Bazy danych i hurtownie danych | Linux Polska oferta

Co warto wiedzieć o bazach danych

Bazy danych to systemy informatyczne służące do przechowywania, organizowania i zarządzania danymi. Posiadanie odpowiednio skonfigurowanej i wydajnej bazy jest niezwykle istotne ze względu na coraz dynamiczniejszy przyrost ilości generowanych w firmach informacji. Bazy danych umożliwiają efektywne gromadzenie dużej ilości danych w ustrukturyzowany sposób oraz ułatwiają dostęp do nich.

 • Organizacja gromadzi coraz większą ilość informacji, co niesie ze sobą ryzyko utraty kontroli nad danymi oraz trudności w ich efektywnym wykorzystaniu.
 • Dane wymagają uporządkowania i strukturyzacji.
 • Istnieje potrzeba szybkiego dostępu do danych oraz wydajnych mechanizmów wyszukiwania i analizy.
 • Musimy aktualizować aplikację, ale już wiemy, że część naszego przetwarzania danych będzie realizowana w chmurze.
 • Istnieje potrzeba udostępniania danych w obrębie firmy lub zewnętrznym użytkownikom.
 • Organizacja musi zapewnić bezpieczeństwo danych poprzez kontrolę dostępu, szyfrowanie czy tworzenie kopii zapasowych.
 • Usprawnienie zarządzania danymi.
 • Poprawa dostępności i szybkości przetwarzania danych.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej.
 • Poprawa współpracy i komunikacji.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów IT.
 • Wspieranie podejmowania decyzji opartych na danych.
 • Umożliwienie analizy i raportowania danych.
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez lepsze wykorzystanie informacji biznesowych.

Bazy danych w nowoczesnym ekosystemie IT są kluczowe dla przechowywania, organizowania i dostępu do danych. Zapewniają efektywne zarządzanie informacjami, obsługę transakcji i bezpieczeństwo danych.

Otwartoźródłowe bazy danych, takie jak PostgreSQL, MySQL czy MongoDB, wyróżnia aktywna społeczność, która zapewnia pomoc w razie problemów oraz oferuje porady na temat najlepszych praktyk. Elastyczność tego rodzaju oprogramowania pozwala dostosować zarządzanie danymi i funkcjonalności do specyficznych wymagań organizacji bez ryzyka uzależnienia od konkretnych dostawców (vendor lock-in). Publiczna dostępność kodu źródłowego umożliwia modyfikację systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Ponadto, dzięki profesjonalnemu doradztwu i wsparciu technicznemu firm zewnętrznych, bazy danych open source z powodzeniem spełniają wymogi wydajności i bezpieczeństwa niezbędne w krytycznych systemach korporacyjnych.

Baza danych służy do przechowywania, zarządzania i udostępniania danych dla konkretnego obszaru biznesowego. Hurtownia danych dedykowana jest z kolei do analizy dużych zbiorów danych z różnych źródeł w celu ich analizy. Przechowuje także dane historyczne.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Opracowanie architektury danych i projektowanie baz danych

Tworzymy i projektujemy architektury oraz bazy danych. Nasze rozwiązania są skalowalne i zgodne z trendami rynkowymi. Dzięki temu zyskujesz nie tylko wydajną i bezpieczną bazę danych, ale również fundament pod dalszy rozwój i innowacje.

Wdrażanie i konfiguracja

Po zatwierdzeniu projektu przez klienta wdrażamy i konfigurujemy bazę danych, zwracając szczególną uwagę na optymalizację serwerów pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Zapewniamy dzięki temu sprawną współpracę bazy z aplikacjami. Oferujemy także regularne przeglądy i aktualizacje.

Audyt i zalecenia zmian

Przeprowadzamy szczegółowe audyty baz danych, aby zidentyfikować i wyeliminować ewentualne słabości w architekturze, bezpieczeństwie i wydajności. Na podstawie naszych analiz, oferujemy zalecenia zmian i usprawnień dedykowanych dla Twojego systemu baz danych.

Projektowanie i optymalizacja ETL

Projektujemy i optymalizujemy procesy ETL (Extract, Transform, Load), zapewniając efektywne przetwarzanie i transformację danych między różnymi systemami i modelami danych. Nasze rozwiązania dostosowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań.

Migracje danych

Realizujemy bezpieczne i efektywne migracje danych między różnymi platformami i systemami. Dzięki bogatemu doświadczeniu minimalizujemy ryzyko oraz zapewniamy ciągłość działania Twojego biznesu.

Monitoring i automatyzacja

Wdrażamy narzędzia do monitorowania i automatyzacji zarządzania infrastrukturą danych. Nasze rozwiązania zapewniają wydajność i niezawodność, umożliwiając ciągły nadzór nad Twoim środowiskiem danych.

Utrzymanie i rozwój

Zapewniamy wszechstronne wsparcie w utrzymaniu i rozwoju środowisk baz oraz hurtowni danych. Nasze usługi obejmują zarówno bieżącą administrację, jak i planowanie długoterminowych strategii rozwoju.

Bezpieczeństwo i zgodność

Oferujemy doradztwo i wdrażanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych, uwzględniając zgodność z przepisami, politykami i standardami organizacji.

Projektowanie i wdrażanie systemów Big Data

Projektujemy i wdrażamy systemy Big Data, w tym VLDB, hurtownie danych i data lake. Nasze rozwiązania są zoptymalizowane pod kątem przechowywania i wielowymiarowej analizy dużych zbiorów danych.

Analiza danych strumieniowych

Integrujemy systemy analityczne z aplikacjami dostarczającymi dane strumieniowe, zapewniając możliwość proaktywnego monitorowania, alarmowania i analizy danych w czasie bliskim do rzeczywistego (NRT).

Optymalizacja i tuning

Zajmujemy się optymalizacją i tuningiem baz danych oraz systemów big data, aby zapewnić maksymalną wydajność i efektywność operacyjną.

Szkolenia i transfer wiedzy

Organizujemy szkolenia i warsztaty dla Twojego zespołu, mające na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania danymi i wykorzystania najnowszych technologii w sposób optymalny.

usługi baz danych i hurtownie danych

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie baz danych i hurtowni danych? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze baz danych

usługi baz danych i hurtownie danych

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze baz danych i hurtowni danych?

Ekspercka wiedza

Nasi inżynierowie posiadają wiedzę i doświadczenie, aby rozwiązywać kwestie jakości i spójności danych, a także projektować, wdrażać i integrować wielkie źródła danych.

Indywidualne podejście

Nasz zespół ekspertów precyzyjnie analizuje potrzeby klienta, dostarczając skalowalne i wydajne rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb biznesowych.

Innowacyjne technologie

Wykorzystujemy zgodne z trendami rynkowymi technologie open source i najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania danymi, odkrywając nowe sposoby ekstrakcji wartości z danych.

Wsparcie na każdym etapie

Oferujemy pomoc na każdym etapie — począwszy od doradztwa i projektowania, aż po utrzymanie i rozwój. Gwarantujemy płynny proces wdrożenia, konfiguracji i optymalizacji baz danych oraz systemów big data.

Potwierdzenie korzyści przed wdrożeniem

Przed zaimplementowaniem rozwiązania, wykonujemy Proof of Concept (PoC), aby dostarczyć klientom pewność, że ich inwestycja będzie opłacalna i przyniesie pożądane rezultaty.

Działania hybrydowe

Nasze rozwiązania pozwalają na łączenie aktualnych danych ze źródeł strumieniowych z danymi historycznymi, co umożliwia lepsze zrozumienie trendów i szybsze reakcje na zmiany.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci