Klienci - Linux Polska

Wsparcie w budowie Centralnego Repozytorium Logów w modelu on-prem dla jednego z największych polskich banków

Głównym celem było wdrożenie w banku jednolitego i skonsolidowanego miejsca do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez poszczególne zasoby poprzez budowę Centralnego Repozytorium Logów z wykorzystaniem technologii ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) oraz Prometheus, Grafana.

Budowa Centralnego Repozytorium Logów dla kluczowego urzędu administracji rządowej

Głównym celem było zapewnienie jednolitego i skonsolidowanego miejsca do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez poszczególne zasoby krytycznego systemu informatycznego stosowanego przez organ administracji rządowej poprzez wdrożenie Centralnego Repozytorium Logów z wykorzystaniem technologii ELK.

Wdrożenie rozwiązania do analizy kodu źródłowego dla strategicznej gospodarczo polskiej spółki

Celem biznesowym projektu było usprawnienie procesu tworzenia i odbioru oprogramowania dostarczonego przez pracowników Klienta oraz firmy tworzące szeroko pojęte systemy informatyczne usprawniające procesy biznesowe strategicznej spółki polskiej gospodarki odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terenie Polski.

Wsparcie dla procesu oceny jakości kodu dostarczonego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej

Głównym celem projektu było zapewnienie wyższej jakości dostarczanego oprogramowania oraz ujednolicenie procesu oceny oraz standardów jakości poprzez wdrożenie procesu oceny jakości kodu dostarczanego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej.

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

Głównym celem biznesowym wdrożenia platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej dla wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego na terenie Polski było zwiększenie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa i efektywności wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania.

Migracja platformy zarządzania klastrami Kubernetes OCP na OKD w infrastrukturze chmury prywatnej dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

Migracja platformy zarządzania klastrami Kubernetes OCP (OpenShift Container Platform) na OKD (Origin Community Distribution) w infrastrukturze chmury prywatnej miała na celu przeniesienie istniejącej platformy OpenShift Container Platform na jej nieodpłatną otwartoźródłową wersję - OKD.

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej aplikacji EZD RP dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem projektu było uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej (w oparciu VMware / vSphere).

    Skontaktuj się z nami