Transformacja DevOps wraz z pipeline CI/CD dla największej publicznej instytucji bankowej
update: 05/05/2023

Transformacja DevOps i wdrożenie pipeline CI/CD dla jednej z kluczowych polskich publicznych instytucji finansowych

Głównym celem biznesowym transformacji DevOps było przede wszystkim zwiększenie wydajności, jakości i szybkości wytwarzania oprogramowania w organizacji.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym transformacji DevOps było przede wszystkim zwiększenie wydajności, jakości i szybkości wytwarzania oprogramowania w organizacji, poprzez:

 • Zwiększenie świadomości Organizacji i stosowanie praktyk zwinnych,
 • Zwiększenie efektywności dostarczanych wartości,
 • Skrócenie czasu wprowadzenia nowych funkcjonalności,
 • Uproszczenie procesu wytwarzania oprogramowania,
 • Zwiększenie szybkości dostarczania oprogramowania,
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmuje:

 1. Przeprowadzenie szerokiej analizy potrzeb;
 2. Opracowanie standardów wytwarzania oprogramowania, zarządzania wersjami pakietów, zarządzania artefaktami potoków;
 3. Wsparcie modernizacji obszaru utrzymania w zakresie konfiguracji i administracji aplikacji;
 4. Stworzenie i doskonalenie standardów CI/CD w ramach procesu utrzymania;
 5. Wypracowywanie standardu dostarczania aplikacji przez dostawców;
 6. Wdrożenie i wsparcie dla platform konteneryzacyjnych;
 7. Wypracowanie modelu działania zespołu wspierania modernizacji i automatyzacji procesów dostarczania oprogramowania, zgodnego z najnowszymi praktykami branżowymi w zakresie efektywności pracy;
 8. Wdrożenie praktyk zwinnych w modelu mieszanych zespołów wykonawczych:
  • Shift-left;
  • Scentralizowane repozytorium artefaktów;
  • Ciągła integracja;
  • Ciągłe wdrażanie;
  • Dynamiczne środowiska;
  • Strategie zarządzania kodem;
  • Feature toggling (w trakcie);
  • Automatyzacja testów (w trakcie; Współpraca z zespołem testów);
  • Dynamiczne powoływanie infrastruktury (w trakcie);

Otwarty model współpracy z Klientem (nastawienie na pracę zespołową, pracę w łączonych zespołach wspierających swobodną wymianę wiedzy).

REZULTATY

 • wdrożenie platformy konteneryzacyjnej i osadzenie aplikacji/systemów;
 • automatyzacja procesów związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania;
 • zintegrowanie różnych zespołów i narzędzi;
 • Wdrożenie standardów CI/CD dla 9 systemów i aplikacji;
 • Istotne zwiększenie częstotliwości wdrażania oprogramowania przez zespoły objęte nowymi praktykami;
 • Poprawne ukształtowanie podziału pracy pomiędzy dział wytwórczy (Dev) i utrzymaniowy (Ops) przez zastosowanie odpowiednich wzorców kultury DevOps;

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również