Wdrożenie rozwiązania do analizy kodu źródłowego dla strategicznej gospodarczo polskiej spółki
update: 03/02/2023

Wdrożenie rozwiązania do analizy kodu źródłowego dla strategicznej gospodarczo polskiej spółki

Celem biznesowym projektu było usprawnienie procesu tworzenia i odbioru oprogramowania dostarczonego przez pracowników Klienta oraz firmy tworzące szeroko pojęte systemy informatyczne usprawniające procesy biznesowe strategicznej spółki polskiej gospodarki odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terenie Polski.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Celem biznesowym projektu było usprawnienie procesu tworzenia i odbioru oprogramowania dostarczonego przez pracowników Klienta oraz firmy tworzące szeroko pojęte systemy informatyczne usprawniające procesy biznesowe strategicznej spółki polskiej gospodarki odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terenie Polski poprzez wdrożenie rozwiązania do analizy kodu źródłowego i raportowania wyników związanych z jakością kodu, z wykorzystaniem technologii SonarQube.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Linux Polska opracowało koncepcję wdrożenia narzędzia do analizy kodu źródłowego SonarQube oraz prace implementacyjne:

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie i dostarczenie projektu;
  • wdrożenie i konfigurację oprogramowania zgodnie z potrzebami Klienta;
  • przeprowadzenie warsztatów;
  • przeprowadzenie testów wdrożonego oprogramowania;
  • wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
  • świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego oprogramowania.

REZULTATY

W konsekwencji prac projektowych wdrożenie rozwiązania pozwoliło na:

  • poprawę jakości kodu oprogramowania dostarczanego przez pracowników Klienta, a także dostawców zewnętrznych;
  • automatyczną analizę kodu w różnych językach programowania takich jak Java, C++, C#, JavaScript, Python, Ruby itp.;
  • zwiększenie wydajności deweloperów dzięki możliwości sprawniejszego odkrywania i raportowania błędów kodu, braków zgodności z zasadami i standardami;
  • monitorowanie jakości kodu i zapewnienie spójności w kodzie pomiędzy różnymi projektami.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również