Observability i monitoring IT | Linux Polska oferta

Observability i monitoring IT — co warto wiedzieć?

Observability to model pracy z danymi, dzięki któremu organizacja zyskuje zdolność do zrozumienia, co dzieje się na wszystkich poziomach jej złożonego ekosystemu cyfrowego, takich jak:

 • infrastruktura sprzętowo — systemowa;
 • warstwa sieciowa;
 • usługi IT;
 • aplikacje (w tym systemy ERP, księgowe, obsługi klienta itd.);
 • procesy biznesowe.

Obserwowalność opiera się na zbieraniu i analizowaniu danych z różnych miejsc w systemie cyfrowym, w celu uzyskania informacji o jego stanie i działaniu. Dzięki temu możliwe jest ustalenie rzeczywistych przyczyn awarii lub obniżeń wydajności, a także dostrzeganie tendencji i wzorców w działaniu systemów. W efekcie obserwowalność umożliwia szybsze i bardziej efektywne reagowanie na problemy oraz zapobieganie im w przyszłości.

Źródła danych, nazywane również trzema filarami observability, to:

 • logi (logs) — rejestry informacji generowane przez różne elementy systemu, np. serwery, aplikacje, narzędzia itd.;
 • metryki (metrics) — dane o parametrach systemu, takich jak wykorzystanie zasobów, czas odpowiedzi itp.;
 • ślady (traces) — w rozumieniu śledzenia transakcji (np. APM), szczegółowe informacje o połączeniach i ścieżkach wykonywania kodu.

Rozwiązania obserwowalności wykorzystują te dane w celu uzyskania pełnego obrazu stanu i działania systemu informatycznego.

 • Observability — korzyści w wielu obszarach organizacji.
 • Managerowie IT — możliwość oceny wydajności i efektywności aplikacji biznesowych, co umożliwia lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.
 • Analitycy danych — gromadzenie i analiza informacji, które pomagają zrozumieć zachowania użytkowników i identyfikować potencjalne wyzwania i problemy.
 • Deweloperzy — monitorowanie i debugowanie aplikacji oraz systemów, co umożliwia szybką identyfikację i naprawę problemów.
 • Testerzy — monitorowanie i zapewnienie jakości oprogramowania, co pozwala na wcześniejsze wykrycie i rozwiązanie potencjalnych problemów.
 • Administratorzy systemów — monitorowanie i zarządzanie systemami oraz infrastrukturą, co pozwala na szybszą reakcję na potencjalne problemy i poprawienie wydajności.

Stosowanie observability w praktyce oznacza:

 • Wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które w czasie rzeczywistym zbierają, analizują i prezentują dane pochodzące z różnych źródeł, co pozwala na określenie stanu systemów oraz identyfikację przyczyn problemów.
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie poszczególnych rozwiązań informatycznych w taki sposób, aby dostarczały istotnych informacji o swoich parametrach działania.
 • Zwiększanie świadomości zespołów IT w zakresie interpretacji danych o stanie systemów oraz wykrywania źródeł problemów.
 • Budowanie proaktywnego podejścia do zarządzania awariami, dzielenia się danymi pomiędzy zespołami i doskonalenia systemów.

Observability vs. monitoring IT

Observability nie jest substytutem monitorowania, ale są one komplementarne

Monitoring ITObservability
Czemu służy?informuje czy system działapozwala dowiedzieć się, dlaczego elementy ekosystemu cyfrowego nie działają
Co dostarcza?informacje o stanie systemu (system działa/nie działa) na daną chwilę za pomocą metrykinformacje o przebiegu awarii za pomocą powiązania między sobą metryk, logów i traces
Celalarmowanie o awariach – dostarczanie informacji o zaistniałych zdarzeniachalarmowanie i zrozumienie przyczyn awarii – dostarczanie informacji o zaistniałych zdarzeniach oraz ich przyczynach (o źródle problemu)
Podejściereaktywneproaktywne

Zakres usług

Opracowanie strategii obserwacji IT

Rozpoczynamy od stworzenia mapy korzyści z wdrożenia observability w Twojej organizacji. Następnie przeprowadzamy audyt Twojego ekosystemu IT, aby zidentyfikować kluczowe obszary, w których wdrożenie O11Y będzie najbardziej efektywne. Na koniec przedstawiamy dostosowane do Twoich potrzeb warianty wdrożenia. Naszym celem jest dostarczenie spersonalizowanej i efektywnej strategii obserwacji, która zwiększy przejrzystość i efektywność Twojego środowiska IT.

