Wsparcie dla procesu Test-Driven Development dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej
update: 30/01/2023

Wsparcie dla procesu Test-Driven Development dla międzynarodowego operatora

Głównym celem projektu było przygotowanie zestawu narzędzi, technik i praktyk, które umożliwiają deweloperom stosowanie metodyki TDD w procesie tworzenia oprogramowania. TDD uwzględniał pisanie najpierw testów jednostkowych, a następnie implementację kodu źródłowego, który przechodzi te testy.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu było przygotowanie zestawu narzędzi, technik i praktyk, które umożliwiają deweloperom stosowanie metodyki TDD w procesie tworzenia oprogramowania. TDD uwzględniał pisanie najpierw testów jednostkowych, a następnie implementację kodu źródłowego, który przechodzi te testy.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Wsparcie dla procesu TDD przez Linux Polska obejmowało między innymi:

  • Narzędzia do pisania testów jednostkowych,
  • Narzędzia do automatyzacji testów,
  • Frameworki programistyczne,
  • Materiały edukacyjne pomocne deweloperom nauczyć się TDD i praktykować go w codziennej pracy.
  • Wsparcie i transfer know-how od doświadczonych Architektów Rozwiązań.

REZULTATY

  • szybsze i bardziej efektywne tworzenie oprogramowania,
  • zapewnienie wyższej jakości oprogramowania;
  • poprawa jakości kodu,
  • ułatwienie w utrzymaniu jakości kodu,
  • zmniejszenie ryzyka pojawienia się błędów.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również