Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej aplikacji EZD RP dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
update: 07/11/2022

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej aplikacji EZD RP dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem projektu było uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej (w oparciu VMware / vSphere).

Obszary: Technologie: Kubernetes

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu było uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej (w oparciu VMware / vSphere).

W projekcie wykorzystano oprogramowanie Rancher oparte na wirtualizacji VMware.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 • projektowanie architektury rozwiązania z uwzględnieniem wymagań biznesowych i technicznych,
 • wdrażanie klastrów Kubernetes na serwerach w chmurze prywatnej,
 • konfigurowanie i wdrożenie narzędzi służących do zarządzania i monitorowania klastrów,
 • integracja z istniejącymi systemami i narzędziami,
 • konfigurowanie mechanizmów bezpieczeństwa,
 • przeprowadzenie testów i wdrożenie platformy.

REZULTATY

 • uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD RP,
 • lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i oprogramowania,
 • łatwe skalowanie zasobów, co umożliwiło dopasowanie środowiska do zmieniających się potrzeb biznesowych i użytkowników,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 • automatyzacja i standaryzacja procesów wytwarzania i wdrażania oprogramowania,

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również