Doradztwo technologiczne i wdrożenie rozwiązania observability/monitoringu w wybranym środowisku

Definiujemy cele i doradzamy w wyborze rozwiązania. Opracowujemy architekturę i projekt wdrożenia. Po akceptacji wdrażamy i konfigurujemy system w wybranym środowisku (on-prem/cloud), a także wykonujemy testy. Na koniec przekazujemy Ci niezbędną wiedzę, abyś mógł w pełni wykorzystać zalety nowego rozwiązania. Naszym celem jest zapewnienie Twojej organizacji efektywnego i niezawodnego systemu obserwacji/monitoringu.

Audyt i optymalizacja systemu obserwacji/monitoringu

Przeglądamy rozwiązanie wykorzystywane w Twojej organizacji, a także dane historyczne, aby zidentyfikować błędy i problemy. Następnie oceniamy ewentualne luki w systemie pod kątem ryzyka operacyjnego. Na podstawie zebranych informacji opracowujemy zalecenia, które mogą obejmować rekonfigurację istniejącego rozwiązania lub jego uzupełnienie o dodatkowe narzędzia. Naszym celem jest optymalizacja systemu observability/monitoringu wykorzystywanego w Twojej organizacji.

Modernizacja i rozwój systemów obserwacji/monitoringu

Wspieramy Cię w rozwoju Twojego systemu O11Y/monitoringu, dodając nowe funkcjonalności zgodnie z Twoimi potrzebami. Po wykonaniu audytu pomagamy w implementacji zaleceń, aby zoptymalizować obecne rozwiązanie. Naszym celem jest dostosowanie narzędzi obserwacji i monitoringu do Twoich indywidualnych wymagań.

Wdrożenie centralnej bazy danych i logów

Opracowujemy architekturę wdrożenia centralnego repozytorium dzienników i danych telemetrycznych. Po Twojej akceptacji implementujemy i konfigurujemy rozwiązanie w wybranym środowisku (on-prem/cloud). Następnie integrujemy różne źródła danych i zapewniamy ich analizę oraz wizualizację. Naszym celem jest stworzenie spójnego i efektywnego repozytorium logów dla Twojego środowiska IT.

Wdrożenie obiegu informacji — raportowanie i alertowanie

Analizujemy Twoje procesy biznesowe i przepływ informacji w systemach IT. Identyfikujemy luki informacyjne i uzupełniamy je, korzystając z dostępnych źródeł danych. Następnie projektujemy i implementujemy nowe raporty i systemy alertowania. Naszym celem jest optymalizacja obiegu informacji w Twojej organizacji, aby zwiększyć jej efektywność.

Szkolenia z obserwacji i analizy danych

Rozpoczynamy od identyfikacji Twoich potrzeb edukacyjnych w zakresie umiejętności analitycznych i monitoringu. Następnie realizujemy proces transferu wiedzy, który może obejmować dedykowane szkolenia i warsztaty praktyczne. Naszym celem jest podniesienie kompetencji Twojego zespołu w zakresie obserwacji IT i analizy danych, aby efektywnie zarządzać i monitorować środowisko IT.

usługi observability vs. monitoring IT

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie obserwacji i monitoringu IT? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze observability i monitoringu IT

usługi observability vs. monitoring IT

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze obserwacji i monitoringu IT?

Ekspertyza technologiczna

Nasz zespół inżynierów posiada głęboką wiedzę technologiczną i bogate doświadczenie w obszarze implementacji oraz zarządzania systemami obserwacji i monitoringu IT. Niezależnie od tego, czy pracujesz w środowisku on-premises, chmurowym, czy hybrydowym, dostarczymy dopasowane rozwiązania, które poprawią zdolność Twojej organizacji do proaktywnego monitorowania i reagowania.

Zrozumienie potrzeb biznesowych

Zapewniamy pełne doradztwo technologiczne, definiując cele, projektując architekturę i wdrażając systemy obserwacji oraz monitoringu dopasowane do potrzeb Twojej organizacji. Maksymalizujemy korzyści, pomagamy w pełni wykorzystać potencjał systemu, wspierając rozwój i wdrażanie nowych funkcji. Dzięki temu Twoja organizacja zyskuje system dopasowany do zmieniających się wymagań biznesowych.

Centralizacja i optymalizacja

Tworzymy centralne repozytorium logów, integrując różne źródła i zapewniając przejrzystą analizę oraz wizualizację. Nasze podejście pozwala na eliminację luk w obiegu informacji, usprawniając raportowanie i alertowanie. Dzięki temu Twoja organizacja zyskuje szybki dostęp do kluczowych informacji, co przekłada się na łatwiejsze podejmowanie decyzji i efektywniejsze zarządzanie środowiskiem IT.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci