Audyt ryzyka open source - Linux Polska

Zagrożenia związane z używaniem oprogramowania open source

Z oprogramowania open source korzysta aktualnie zdecydowana większość firm i organizacji na całym świecie. Co więcej, według raportu „Stan open source 2023” (OpenLogic), 80% respondentów zwiększyło użycie open source, w tym 41% znacząco. Jednak korzystanie z otwartego oprogramowania, oprócz wielu zalet, niesie ze sobą także pewne ryzyka, jak np.:

 • podatności na ataki w wyniku użycia niesprawdzonego kodu,
 • opóźnione dostarczanie poprawek bezpieczeństwa,
 • brak obsługi zagrożeń zero-day,
 • brak wsparcia i aktualizacji,
 • możliwość wprowadzenia złośliwego kodu przez nieznane strony trzecie,
 • ataki na łańcuch logistyczny wytwarzania oprogramowania
 • zmiany w licencjach prowadzące do niekompatybilności lub ograniczenia dostępu do kodu,
 • ograniczenia licencyjne.

Kompleksowy audyt – bezpieczeństwo oprogramowania open source z Linux Polska

 • Nasz audyt ma na celu zidentyfikowanie ryzyk związanych z wykorzystaniem oprogramowania open source w różnych aspektach działalności. Oferujemy kompleksową analizę, która obejmuje nie tylko aspekty techniczne, ale również logistyczne i prawne.
 • Proponujemy konkretne środki zaradcze, które sprawią, że wykorzystywane oprogramowanie będzie bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami.
 • Dodatkowo oferujemy ciągłe monitorowanie i wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony.

Audyt ryzyka open source z Linux Polska – praktyczna odpowiedź na potencjalne zagrożenia

Cyberbezpieczeństwo

Identyfikujemy potencjalne zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w wykorzystywanym oprogramowaniu open source. Proponujemy konkretne środki zaradcze, które zabezpieczą Twoje systemy. Dzięki temu nie tylko zwiększysz poziom bezpieczeństwa, ale również zminimalizujesz ryzyko ataków cybernetycznych.

Ataki na łańcuch logistyczny

Analizujemy potencjalne słabości w łańcuchu logistycznym wytwarzania oprogramowania i oferujemy praktyczne wskazówki dotyczące ich zabezpieczenia. Dzięki temu zwiększysz odporność swoich systemów na subtelne i złożone ataki.

Zmiany w licencjach

Badamy, jak zmiany w licencjach mogą wpłynąć na Twoje obecne i przyszłe projekty. Oferujemy zalecenia, które pomogą Ci unikać niespodziewanych problemów prawnych i finansowych.

Ograniczenia licencyjne

Sprawdzamy, jakie ograniczenia licencyjne mogą wpłynąć na wykorzystanie oprogramowania w Twojej organizacji. Proponujemy strategie, które pozwolą Ci dostosować się do obowiązujących przepisów i potrzeb, zwiększając efektywność i zgodność.

Nie zwlekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swojej organizacji już dziś.
Skontaktuj się z nami

Zagrożenia dla cyberbezpeczeństwa

Oprogramowanie open source, choć oferuje wiele zalet, niesie ze sobą również pewne ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa. Niektóre z nich to:

 • podatności na ataki w wyniku użycia niesprawdzonego kodu,
 • opóźnione dostarczanie poprawek bezpieczeństwa,
 • brak obsługi zagrożeń zero-day,
 • brak wsparcia i aktualizacji,
 • możliwość wprowadzenia złośliwego kodu przez nieznane strony trzecie.

Nasz audyt skupia się na identyfikacji tych ryzyk i proponuje konkretne środki zaradcze, które sprawią, że wykorzystywane oprogramowanie będzie bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami. Dodatkowo oferujemy ciągłe monitorowanie i wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony.

Ataki na łańcuch logistyczny wytwarzania oprogramowania

Ataki na łańcuch logistyczny wytwarzania oprogramowania

Ataki na łańcuch logistyczny są jednym z najbardziej subtelnych, ale jednocześnie najbardziej zagrażających rodzajów ataków. Poprzez infiltrację na różnych etapach cyklu życia oprogramowania, atakujący mogą wprowadzić złośliwy kod, który zostanie później wdrożony w krytycznych systemach.

Nasz audyt obejmuje:

 • analizę dostawców i ich praktyk bezpieczeństwa,
 • kontrolę integralności kodu,
 • weryfikację procedur aktualizacji i zarządzania wersjami.

Dzięki zaawansowanym narzędziom i sprawdzonym metodom jesteśmy w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zalecić odpowiednie środki zaradcze.

Zmiany w licencjach prowadzące do niekompatybilności lub ograniczenia dostępu do kodu

Kolejnym z ryzyk są zmiany w licencjach, które mogą prowadzić do ograniczenia dostępu do kodu. Takie zmiany mogą mieć poważne konsekwencje w postaci utraty dostępu do kluczowych funkcji lub konieczności przeprojektowania systemów. Dodatkowo niektóre licencje zakazują łączenia danego oprogramowania z tym o odmiennej licencji. Taka niekompatybilność może pojawić się także w związku ze zmianami w licencji.

Nasz audyt obejmuje szczegółową analizę historii licencji i ich wpływ na obecne i przyszłe projekty.

Ograniczenia licencyjne open source

Oprogramowanie open source często podlega różnym licencjom, które mogą zawierać ograniczenia:

 • uniemożliwiające eksport oprogramowania do trzeciego kraju,
 • jednostronne objęcie sankcjami uniemożliwiającymi pobieranie aktualizacji i nowych wersji,
 • brak możliwości wprowadzania modyfikacji
 • zakaz użycia we własnych, komercyjnych rozwiązaniach.

Nasz audyt pomaga zrozumieć te ograniczenia i dostosować strategię wykorzystania oprogramowania tak, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami i praktykami branżowymi.

Audyt ryzyka z Linux Polska – co nas wyróżnia

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie i wiedzę w obszarze open source.

Nasz zespół ekspertów open source to kilkadziesiąt osób wyspecjalizowanych w różnych technologiach open source.

Zapewniamy transfer wiedzy oraz rozszerzamy kompetencje zespołu w firmie czy organizacji.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta i poufność.

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie audytu, od wstępnej konsultacji po finalne rekomendacje i implementację zaleceń.

Nie zwlekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swojej organizacji już dziś.
Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami