Middleware | Linux Polska oferta

Co warto wiedzieć o middleware

Obecnie dla poprawy współpracy między aplikacjami (interoperacyjność) stosuje się architekturę wielowarstwową. Dzięki niej możliwe jest odseparowanie sposobu realizacji aplikacji użytkownika (frontend) od aplikacji przetwarzania danych na serwerze w centrum danych (backend) i sposobu ich składowania w serwerze bazodanowym.

Właśnie dla komunikacji pomiędzy warstwami niezbędne jest oprogramowanie pośredniczące, czyli middleware. Pozwala ono na pełną współpracę aplikacji wykonanych w różnych technologiach, a jednocześnie korzystających z tych samych zasobów usług i danych.

Oprogramowanie middleware pośredniczy w komunikacji pomiędzy aplikacjami na wielu poziomach:

 • serwery aplikacji wraz z dostępem do danych;
 • oprogramowanie integracji aplikacji i danych (EAI);
 • oprogramowanie automatyzacji procesów biznesowych (BPM);
 • oprogramowanie obsługi reguł biznesowych i decyzji (BRMS).

Wdrożenie oprogramowania middleware ma kluczowe znaczenie dla organizacji dążących do zwiększenia efektywności i elastyczności swojego środowiska IT. Oto kilka konkretnych zalet oraz scenariuszy zastosowań:

 • Integracja systemów
  Middleware umożliwia płynną integrację różnych aplikacji, systemów i baz danych, zapewniając sprawną wymianę danych i procesów. Na przykład, przedsiębiorstwo z branży logistycznej może dzięki middleware zintegrować system zarządzania zapasami z systemem zamówień, co usprawnia przepływ informacji i skraca czas realizacji zamówień.
 • Optymalizacja istniejącej infrastruktury
  Middleware pozwala usprawnić istniejącą infrastrukturę, eliminując przestoje i zatory w wymianie danych. Instytucje finansowe mogą połączyć systemy analizy ryzyka z bazami danych klientów, aby szybciej przetwarzać informacje i oferować bardziej spersonalizowane produkty.
 • Szybsze dodawanie nowych funkcjonalności
  Middleware umożliwia dostosowanie systemów IT do zmieniającej się sytuacji na rynku. Przykładowo, firmy e-commerce mogą wprowadzać nowe funkcje do swoich aplikacji zakupowych bez konieczności zmiany podstawowego systemu, co pozwala na szybsze zaspokojenie potrzeb klientów.
 • Zwiększenie skalowalności
  Middleware pozwala rozbudowywać systemy bez wpływu na wydajność. Dzięki temu platformy streamingowe mogą dostosowywać infrastrukturę do wymagań i zwiększa przepustowość, co pozwala na płynną obsługę gwałtownego wzrostu liczby użytkowników.

Podsumowując, wdrożenie oprogramowania middleware przynosi organizacjom szereg korzyści, takich jak efektywniejsza integracja systemów, optymalizacja infrastruktury oraz stworzenie elastycznego i skalowalnego środowiska IT, gotowego sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesowym.

 • Ułatwienie pracy deweloperom dzięki zastosowaniu popularnego oprogramowania i powszechnie stosowanych wzorców projektowych.
 • Usprawnienie procesu testowania oprogramowania poprzez wykorzystanie testowania automatycznego.
 • Przenośność i ponowne użycie dzięki zastosowaniu wspólnych komponentów możliwych do wykorzystania w wielu różnych środowiskach.
 • Możliwość wykorzystania powszechnie dostępnych i sprawdzonych komponentów pośredniczących (np. serwerów aplikacji, oprogramowania integracji aplikacji i danych), które posiadają pełną dokumentację, dostęp do kodu, a także materiały szkoleniowe.
 • Lepsza obserwowalność (observability) i szybsze usuwanie błędów dzięki przejrzystości architektury, co przekłada się na poprawę jakości dostarczanego oprogramowania.
 • Zwiększenie zwinności rozwoju oprogramowania dzięki zastosowaniu ram architektonicznych (framework) pozwalających na prostsze wdrożenie na wielu platformach, w tym m.in.: w chmurze, na urządzeniach mobilnych i różnych platformach tradycyjnych.
 • Poprawa efektywności pracy zespołu IT dzięki szerszej możliwości zastosowania automatyzacji.
 • Szybsze wdrażanie innowacji i nowych rozwiązań rynkowych (krótszy Time-to-Market) dzięki możliwości zastosowania istniejących już komponentów.
 • Optymalizacja kosztowa dzięki zastosowaniu wspólnych komponentów.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Wdrożenie środowisk serwerów aplikacji

