Wirtualizacja - konsulting i wdrożenia | Linux Polska usługi

Co warto wiedzieć o wirtualizacji

Wirtualizacja polega na utworzeniu wirtualnego środowiska komputerowego, które umożliwia podział zasobów serwera fizycznego (hosta) na kilka, a nawet kilkanaście niezależnych maszyn wirtualnych o optymalnej wielkości.

Technologia ta umożliwia elastyczne wprowadzanie zmian w środowisku – m.in. uruchamianie i wyłączanie poszczególnych maszyn wirtualnych w celu wykonania testów, czy uruchomienia nowego projektu deweloperskiego.

Maszyna wirtualna nie może bezpośrednio zarządzać zasobami fizycznymi sprzętu, korzysta w tym celu z oprogramowania hiperwizora odpowiadającego za przydzielanie właściwej ilości zasobów. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie fizycznego sprzętu komputerowego i jest standardem dla tworzenia środowisk IT w dużych organizacjach.

Wirtualizację warto wdrożyć, gdy organizacja potrzebuje większej elastyczności w zarządzaniu swoim środowiskiem IT i wprowadzaniu w nim zmian. Technologia ta umożliwia spójne zarządzanie maszynami wirtualnymi, nawet wtedy, gdy maszyny wirtualne korzystają z odmiennych wersji systemu operacyjnego i oprogramowania, co pozwala na szybką adaptację do zmieniających się wymagań biznesowych. Użytkownicy mogą uruchamiać i wyłączać maszyny wirtualne w zależności od potrzeb, na przykład podczas testowania nowych projektów deweloperskich lub tworzenia środowisk izolowanych.

Dodatkowo, wirtualizacja sprawdza się również, gdy priorytetem jest zwiększenie niezawodności i wydajności systemów. Podział serwera fizycznego na maszyny wirtualne ułatwia przywrócenie systemu po awarii, a także optymalizuje wykorzystanie zasobów w przypadku rozwiązań rozproszonych instalowanych na wielu węzłach. To z kolei przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności infrastruktury IT, co ma kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijających się organizacji.

 1. Szybsze i łatwiejsze uruchamianie (prowizjonowanie) nowych systemów.
 2. Łatwiejsza obsługa środowiska IT dla administratorów dzięki poprawie:
  • widoczności stanu systemu;
  • zabezpieczania danych i stanu systemu;
  • szybkości odtwarzaniu systemów po awarii;
  • niezawodności większe bezpieczeństwo;
  • możliwości przenoszenia systemów pomiędzy lokalizacjami;
  • bezpieczeństwa testów w środowisku tymczasowym całkowicie niezależnym od środowiska produkcyjnego;
  • wykorzystania przygotowanych wcześniej szablonów i obrazów dla systemów o tych samych parametrach technicznych.
 3. Efektywniejsze zarządzanie podobnymi lub powiązanymi usługami poprzez ich podział na optymalne pakiety o wspólnym sposobie wykorzystania zasobów.
 4. Dobra współpraca z platformami konteneryzacyjnymi.
 • Optymalizacja wydatków dzięki standaryzacji sprzętu i zwiększonej efektywności pracy zespołu IT.
 • Zwiększenie dostępności systemów IT poprzez zapobieganie i skrócenie czasu odtwarzania po awarii.
 • Ułatwienie podziału pracy pomiędzy deweloperami i administratorami w ramach podejścia DevOps.
 • Oszczędność energetyczna dzięki konsolidacji serwerów i zmniejszeniu zużycia energii przypadającej na jeden serwer.
 • Oszczędność przestrzeni.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Wsparcie w procesach migracji maszyn wirtualnych (VM)

Oferujemy wsparcie w procesach migracji maszyn wirtualnych (VM), od analizy migrowanych środowisk, przez planowanie i przygotowanie procedur, aż po wsparcie w przenoszeniu aplikacji pomiędzy platformami wirtualizacyjnymi.

Przygotowanie dedykowanych obrazów maszyn wirtualnych (VM)

Przygotowujemy dedykowane obrazy maszyn wirtualnych (VM) zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klienta, w tym z możliwością dołączenia lub odłączenia różnych komponentów i bibliotek, co zapewnia optymalizację wydajności, bezpieczeństwa i zgodność z Twoimi potrzebami.

Automatyczna aktualizacja obrazów maszyn wirtualnych (VM)

Wdrażamy narzędzia do automatycznego tworzenia i aktualizacji obrazów maszyn wirtualnych (VM), co zapewnia ciągłą zgodność i bezpieczeństwo Twoich systemów operacyjnych.

Wdrożenie i migracja platform konteneryzacyjnych w środowisku wirtualnym

Wdrażamy platformy konteneryzacyjne w środowisku wirtualnym, oferując wsparcie na każdym etapie – od projektu przez konfigurację środowiska wirtualizacyjnego i konteneryzacyjnego po przenoszenie aplikacji.

usługi w zakresie wirtualizacji

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie wirtualizacji?
Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies

usługi w obszarze wirtualizacji

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze wirtualizacji?

Optymalizacja i modernizacja

Optymalizujemy i modernizujemy konfigurację infrastruktury wirtualizacyjnej klienta zgodnie z najlepszymi praktykami i w oparciu o doświadczenie naszych inżynierów. Dzięki temu potrafimy realizować złożone projekty bazujące na wykorzystaniu wirtualizacji.

Wirtualizacja dla konteneryzacji

Koncentrujemy się na tym, jak optymalnie wykorzystać wirtualizację jako podstawę dla nowoczesnych rozwiązań kontenerowych. Nasze udane projekty konteneryzacyjne realizowane na platformach wirtualnych umożliwiają ochronę i optymalne wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę oraz podążanie za najnowszymi trendami.

Dedykowane obrazy maszyn wirtualnych

Tworzymy gotowe dedykowane obrazy maszyn wirtualnych zgodnie z wymaganiami klienta, dostosowując je do specyficznych potrzeb i zapewniając zgodność z wymaganiami infrastruktury. Dołączamy lub usuwamy komponenty oraz biblioteki, optymalizując wydajność, bezpieczeństwo i funkcjonalność systemów.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci