Integracja aplikacji i danych (EAI, Enterprise Application Integration)

Co warto wiedzieć o integracji aplikacji i danych

Integracja aplikacji i danych — klucz do efektywności biznesowej

Integracja aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration) to odpowiedź na wyzwanie dotyczące nieskoordynowanego wdrażania systemów informatycznych. Brak koordynacji skutkuje powstaniem izolowanych silosów informacyjnych, które nie wymieniają między sobą istotnych danych dla funkcjonowania organizacji.

Dzięki EAI możliwe jest automatyczne ułatwienie komunikacji między różnymi aplikacjami, często pochodzącymi od różnych dostawców, poprzez wykorzystanie API do wymiany danych. Zapewnia to spójność informacji, a zmiany w fundamentalnych danych biznesowych, dokonywane przez jedną aplikację, są prawidłowo odzwierciedlane w pozostałych.

Integracja aplikacji i danych w przedsiębiorstwie to klucz do usprawnienia procesów biznesowych. Dostarczając istotne informacje, upraszczając procesy i maksymalizując potencjał istniejących systemów informatycznych, firmy mogą zwiększyć swoją bazę klientów, zasięg oraz przychody.

Kiedy warto poprawić integrację aplikacji i danych (ang. EAI, Enterprise Application Integration)

 • Trudności w diagnozowaniu przyczyn problemów.
 • Utrudnione debugowanie kodu poszczególnych usług i szyny.
 • Duży nakład pracy związany z rozwojem aplikacji.
 • Brak kontroli nad konfiguracją strumieni przepływu danych.
 • Trudności w wykrywaniu problemów integracyjnych na wczesnym etapie rozwoju aplikacji.
 • Brak sformalizowanego zarządzania usługami.
 • Łatwiejsza adaptacja integracji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 • Skalowalność usług zapewniająca obsługę większej liczby klientów i użytkowników wewnętrznych.
 • Elastyczność we wdrażaniu nowych wersji aplikacji.
 • Zwiększone bezpieczeństwo aplikacji i danych.
 • Uporządkowane zakresy odpowiedzialności za architekturę projektowanych i rozwijanych usług, ułatwiające zarządzanie i monitorowanie wskaźników efektywności (KPI).
 • Ograniczenie pracochłonności związanej z rozwojem oprogramowania.
 • Maksymalizacja wykorzystania rozwiązań open source.
 • Wyrównanie kompetencji programistycznych i integracyjnych.
 • Skalowalność rozwiązania.
 • Prostota implementacji usług.
 • Narzędziowe podejście do wytwarzania kodu.
 • Zarządzanie komponentami i wersjami na poziomie architektury w kontrolowanym procesie.
 • Zarządzanie podatnościami i dostępność poprawek bezpieczeństwa.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Audyt pod kątem możliwości integracji

Przeprowadzamy szczegółowy audyt Twojej architektury IT, identyfikując możliwości i potencjał dla integracji różnych aplikacji i systemów. Naszym celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności Twojego środowiska IT. Dzięki temu możesz lepiej dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Audyt architektury dla nowych rozwiązań

Dokonujemy oceny architektury IT z myślą o integracji nowych rozwiązań i aplikacji, które mają wzbogacić istniejący system informacyjny Twojej organizacji. Analizujemy wymagania i ograniczenia, aby zapewnić harmonijną i efektywną integrację. Dążymy do tego, aby dostarczyć Ci praktyczne rekomendacje, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie nowych technologii w ramach istniejącej infrastruktury.

Przegląd i analiza środowisk integracji aplikacji

Wykonujemy audyt i ocenę istniejących rozwiązań integracyjnych w Twojej organizacji. Analizujemy ich wydajność, skalowalność i zgodność z obecnymi potrzebami biznesowymi. Na tej podstawie oferujemy rekomendacje dotyczące optymalizacji i skalowania, aby zapewnić efektywniejszą i bardziej elastyczną architekturę integracyjną. Naszym celem jest maksymalizacja korzyści z Twoich inwestycji w technologie integracyjne.

