Migracja do chmury (publicznej, prywatnej, hybrydowej) i transformacja chmurowa

Migracja do chmury i transformacja chmurowa – nasza misja

Chmura ważnym elementem strategii biznesowej

Nie realizujemy jedynie prostej migracji zasobów IT do chmury. Pomagamy wykorzystać technologię chmurową dla transformacji całej organizacji. To nie tylko wdrożenie rozwiązania technologicznego. Niezbędnym składnikiem tej zmiany jest adaptacja całej organizacji do nowych warunków pracy z IT.

Chmura katalizatorem ciągłej transformacji

Migracja do chmury umożliwia realizację inwestycji informatycznych w nowy sposób, bardziej otwarty na zmiany w przyszłości i obniżający barierę kosztów początkowych. Daje to szansę na elastyczną adaptację rozwiązań IT do nowego otoczenia biznesowego. Linux Polska pomaga w całościowym spojrzeniu na tę zmianę technologiczną.

Mapa korzyści biznesowych transformacji chmurowej

Linux Polska pomaga w tworzeniu mapy korzyści biznesowych transformacji – osiągalnych i istotnych dla firm, takich jak:

 • wzrost przychodów,
 • szybsze wprowadzanie innowacji,
 • wyprzedzanie konkurencji w tworzeniu nowych produktów i modeli biznesowych,
 • obniżenie ryzyka operacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa,
 • optymalizacja struktury i rodzaju kosztów.

Zdefiniowanie ról i obowiązków jest kluczowe dla powodzenia transformacji

Ważnym aspektem w trakcie wprowadzania zmiany jest jasne zdefiniowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności kadry zarządzającej za efekty biznesowe. Metoda Linux Polska skutecznie pomaga w realizacji tego zadania.

Koalicja zmiany

Dla sukcesu transformacji i utrzymania jej efektów biznesowych niezbędne jest stworzenie sprzyjającego otoczenia. Zbudowanie koalicji promotorów i realizatorów zmiany to istotny środek dla realizacji tego celu. Metoda Linux Polska pomaga w kształtowaniu i rozwoju skutecznej koalicji zmiany.

Kompetencje

Przeniesienie systemów na platformy chmurowe powoduje, że część posiadanych przez firmę kompetencji staje się zbędna. Powstaje natomiast konieczność dostosowania i ciągłego rozwoju nowych umiejętności. Linux Polska zapewnia transfer wiedzy w postaci szkoleń i warsztatów.

Iteracyjna metoda pracy i redukcja ryzyka

Migracja do chmury to istotna zmiana architektury IT – procesów, narzędzi, ludzkich kompetencji i przyzwyczajeń. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, stosujemy iteracyjną metodę pracy pozwalającą na wpisanie rozwoju i ciągłego doskonalenie rozwiązania w sposób działania. Dzieląc cały projekt na cykle i testując ich efekty z wyprzedzeniem, rozpoznajemy szanse i zagrożenia, ciągle doskonalimy efekt finalny i dostosowujemy go do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Pomagamy realizować następujące kierunki migracji wybranych zasobów IT:

 • migracja z lokalnego centrum danych on-premises do chmury publicznej (na przykład Azure, GCP, AWS);
 • migracja pomiędzy dostawcami chmury publicznej (cloud-to-cloud migration) lub rozlokowanie ich pomiędzy kilkoma chmurami publicznymi (multi-cloud);
 • migracja powrotna/odwrotna z chmury publicznej do lokalnego centrum danych (reverse cloud migration, cloud repatriation, cloud exit);
 • rozlokowanie wybranych komponentów IT pomiędzy chmurą prywatną (własne lokalne centrum danych, on-premises) a chmurą publiczną tj. stworzenie chmury hybrydowej.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Nasza metoda pracy – jak realizujemy projekty migracji do chmury i transformacji chmurowej

Nasza iteracyjna metoda pracy składa się z 5-ciu etapów – po każdym z nich następuje analiza rezultatów i dostosowanie zakresu kolejnych.

Migracja do chmury i transformacja chmurowa w 5-ciu krokach – metoda Linux Polska

 1. Analiza i planowanie – ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań

  ORGANIZACJA (ludzie, zasoby, budżet) i WARTOŚCI
  1. analiza ekonomiczna (TCO)
  2. analiza prawna i licencyjne
  3. analiza luk kompetencyjnych zespołu IT
  4. plan rozwoju działów IT
  TECHNOLOGIA
  1. analiza dostępnych technologii pozwalających na transformacje IT i wdrażanie innowacji
  2. dobór odpowiedniej technologii dostosowanej do złożoności infrastruktury i potrzeb klienta
  STRATEGIA
  1. analiza zgodności inicjatywy migracji ze strategią IT organizacji
  2. uzasadnienie biznesowe inicjatywy chmurowej – oszacowanie kosztów, oczekiwanych korzyści i ryzyk
  3. ustalenie mierników pozwalających na pomiar korzyści z wdrożenia chmury
 2. Testowanie rozwiązania – PoC, wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe

