Kompletny pakiet oprogramowania systemowego pod wdrożenie EZD RP i usługi wsparcia od Linux Polska

EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej

Transformacja cyfrowa obiegu dokumentów z EZD RP

System EZD RP jest narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej RP, wyznaczającym standardy dla tej klasy systemów. Powstał on w ramach projektu ‘EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej’, który jest kluczowym etapem szerszej inicjatywy transformacji cyfrowej administracji publicznej, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Skąd pozyskać system EZD RP?

Producentem i twórcą EZD RP jest NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa), która zapewnia zainteresowanym organizacjom:

 • bezpłatne udostępnianie aktualnej wersji aplikacji;
 • dokumentację wdrożeniową i użytkową;
 • bieżące dostosowywanie EZD RP do zmian prawnych i technologicznych.

Jak wdrożyć i utrzymać w sprawnym działaniu system EZD RP?

Implementacja (wraz z przygotowaniem odpowiedniego środowiska uruchomieniowego i zakupem oprogramowania) i utrzymanie w działaniu systemu EZD RP leży po stronie zainteresowanej organizacji.

EZD RP – korzyści dla Twojej organizacji

 • Redukcja dokumentacji papierowej.
 • Kompleksowe zarządzanie dokumentacją akt spraw w jednostce.
 • Optymalizacja procesów komunikacyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
 • Zautomatyzowanie procesu obsługi korespondencji wpływającej i wychodzącej zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Oferta Linux Polska dla organizacji wdrażających i utrzymujących system EZD RP

 1. Pakiet hostingowy pod oprogramowanie EZD RP

  Kompletne, gotowe do zastosowań produkcyjnych pakiety oprogramowania systemowego, niezbędnego do uruchomienia i prawidłowego działania aplikacji serwerowej EZD RP w Twojej infrastrukturze informatycznej.

  Umożliwiamy pobranie wersji testowej pakietu oprogramowania w celu wdrożenia pilotażowego (ang. PoC, Proof of Concept) i sprawdzenia, czy wszystkie funkcjonalności spełniają wymagania.

  Aktualizacje oprogramowania wchodzącego w skład środowiska uruchomieniowego EZD RP.

 2. Usługi wsparcia

  Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu środowiska uruchomieniowego aplikacji EZD RP, w zgodzie z najlepszymi praktykami branżowymi.

  Przygotowujemy środowisko tak, aby możliwe było uruchomienie na nim aplikacji EZD RP i utrzymanie jej w prawidłowym działaniu.

Oprogramowanie systemowe wchodzące w skład naszego pakietu

 • Środowisko uruchomieniowe kontenerów Kubernetes
 • Platforma Rancher do zarządzania wieloma klastrami Kubernetes
 • System operacyjny z rodziny Linux
 • Bazy danych: PostgreSQL, MongoDB, Redis
 • System kolejkowy: RabbitMQ
 • Opcjonalnie: w przypadku braku usług NFS w organizacji – usługa repozytoriów obiektowych zgodnych z protokołem S3 (MinIO)

Warianty pakietów oprogramowania i usług

Free

 • dostęp do repozytorium gotowych pakietów oprogramowania
 • bieżące aktualizacje
 • dostęp do bazy wiedzy
 • certyfikowane, przetestowane konfiguracje

DEDYKOWANY OPIEKUN TECHNICZNY

BEZPIECZEŃSTWO I WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

WSPARCIE

OPCJE DODATKOWE

 • konsultacje z architektem Linux Polska

DLA KOGO

 • opcja dla klientów planujących samodzielne wdrożenie i utrzymanie rozwiązania

Standard

wariant Free plus:

 • wsparcie w rozwiązywaniu incydentów i problemów w środowisku EZD RP

DEDYKOWANY OPIEKUN TECHNICZNY

BEZPIECZEŃSTWO I WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

WSPARCIE

 • obsługa zgłoszeń serwisowych dla administratorów utrzymania EZD RP w standardowych godzinach pracy 8/5
 • SLA:
  • pilne: czas reakcji 4 godziny
  • wysoki priorytet: czas reakcji 1 dzień roboczy
  • normalny priorytet: czas reakcji 2 dni robocze
 • kontakt: poprzez ticketowy system zgłoszeń

OPCJE DODATKOWE

 • pomoc w dostosowaniu konfiguracji do RTO i RPO
 • konsultacje z architektem Linux Polska
 • dodatkowe usługi kastomizacji pakietu oprogramowania – na przykład podłączenie do innej bazy danych

DLA KOGO

 • opcja dla klientów planujących wdrożenie na poziomie średniej-wielkości organizacji

Enterprise

wariant Standard plus:

 • wsparcie specjalistów Linux Polska we wdrażaniu i prawidłowym umiejscowieniu aplikacji EZD EP w złożonym ekosystemie informatycznym oraz integracji z innymi rozwiązaniami (miesięczny pakiet godzin)

DEDYKOWANY OPIEKUN TECHNICZNY

 • dedykowany opiekun techniczny nadzorujący rozwiązywanie niestandardowych zgłoszeń serwisowych wynikających ze specyfiki organizacyjnej klienta

BEZPIECZEŃSTWO I WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

 • wsparcie w zapewnieniu trybu wysokiej dostępności w działaniu baz danych, systemów kolejkowych oraz repozytorium, co umożliwia odtworzenie danych oraz przywrócenie działania usług zgodnie ze standardami obowiązującymi w instytucji
 • wsparcie wdrożenia w wielu centrach przetwarzania danych

WSPARCIE

 • obsługa zgłoszeń serwisowych dla administratorów utrzymania EZD RP w trybie 24/7/365
 • SLA:
  • pilne: czas reakcji 1 godzina
  • wysoki priorytet: czas reakcji 4 godziny
  • normalny priorytet: czas reakcji 1 dzień roboczy
 • kontakt: poprzez ticketowy system zgłoszeń
 • pomoc dedykowanego Opiekuna Technicznego przy rozwiązywaniu niestandardowych zgłoszeń serwisowych

OPCJE DODATKOWE

 • pomoc w dostosowaniu konfiguracji do RTO i RPO
 • konsultacje z architektem Linux Polska
 • dodatkowe usługi kastomizacji pakietu oprogramowania – na przykład podłączenie do innej bazy danych

DLA KOGO

opcja dla klientów, którzy:

 • chcą świadczyć usługę EZD RP w dużej skali, dla wielu jednostek organizacyjnych, w modelu SaaS;
 • potrzebują dodatkowego wsparcia w zapewnieniu wysokiego poziomu dostępności systemu i jego nieprzerwanego działania w przypadku awarii pojedynczych komponentów

Dowiedz się więcej o naszych pakietach oprogramowania i usługach
Skontaktuj się z nami

Pakiet oprogramowania systemowego pod wdrożenie EZD RP i usługi wsparcia – co zyskasz

Kompletny pakiet oprogramowania systemowego wraz z aktualizacjami

Kompletny, gotowy do wdrożenia zestaw oprogramowania i narzędzi, kompatybilnych z aplikacją EZD RP, niezbędnych do jej instalacji w Twojej własnej infrastrukturze, wraz z bieżącymi aktualizacjami.

Gotowe konfiguracje

W ramach pakietu dostarczamy gotowe wzorce certyfikowanych i przetestowanych konfiguracji, stworzonych na podstawie rekomendacji NASK i najlepszych praktyk branżowych.

Kompleksowość

Nasza oferta obejmuje nie tylko pakiety oprogramowania, ale również usługi wsparcia we wdrożeniu i utrzymaniu sprawnego działania środowiska uruchomieniowego systemu EZD RP.

Baza wiedzy

Dostęp do bazy wiedzy i dokumentacji

Zarządzanie cyklem życia oprogramowania

Zarządzanie cyklem życia oprogramowania systemowego z naszego pakietu, m.in.: zdefiniowanie cykli życia, sposobu i zakresu testowania komponentów składowych, podnoszenie wersji oprogramowania bez zakłócania pracy aplikacji EZD RP.

Zgodność z wytycznymi producenta EZD RP

Zgodność z wytycznymi producenta (NASK) dotyczącymi wymagań sprzętowych i programowych oraz scenariuszy implementacji systemu EZD RP.

Wsparcie ekspertów Linux Polska

Wsparcie ekspertów dziedzinowych Linux Polska pozwala na:

 • minimalizację ryzyka, skrócenie czasu uruchomienia systemu EZD RP i usuwania usterek;
 • budowanie kompetencji w obszarze najnowocześniejszych technologii.

Przewidywalność kosztów utrzymania i rezultatów

Kompleksowa usługa w modelu freemium, zawierająca gotowe pakiety wdrożeniowe i usługi wsparcia ułatwia planowanie budżetu i zapewnia przewidywalność rezultatów wdrożenia.

Doradztwo w implementacji efektywnych praktyk branżowych

Doradzamy w procesie implementacji procesów dostarczania nowych usług IT w oparciu o najlepsze praktyki branżowe (np. DevOps, CI/CD).

Dedykowany system zgłoszeń

Możliwość rejestracji zgłoszenia technicznego przez osoby odpowiedzialne za infrastrukturę w dedykowanym, ticketowym systemie wsparcia.

Określone czasy reakcji na zgłoszenia techniczne

Określony czas reakcji dla pakietów standard i enterprise.

Czemu warto współpracować z nami – co nas wyróżnia

Zrozumienie potrzeb administracji i ekspercka wiedza techniczna

Dzięki zrozumieniu potrzeb administracji, eksperckiej wiedzy technicznej i niezależności od pojedynczych technologii, rozwiązania dostarczane przez zespół Linux Polska są idealnie dopasowane do strategii IT naszych klientów i przynoszą im realną wartość – nie tylko w zakresie wymagań funkcjonalnych, ale również stabilności kosztów i przewidywalności efektów.

Wykorzystanie sprawdzonych i perspektywicznych technologii open source

Pomagamy w cyfrowej transformacji IT infrastruktury, systemów i aplikacji o znaczeniu krytycznym, wykorzystując sprawdzone i najbardziej perspektywiczne technologie open source, pozwalające na budowanie innowacyjności i zdolności do sprawnego reagowania na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Znajomość wytycznych i scenariuszy wdrożeniowych EZD RP dzięki współpracy z NASK

Nasz pakiet wdrożeniowy powstał na podstawie wiedzy zdobytej podczas wdrożenia platformy konteneryzacyjnej na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej SaaS dla oprogramowania EZD RP w NASK.

Znajomość aspektów prawnych i licencyjnych open source

Dogłębna znajomość cykli życia oprogramowania open source oferowanego na rynku, aspektów prawnych i licencyjnych.

Doświadczenie w realizacji projektów w złożonych środowiskach

Doświadczenie we wdrażaniu, wsparciu i rozwoju oprogramowania w złożonych środowiskach informatycznych. Wypracowany model aktualizacji i synchronizacji cykli życia komponentów oprogramowania.

Dowiedz się więcej o naszych pakietach oprogramowania i usługach
Skontaktuj się z nami

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj wartościowe treści na swój email. Dowiedz się pierwszy o nowych wydarzeniach ze świata IT.

  Skontaktuj się z nami