Tworzenie i modernizacja środowisk integracji aplikacji

Projektujemy i wdrażamy nowoczesne architektury integracyjne, które są zgodne z najnowszymi standardami i technologiami. Nie tylko tworzymy nowe środowiska, ale również modernizujemy istniejące systemy, by były efektywniejsze i skalowalne. Dzięki temu Twoje środowisko integracyjne jest zawsze gotowe do wspierania potrzeb rosnącego biznesu.

Dobór i integracja komponentów architektury IT

Wspieramy w wyborze i wdrażamy kluczowe komponenty architektury IT, takie jak np. Enterprise Service Bus (ESB), z myślą o ich efektywnej integracji z istniejącymi systemami i bazami danych. Nasze działania mają na celu zapewnienie płynności i efektywności operacyjnej, co pozwala na lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów IT w Twojej organizacji.

Projektowanie i dostarczanie systemów ESB

Projektujemy i wdrażamy zaawansowane systemy ESB (Enterprise Service Bus, tzw. szyna danych), które umożliwiają efektywną współpracę pomiędzy różnymi aplikacjami i technologiami. Nasze rozwiązania gwarantują niezawodność i pewność dostawy danych, a także oferują narzędzia do proaktywnego monitoringu i audytu. Dzięki temu możesz skupić się na swoim biznesie, mając pewność, że komunikacja między systemami jest zabezpieczona i efektywna.

Migracja środowisk integracji aplikacji

Oferisię, że nowe rozwiązanie będzie w pełni zgodne z Twoimi potrzebami i wymaganiami. Koncentrujemy się na minimalizacji ryzyka i zapewnieniu płynnej tranzycji.

Modyfikacja aplikacji pod kątem integracji

Projektujemy i wdrażamy niezbędne modyfikacje w oprogramowaniu, aby zapewnić jego pełną integrację z innymi systemami i aplikacjami. Nasze działania są ukierunkowane na stworzenie płynnej komunikacji i wymiany danych między różnymi elementami infrastruktury IT.

Wdrożenie monitoringu środowiska usług aplikacyjnych

Implementujemy narzędzia monitorujące, które śledzą wydajność, dostępność i bezpieczeństwo Twojego środowiska usług aplikacyjnych. Nasze rozwiązania oferują alertowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację i reakcję na potencjalne problemy.

Standaryzacja i optymalizacja procesów tworzenia oprogramowania

Wprowadzamy jednolite standardy kodowania i najlepsze praktyki DevOps, aby zwiększyć efektywność i jakość tworzonego oprogramowania. Oferujemy również szkolenia i certyfikacje dla zespołu programistycznego, co pozwala na ciągłe doskonalenie umiejętności i zwiększanie produktywności.

Opracowanie wzorców architektury usługowej (SOA) i mikrousługowej

Opracowujemy architektury oparte na wzorcach usługowych (SOA) i mikrousługowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Twojej organizacji. Oferujemy nie tylko projektowanie i implementację, ale również konsultacje i doradztwo w zakresie najlepszych praktyk. Naszym celem jest zapewnienie skalowalności, elastyczności i efektywności Twoich rozwiązań IT.

usługi Integracji aplikacji i danych

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie integracji aplikacji i danych? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze integracji aplikacji i danych

usługi w obszarze integracji aplikacji i danych

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze integracji aplikacji i danych?

Szeroka ekspertyza

Specjalizujemy się w tworzeniu i modernizacji różnorodnych architektur integracji oraz wdrażamy integrację aplikacji i danych na platformach kontenerowych. Nasza praca obejmuje standaryzację procesów wdrożeniowych, a także przenoszenie usług integracyjnych do architektury chmury hybrydowej lub publicznej.

Kompleksowe podejście

Podczas integracji danych i aplikacji uwzględniamy wszystkie istotne aspekty, w tym:

 • projektowanie architektury;
 • wdrożenie narzędzi;
 • projektowanie procesów;
 • wdrożenie zmian organizacyjnych.

Gwarancja ciągłości w procesie migracji

Przygotowując migrację środowisk aplikacji i danych zapewniamy ciągłość świadczenia migrowanych usług i pracy integrowanych systemów. Wykorzystujemy istniejące komponenty rozwiązania obecnego w nowej architekturze.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci