Uruchomienie infrastruktury systemowej wraz z CI/CD – platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej wdrożenia EZD RP dla NASK
update: 09/03/2023

Dostawa i wdrożenie platformy konteneryzacyjnej na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej dla oprogramowania EZD RP dla NASK

Obszary: Technologie: Kubernetes

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu była uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes wraz z linią wytwórczą oprogramowania CI/CD w infrastrukturze chmurowej SaaS (VMware/ vSphere wersji 7.x). Rozwiązanie, które zostało zaimplementowane w NASK to platforma konteneryzacyjna Rancher oparta na wirtualizacji VMware.

Jest to jeden z etapów wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD RP w administracji publicznej,

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 • projektowanie architektury rozwiązania z uwzględnieniem wymagań biznesowych i technicznych,
 • wdrażanie klastrów Kubernetes na serwerach w chmurze prywatnej,
 • konfigurowanie i wdrożenie narzędzi służących do zarządzania i monitorowania klastrów,
 • integracja z istniejącymi systemami i narzędziami,
 • konfigurowanie mechanizmów bezpieczeństwa,
 • przeprowadzenie testów i wdrożenie platformy.

REZULTATY

 • uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD RP,
 • lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i oprogramowania,
 • łatwe skalowanie zasobów, co umożliwiło dopasowanie środowiska do zmieniających się potrzeb biznesowych i użytkowników,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 • automatyzacja i standaryzacja procesów wytwarzania i wdrażania oprogramowania,

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również