Klienci - Linux Polska

Zarządzanie tożsamością z wykorzystaniem systemu Identity Management dla kluczowego urzędu administracji rządowej

20/02/2023

Głównym celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych przez kontrolowanie dostępu użytkowników do danych i zasobów oraz wdrożenie procesu zarządzania danymi tożsamościowymi użytkowników w systemie informatycznym...

Case studies Bezpieczeństwo IT Zarządzanie tożsamością i dostępem

Wsparcie dla procesu oceny jakości kodu dostarczonego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej

01/02/2023

Głównym celem projektu było zapewnienie wyższej jakości dostarczanego oprogramowania oraz ujednolicenie procesu oceny oraz standardów jakości poprzez wdrożenie procesu oceny jakości kodu dostarczanego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej...

Case studies DevOps, CI/CD

Obserwacja i monitoring pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

30/12/2022

Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej dostępności, niezawodności oraz szybkości dostarczania oprogramowania na wskazanej platformie uruchomieniowej poprzez wdrożenie procesu obserwacji i monitoringu potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD)...

Case studies CI/CD DevOps, CI/CD Observability i monitoring IT Elastic Stack

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

10/12/2022

Głównym celem biznesowym wdrożenia platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej dla wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego na terenie Polski było zwiększenie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa i efektywności wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania...

Case studies Cloud Konteneryzacja IT Kubernetes

Migracja platformy zarządzania klastrami Kubernetes OCP na OKD w infrastrukturze chmury prywatnej dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

02/12/2022

Migracja platformy zarządzania klastrami Kubernetes OCP (OpenShift Container Platform) na OKD (Origin Community Distribution) w infrastrukturze chmury prywatnej miała na celu przeniesienie istniejącej platformy OpenShift Container Platform na jej nieodpłatną...

Case studies Cloud Konteneryzacja IT Kubernetes OpenShift

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

09/11/2022

Głównym celem biznesowym budowy platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej było zwiększenie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa i efektywności wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania...

Case studies Cloud Konteneryzacja IT Kubernetes

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej aplikacji EZD RP dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

07/11/2022

Głównym celem projektu było uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej (w oparciu VMware /...

Case studies Cloud Konteneryzacja IT Kubernetes

Obserwacja procesu biznesowego składania wniosków on-line dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

26/10/2022

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania usług technicznych dla kluczowego procesu biznesowego funkcjonującego w agencji płatniczej...

Case studies Observability i monitoring IT Splunk

Budowa systemu uwierzytelniania Single Sign-On (SSO)  dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

07/10/2022

Głównym celem biznesowym była budowa systemu uwierzytelniania użytkowników (Single Sign-On - SSO), która pozwala użytkownikom na jednorazowe logowanie i uzyskanie dostępu do wielu aplikacji lub systemów bez konieczności ponownego wpisywania...

Case studies Bezpieczeństwo IT Zarządzanie tożsamością i dostępem

Budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym (login.gov.pl) dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

03/10/2022

Głównym celem biznesowym była budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym, która miała na celu usprawnienie procesu uwierzytelniania użytkowników i zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów aplikacyjnych agencji płatniczej...

Case studies Integracja aplikacji i danych

    Skontaktuj się z nami