Standaryzacja środowiska IT - konsulting i wdrożenia | Linux Polska usługi

Usługi Linux Polska w obszarze standaryzacji środowisk IT – w czym możemy Ci pomóc

Opracowanie standardów technologicznych w organizacji

Analiza wykorzystywanego oprogramowania i sprzętu. Wyznaczenie obszarów możliwej i efektywnej standaryzacji. Opracowanie wytycznych dla standaryzacji.

Wsparcie we wdrożeniu architektury korporacyjnej

Analiza aktualnego środowiska IT pod kątem zgodności z architekturą korporacyjną. Rozpoznanie obszarów optymalizacji i możliwej standaryzacji. Opracowanie rekomendacji dla standaryzacji środowiska IT.

Wsparcie modelowania procesów w organizacji IT w zakresie praktyk ITIL

Analiza aktualnych procesów. Rekomendacje zmian. Udokumentowanie docelowych procesów zgodnie z modelem ITIL.

Zarządzanie cyklem życia oprogramowania

Analiza oprogramowania i jego cyklu życia. Opracowanie Planu Zarządzania Aktualnością oprogramowania. Automatyzacja aktualizacji. Testy poprawności działania.

Standaryzacja środowiska IT polega na:

 • zdefiniowaniu standardowych komponentów, interfejsów i procesów, które będą używane w całej infrastrukturze IT; standaryzację nazewnictwa, procedur i narzędzi;
 • ograniczeniu ilości wykorzystywanych technologii, takich jak systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji i przechowywania danych, narzędzia administracyjne;
 • weryfikacji planów standaryzacji względem własnych potrzeb rozwojowych i dominujących trendów rynkowych;
 • usprawnieniu administracji, zarządzania i planowania rozwoju;
 • automatyzacji konfiguracji.

Standaryzacja środowiska IT we współpracy z Linux Polska – dlaczego warto

Inżynierowie Linux Polska od kilkunastu lat pomagają w standaryzacji środowisk IT w oparciu o najnowsze technologie. Bazując na naszych doświadczeniach, oferujemy wiarygodne wsparcie i doradztwo w obszarze uproszczenia standardowych zadań administracyjnych.

Naszą mocną stroną jest dogłębna znajomość open source i systemów operacyjnych z rodziny Linux. Kompetencje inżynierów Linux Polska obejmują także umiejętność budowania dedykowanych wersji systemów operacyjnych oraz ich efektywne wsparcie.

Skupiamy się na efektywności działania środowiska IT a nasze doświadczenie pozwala na realizację skutecznych projektów standaryzacyjnych w środowiskach fizycznych (bare-metal), wirtualizacyjnych i kontenerezacyjnych.

Standaryzację środowiska IT rozumiemy dużo szerzej, niż tylko uporządkowanie i skonfigurowanie komponentów IT działających w datacenter.

Nasze usługi standaryzacji środowiska IT mają charakter kompleksowy i uwzględniają:

 • projektowanie standardów technologicznych;
 • projektowanie procesu zarządzania zmianami;
 • zarządzanie cyklem życia oprogramowania;
 • wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z niekompatybilnością komponentów;
 • wsparcie i doskonalenie rozwiązania;
 • szkolenia.

Standaryzacja systemów operacyjnych pozwala na szybkie tworzenie całych sieci współpracujących ze sobą serwerów pełniących różne zadania (profile). Raz wypracowany profil ułatwia właściwe przypisanie zasobów fizycznych wymaganych dla realizacji zadań serwera. Takie uporządkowane serwerów pomaga w automatyzacji i uruchamianiu kolejnych maszyn fizycznych czy wirtualnych w sposób powtarzalny, automatyczny i możliwy do kontrolowania.

Standaryzacja środowisk IT – korzyści techniczne

 • Automatyzacja wdrożenia i utrzymania serwerów.
 • Szybsze poprawki i zmiany w konfiguracji.
 • Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją i jej spójnością w oparciu o szablony konfiguracji.
 • Skuteczniejsze przewidywanie nadchodzących awarii (MTBF).
 • Szybsza analiza i usuwanie awarii (krótsze MTTR).
 • Ułatwiony proces zarządzania zmianami, dzięki szybkiej ocenie wpływu zmiany na standardowe komponenty.
 • Wprowadzanie szybkich poprawek możliwych do zastosowania we wszystkich systemach.
 • Uproszczenie bieżącej administracji dzięki ujednoliceniu metod monitoringu, alarmowania, backupu i odtwarzania systemów.
 • Ułatwienie utrzymania systemów poprzez stosowanie standardowych procedur audytowych i naprawczych.

Standaryzacja środowisk IT – korzyści biznesowe

 • Obniżenie kosztów utrzymania i administracji.
 • Lepsze wykorzystanie budżetu IT na innowacje, dostarczanie nowych aplikacji i usług.
 • Ograniczenie skutków awarii dzięki zmniejszeniu czasu przestojów i szybszemu rozwiązywaniu problemów.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników (pracowników i klientów).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa IT oraz zgodności z przepisami prawa dzięki uproszczonej aktualizacji systemów i przejrzystemu monitoringowi.
 • Zwiększenie produktywności personelu IT.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Standaryzacja środowiska IT – przykładowe technologie wspierane przez Linux Polska

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

  Skontaktuj się z nami