Zapewniamy kompleksowe wdrożenie serwerów aplikacyjnych w różnorodnych środowiskach — od bare-metal po wirtualne i skonteneryzowane. Nasze usługi obejmują analizę potrzeb, projektowanie architektury, implementację oraz utrzymanie. Dodatkowo oferujemy szkolenia dla Twojego zespołu, aby zapewnić efektywne zarządzanie nowo wdrożonym środowiskiem.

Audyt konfiguracji middleware

Przeprowadzamy szczegółowy audyt konfiguracji middleware, aby ustalić, jak można zoptymalizować wydajność, zwiększyć bezpieczeństwo i przygotować środowisko na przyszły rozwój. Nasze rekomendacje i sugestie usprawnień są oparte na sprawdzonych praktykach i wieloletnim doświadczeniu w obszarze middleware.

Modernizacja środowisk middleware

Zapewniamy kompleksową modernizację Twojego środowiska middleware. Badamy potrzeby, projektujemy i wdrażamy zmiany oraz zapewniamy ich utrzymanie i monitoring — wszystko z myślą o poprawie wydajności, zwiększeniu bezpieczeństwa i lepszej integracji z aplikacjami zewnętrznymi.

Konteneryzacja środowisk middleware

Oferujemy pełne wsparcie w procesie konteneryzacji Twojego środowiska middleware. Przenosimy oprogramowanie na platformy kontenerowe i asystujemy deweloperom w dostosowaniu aplikacji do nowych warunków. Zyskujesz dzięki temu elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoim środowiskiem IT.

Migracja środowisk middleware

Realizujemy migrację środowisk middleware z platform zamkniętych na otwartoźródłowe. Proces obejmuje analizę istniejącego środowiska, projektowanie architektury docelowej, opracowanie planu migracji oraz wsparcie na każdym etapie – od fazy planowania aż po wsparcie powdrożeniowe. Dzięki temu gwarantujemy płynną i bezpieczną migrację.

Tworzenie i modernizacja środowisk integracji aplikacji (EAI)

Tworzymy i modernizujemy środowiska integracji aplikacji (Enterprise Application Integration, EAI). Nasze rozwiązania dostarczają efektywną warstwę wymiany danych między aplikacjami, co zwiększa ich współdziałanie i skalowalność. Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu, od koncepcji po realizację.

usługi middleware

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie middleware?
Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze middleware

usługi middleware

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze middleware?

Wieloletnie doświadczenie

Od 2009 roku realizujemy projekty wdrożeniowe middleware w środowiskach bare metal, wirtualizacyjnych i konteneryzacyjnych, m.in. w branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej i administracji publicznej.

Ekspertyza i praktyki wdrożeniowe

W ciągu wielu lat współpracy z wiodącymi producentami middleware i klientami wypracowaliśmy nie tylko najlepsze praktyki wdrożeniowe, ale również sposoby reagowania na zmianę wymagań i otoczenia biznesowego.

Kompleksowe usługi

Zapewniamy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne, proaktywny monitoring oraz szkolenia. Pełne wsparcie na każdym etapie projektu zwiększa niezawodność i skuteczność wdrożonych rozwiązań.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci