowania na typowe problemy występujące w procesie dostarczania.

Analizy retrospektywnej oddziaływania procesu CI/CD na usługi informatyczne:

 • wykorzystanie narzędzi analitycznych do zaawansowanej korelacji danych (np. Splunk, Elastic itp.);
 • wsparcie w opracowaniu metod analizy danych w tym zakresie;
 • analiza wpływu z wykorzystaniem dodatkowych źródeł informacji z obszaru zarządzania usługami informatycznymi.

Automatyzacji czynności administracyjnych związanych z wdrażaniem zmian w oprogramowaniu i jego konfiguracji:

 • wdrożenie narzędzi automatyzacji zadań realizowanych w ramach procesu dostarczania oprogramowania;
 • wdrożenie platformy uruchomieniowej odpowiedniej do realizacji procesu ciągłej integracji;
 • wdrożenie narzędzi nadzoru (ang. observability) procesu.

Usługi DevOps i CI/CD w Linux Polska – w czym możemy Ci pomóc

Transformacja procesu dostarczania aplikacji

Modernizacja procesów i praktyk wytwórczych oprogramowania

Modernizacja istniejących aplikacji w oparciu o konteneryzację i mikrousługi

Projektowanie rozwiązań informatycznych

Analiza podatności rozwiązań informatycznych na awarie

Automatyzacja procesów dostarczania (CI/CD)

Monitoring procesu dostarczania oprogramowania (CI/CD)

Modernizacja procesu oceny jakości kodu oprogramowania

Modernizacja procesów wytwarzania DevSecOps

Poprawa skuteczności poszczególnych procesów dostarczania aplikacji

Wsparcie w wyborze optymalnych narzędzi CI/CD i dopasowanie ich do procesów wytwórczych

Wdrażanie narzędzi pomocniczych pozwalających na automatyzację procesu testowania

Projektowanie architektury w oparciu o branżowe praktyki wytwarzania i wdrażania oprogramowania

Opracowanie standardów metod składowania i kontroli wersji kodu oprogramowania

Edukacja – szkolenia

Cloud DevOps Engineer

Agile

Zarządzanie testami w nurcie DevOps

Projektowanie oraz dokumentowanie w nurcie DevOps

Organizacja pracy zespołów projektowych DevOps i CI/CD

DevOps i CI/CD – przykładowe technologie i narzędzia wspierane przez Linux Polska

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

DevOps i CI/CD jest dla Ciebie jeśli planujesz:

 • zbudować wsparcie dla programów modernizacyjnych ze strony architektury korporacyjnej i zarządu;
 • kontrolować lub ograniczać koszty, a jednocześnie podnosić jakość dostarczanych aplikacji;
 • podnieść jakość wytwarzanych i wdrażanych aplikacji (mniej błędów, niższe koszty utrzymania);
 • zwiększyć częstość dostarczania nowych wersji aplikacji;
 • optymalnie wykorzystać zasoby dostawcy chmury dla swoich aplikacji biznesowych;
 • wprowadzić standaryzację pracy wewnętrznych zespołów deweloperskich;
 • stworzyć standardy dostarczania aplikacji w chmurze hybrydowej dla dostawców zewnętrznych;
 • zaimplementować nowoczesne praktyki DevOps/Agile w procesach IT.

DevOps i CI/CD – korzyści z wdrożenia:

 • szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług;
 • częstsze dostarczanie nowych wersji oprogramowania i podniesienie jego jakości;
 • łatwiejsze wdrażanie zmian w środowisku testowym i produkcyjnym;
 • usprawnienie współpracy pomiędzy działami rozwoju i utrzymania oprogramowania;
 • lepsza kontrola kosztów.

Szkolenia DevOps

Weź udział w naszych szkoleniach DevOps i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

zobacz więcej
Szkolenia

  Skontaktuj się z nami