Observability i monitoring IT

Observability vs. monitoring IT

Observability nie jest substytutem monitorowania, ale są one komplementarne

monitoring ITobservability
czemu służy?informuje czy system działapozwala dowiedzieć się, dlaczego elementy ekosystemu cyfrowego nie działają
co dostarcza?informacje o stanie systemu (system działa/nie działa) na daną chwilę za pomocą metrykinformacje o przebiegu awarii za pomocą powiązania między sobą metryk, logów i traces
celalarmowanie o awariach – dostarczanie informacji o zaistniałych zdarzeniachalarmowanie i zrozumienie przyczyn awarii – dostarczanie informacji o zaistniałych zdarzeniach oraz ich przyczynach (o źródle problemu)
podejściereaktywneproaktywne

Usługi Linux Polska w obszarze observability i monitoringu IT

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii o11y

Konsulting i wdrożenie rozwiązania o11y lub monitoringu IT w wybranym środowisku

Audyt rozwiązania o11y i monitoringu IT

Modernizacja i rozwój narzędzi o11y i monitoringu IT

Wdrożenie centralnego repozytorium dzienników i danych telemetrycznych

Wdrożenie obiegu informacji – raportowanie i alertowanie

Rozwój kompetencji w obszarze o11y i monitoringu IT

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Co to jest observability?

Observability to model pracy z danymi, dzięki któremu organizacja zyskuje zdolność do zrozumienia, co dzieje się na wszystkich poziomach jej złożonego ekosystemu cyfrowego, takich jak:

 • infrastruktura sprzętowo – systemowa,
 • warstwa sieciowa,
 • usługi IT,
 • aplikacje (w tym systemy ERP, księgowe, obsługi klienta itd.)
 • procesy biznesowe

Obserwowalność opiera się na zbieraniu i analizowaniu danych z różnych miejsc w systemie cyfrowym, w celu uzyskania informacji o jego stanie i działaniu. Dzięki temu możliwe jest ustalenie rzeczywistych przyczyn awarii lub obniżeń wydajności, a także dostrzeganie tendencji i wzorców w działaniu systemów. W efekcie obserwowalność umożliwia szybsze i bardziej efektywne reagowanie na problemy oraz zapobieganie im w przyszłości.

Trzy filary observability – źródła danych

Źródła danych, nazywane również trzema filarami observability, to:

 • logi (logs) – rejestry informacji generowane przez różne elementy systemu, np. serwery, aplikacje, narzędzia itd.;
 • metryki (metrics) – dane o parametrach systemu, takich jak wykorzystanie zasobów, czas odpowiedzi itp.;
 • ślady (traces) – w rozumieniu śledzenia transakcji (np. APM), szczegółowe informacje o połączeniach i ścieżkach wykonywania kodu.

Rozwiązania obserwowalności wykorzystują te dane w celu uzyskania pełnego obrazu stanu i działania systemu informatycznego.

Stosowanie observability w praktyce oznacza

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które w czasie rzeczywistym zbierają, analizują i prezentują dane pochodzące z różnych źródeł, co pozwala na określenie stanu systemów oraz identyfikację przyczyn problemów.

Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie poszczególnych rozwiązań informatycznych w taki sposób, aby dostarczały istotne informacje o swoich parametrach działania.

Zwiększanie świadomości zespołów IT w zakresie interpretacji danych o stanie systemów i wykrywania źródeł problemów.

Budowanie proaktywnego podejścia do zarządzania awariami, dzielenia się danymi pomiędzy zespołami i doskonalenia systemów.

Observability – korzyści dla wielu grup interesariuszy

 • Managerowie IT — możliwość oceny wydajności i efektywności aplikacji biznesowych, co umożliwia lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.
 • Analitycy danych — gromadzenie i analiza informacji, które pomagają zrozumieć zachowania użytkowników i identyfikować potencjalne wyzwania i problemy.
 • Deweloperzy — monitorowanie i debugowanie aplikacji i systemów, co umożliwia szybką identyfikację i naprawę problemów.
 • Testerzy — monitorowanie i zapewnienie jakości oprogramowania, co pozwala na wcześniejsze wykrycie i rozwiązanie potencjalnych problemów.
 • Administratorzy systemów — monitorowanie i zarządzanie systemami i infrastrukturą, co pozwala na szybszą reakcję na potencjalne problemy i poprawienie wydajności.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Observability i monitoring IT – przykładowe technologie i narzędzia wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania observability oraz ich zastosowania

  Skontaktuj się z nami