  ORGANIZACJA (ludzie, zasoby, budżet) i WARTOŚCI
  1. testowanie nowego sposobu pracy zespołów IT
  TECHNOLOGIA
  1. wykonanie zmian na małej próbie
  2. zebranie wniosków dla docelowej architektury rozwiązania
  STRATEGIA
  1. minimum value proposition (MVP) – ustalenie minimalnych oczekiwanych korzyści z projektu
 3. Ocena rozwiązania – weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści

  ORGANIZACJA (ludzie, zasoby, budżet) i WARTOŚCI
  1. ocena efektywności nowego sposobu pracy zespołów IT
  TECHNOLOGIA
  1. ocena gotowości zasobów IT do migracji
  2. weryfikacja założeń docelowej architektury
  STRATEGIA
  1. weryfikacja czy minimalne oczekiwane korzyści (minimum value proposition) są możliwe do osiągnięcia
  2. aktualizacja uzasadnienia biznesowego
 4. Wdrożenie rozwiązania – realizacja zweryfikowanego planu

  ORGANIZACJA (ludzie, zasoby, budżet) i WARTOŚCI
  1. przygotowanie zespołu IT do wdrożenia, podział ról i zadań
  TECHNOLOGIA
  1. zaprojektowanie docelowej architektury rozwiązania po migracji
  2. przygotowanie scenariusza migracji
  3. przygotowanie wybranych zasobów IT do migracji
  4. fizyczna migracja wybranych zasobów IT
  5. weryfikacja poprawności migracji
  6. uruchomienie monitoringu działania zmigrowanych zasobów IT
  STRATEGIA
  1. sprawdzenie poprawności przyjętych wcześniej założeń finansowych
 5. Wsparcie i rozwój – zapewnienie trwałości rozwiązania

  ORGANIZACJA (ludzie, zasoby, budżet) i WARTOŚCI
  1. identyfikacja pojawiających się luk kompetencyjnych
  2. szkolenia i warsztaty
  TECHNOLOGIA
  1. proaktywny monitoring i wsparcie techniczne
  2. analiza trendów i eliminacja luk technologicznych/długu technologicznego
  3. wsparcie w dalszej modernizacji rozwiązania
  STRATEGIA
  1. weryfikacja zakładanych celów ekonomicznych
  2. dalsza optymalizacja korzyści rozwiązania
  3. kontrola zgodności ze strategią IT

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Migracja do chmury z Linux Polska – nasze usługi

Wsparcie w tworzeniu strategii chmurowej

Przygotowanie planu transformacji chmurowej

Wsparcie w ocenie ekonomicznej projektu migracji do chmury

Wsparcie prawne dla projektu migracji do chmury

Migracja zasobów IT do środowisk chmurowych

Wdrażanie rozwiązań w modelu chmury hybrydowej

Konteneryzacja w chmurze

Dostosowanie architektury usług IT do środowiska chmury

Optymalizacja wydajnościowa i kosztowa rozwiązań chmurowych

Zarządzanie tożsamością w chmurze publicznej

Rozwój kompetencji chmurowych

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Współpraca z Linux Polska – korzyści

 • Pomoc w tworzeniu otoczenia sprzyjającego zmianie.
 • Prawidłowe osadzenie technologii chmurowych w organizacji.
 • Łatwiejsze wprowadzanie innowacji i nowych usług/produktów w odpowiedzi na dynamikę rynku.
 • Dostosowanie kompetencji zespołu IT do nowego modelu.
 • Ograniczenie zależności od jednego dostawcy (vendor lock-in).
 • Pomiar realizacji celów transformacji poprzez zestaw wskaźników (KPI), skupionych wokół optymalizacji kosztów, wzrostu przychodów i realizacji celów strategicznych.
 • Pełna integracja systemów i danych oraz ich bezpieczeństwo niezależnie od lokalizacji ich przetwarzania.
 • Skuteczna analiza danych o działaniu aplikacji w chmurze.
 • Jasne reguły współpracy z dostawcami usług chmury publicznej oraz producentami oprogramowania w oparciu o SLA i otwarte standardy.
 • Długoterminowe wsparcie w rozwoju rozwiązania chmurowego i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb.

IaaS, PaaS i SaaS w wariancie chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej

Infrastructure as a Service (IaaS)

Usługi wdrożenia, utrzymania i rozwoju infrastruktury jako usługi (IaaS) w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej:

 • Opracowanie architektur platform IaaS;
 • Wdrożenie oraz aktualizacja platform IaaS;
 • Optymalizacja kosztowa oraz wydajnościowa platform IaaS;
 • Wsparcie środowisk IT na platformie IaaS

Platform as a Service (PaaS)

Wszechstronne usługi wdrożenia, utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej jako usługi (PaaS) w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej:

 • Wdrożenie oraz ciągła aktualizacja platform PaaS
 • Rozwój platform PaaS
 • Utrzymanie platform PaaS w środowiskach on-prem i cloud

Software as a Service (SaaS)

Usługi wdrożenia, migracji i utrzymania aplikacji w modelu SaaS w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej:

 • Tworzenie nowych aplikacji SaaS;
 • Modernizacja aplikacji legacy dla potrzeb udostępniania w chmurze w modelu SaaS;
 • Utrzymanie aplikacji SaaS.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Przykładowe rozwiązania wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

  Skontaktuj się z nami