Integracja aplikacji i danych (EAI, Enterprise Application Integration)

Nasze usługi w zakresie integracji aplikacji i danych

Audyt pod kątem możliwości integracji

Przeprowadzamy audyt Twojej architektury IT, identyfikując potencjał dla integracji różnych aplikacji i systemów. Naszym celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności Twojego środowiska IT, aby lepiej dostosować się do zmiennych potrzeb biznesowych.

Audyt architektury dla nowych rozwiązań

Oceniamy architekturę IT pod kątem integracji nowych rozwiązań i aplikacji, które mają wzbogacić istniejący system informacyjny organizacji. Analizujemy wymagania i ograniczenia, aby zapewnić harmonijną i efektywną integrację. Naszym celem jest dostarczenie praktycznych rekomendacji, które umożliwią Ci maksymalne wykorzystanie nowych technologii w ramach istniejącej infrastruktury.

Przegląd i analiza środowisk integracji aplikacji

Wykonujemy audyt i ocenę istniejących rozwiązań integracyjnych, analizując ich wydajność, skalowalność i zgodność z obecnymi potrzebami biznesowymi. Oferujemy rekomendacje dotyczące optymalizacji i skalowania, aby zapewnić bardziej efektywną i elastyczną architekturę integracyjną. Naszym celem jest maksymalizacja korzyści z Twoich inwestycji w technologie integracyjne.

Tworzenie i modernizacja środowisk integracji aplikacji

Projektujemy i wdrażamy nowoczesne architektury integracyjne, które są zgodne z najnowszymi standardami i technologiami. Tworzymy nowe środowiska i modernizujemy istniejące systemy, aby były bardziej efektywne i skalowalne. Zapewniamy, że Twoje środowisko integracyjne jest zawsze gotowe do wspierania potrzeb rosnącego biznesu.

Dobór i integracja komponentów architektury IT

Wspieramy w wyborze i wdrażamy kluczowe komponenty architektury IT, takie jak np. Enterprise Service Bus (ESB), z myślą o efektywnej integracji z istniejącymi systemami i bazami danych. Nasze działania zmierzają do zapewnienia płynności i efektywności operacyjnej, co pozwala na lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów IT w Twojej organizacji.

Projektowanie i dostarczanie systemów ESB

Projektujemy i wdrażamy zaawansowane systemy ESB (Enterprise Service Bus, tzw. szyna danych), które umożliwiają efektywną współpracę pomiędzy różnymi aplikacjami i technologiami. Nasze rozwiązania gwarantują niezawodność i pewność dostawy danych, a także oferują narzędzia do proaktywnego monitoringu i audytu. Dzięki temu możesz skupić się na swoim biznesie, mając pewność, że komunikacja między systemami jest zabezpieczona i efektywna.

Migracja środowisk integracji aplikacji

Oferujemy kompleksowe usługi związane z planowaniem i realizacją migracji środowisk integracji aplikacji między różnymi platformami i technologiami. Przed pełnym wdrożeniem realizujemy również Proof of Concept, aby zapewnić, że nowe rozwiązanie będzie w pełni zgodne z Twoimi potrzebami i wymaganiami. Naszym celem jest minimalizacja ryzyka i zapewnienie płynnej tranzycji.

Modyfikacja aplikacji pod kątem integracji

Projektujemy i wdrażamy niezbędne modyfikacje w oprogramowaniu, aby zapewnić jego pełną integrację z innymi systemami i aplikacjami. Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie płynnej komunikacji i wymiany danych między różnymi elementami infrastruktury IT.

Wdrożenie monitoringu środowiska usług aplikacyjnych

Implementujemy narzędzia monitorujące, które śledzą wydajność, dostępność i bezpieczeństwo Twojego środowiska usług aplikacyjnych. Nasze rozwiązania oferują alertowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację i reakcję na potencjalne problemy.

Standaryzacja i optymalizacja procesów tworzenia oprogramowania

Wprowadzamy jednolite standardy kodowania i najlepsze praktyki DevOps, aby zwiększyć efektywność i jakość tworzonego oprogramowania. Oferujemy również szkolenia i certyfikacje dla zespołu programistycznego, co pozwala na ciągłe doskonalenie umiejętności i zwiększenie produktywności.

Opracowanie wzorców architektury usługowej (SOA) i mikrousługowej

Opracowujemy architektury oparte na wzorcach usługowych (SOA) i mikrousługowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Twojej organizacji. Oferujemy nie tylko projektowanie i implementację, ale również konsultacje i doradztwo w zakresie najlepszych praktyk. Efektem naszych działań jest poprawa skalowalności, elastyczności i efektywności Twoich rozwiązań IT.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Integracja aplikacji i danych — klucz do efektywności biznesowej

Integracja aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration) to odpowiedź na wyzwanie, które jeszcze kilka lat temu polegało na nieskoordynowanym wdrażaniu systemów informatycznych. To właśnie ten brak koordynacji skutkował powstaniem izolowanych silosów informacyjnych, które nie wymieniały między sobą istotnych danych dla funkcjonowania organizacji.

Dzięki EAI możliwe jest automatyczne ułatwienie komunikacji między różnymi aplikacjami, często pochodzącymi od różnych dostawców, poprzez wykorzystanie API do wymiany danych. Zapewnia to spójność informacji, a zmiany w fundamentalnych danych biznesowych dokonywane przez jedną aplikację są prawidłowo odzwierciedlane w pozostałych.

Integracja aplikacji i danych w przedsiębiorstwie to klucz do usprawnienia procesów biznesowych. Dostarczając istotne informacje, upraszczając procesy i maksymalizując potencjał istniejących systemów informatycznych, firmy mogą zwiększyć swoją bazę klientów, zasięg oraz przychody.

Integracja aplikacji i danych — dlaczego warto wybrać Linux Polska

Szerokie kompetencje w integracji aplikacji i danych

Nasze atuty to:

 • tworzenie i modernizacja różnorodnych architektur integracji;
 • wdrażanie integracji aplikacji i danych na platformach kontenerowych;
 • standaryzacja procesów wdrożeniowych opartych na etapach i procedurach integracyjnych;
 • przenoszenie usług integracyjnych do architektury chmury hybrydowej lub publicznej.

Integracja danych i aplikacji od A do Z

Podczas integracji danych i aplikacji uwzględniamy wszystkie istotne aspekty, w tym:

 • projektowanie architektury;
 • wdrożenie narzędzi;
 • projektowanie procesów;
 • wdrożenie zmian organizacyjnych.

Bezproblemowa migracja i ciągłość działania

Przygotowując migrację środowisk aplikacji i danych zapewniamy ciągłość świadczenia migrowanych usług i pracy integrowanych systemów. Wykorzystujemy istniejące komponenty istniejącego rozwiązania w nowej architekturze.

Kiedy warto poprawić integrację aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration)

Kiedy warto to rozważyć?

 • Trudności w diagnozowaniu przyczyn problemów.
 • Utrudnione debugowanie kodu poszczególnych usług i szyny.
 • Duży nakład pracy związany z rozwojem aplikacji.
 • Brak kontroli nad konfiguracją strumieni przepływu danych.
 • Trudności w wykrywaniu problemów integracyjnych na wczesnym etapie rozwoju aplikacji.
 • Brak sformalizowanego zarządzania usługami.

Korzyści techniczne z usprawnienia integracji aplikacji i danych

Co zyskasz?

 • Maksymalizacja wykorzystania rozwiązań open source.
 • Wyrównanie kompetencji programistycznych i integracyjnych.
 • Skalowalność rozwiązania.
 • Prostota implementacji usług.
 • Narzędziowe podejście do wytwarzania kodu.
 • Zarządzanie komponentami i wersjami na poziomie architektury w kontrolowanym procesie.
 • Zarządzanie podatnościami i dostępność poprawek bezpieczeństwa.

Korzyści biznesowe z usprawnienia integracji aplikacji i danych

Jakie korzyści przyniesie to Twojej firmie?

 • Łatwiejsza adaptacja integracji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 • Skalowalność usług zapewniająca obsługę większej liczby klientów i użytkowników wewnętrznych.
 • Elastyczność we wdrażaniu nowych wersji aplikacji.
 • Zwiększone bezpieczeństwo aplikacji i danych.
 • Uporządkowane zakresy odpowiedzialności za architekturę projektowanych i rozwijanych usług, ułatwiające zarządzanie i monitorowanie wskaźników efektywności (KPI).
 • Ograniczenie pracochłonności związanej z rozwojem oprogramowania.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Integracja aplikacji i danych – przykładowe narzędzia i technologie wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj wartościowe treści na swój email. Dowiedz się pierwszy o nowych wydarzeniach ze świata IT.

  Skontaktuj się z nami