Orkiestracja kontenerów z Kubernetes na Windows i Linux
Podziel się

Orkiestracja kontenerów z Kubernetes na Windows i Linux

Już używasz kontenerów, ale większość aplikacji stworzono dla Windows? Od teraz to już nie problem, bo 28 maja ukazała się nowa wersja Docker Enterprise 3.1, która umożliwia orkiestrację kontenerów Windowsowych na Kubernetesie. Dzięki temu można uruchamiać i zarządzać kontenerami zarówno w środowisku Linux, jak i Windows.

Z webinaru dowiesz się:

  1. Konteneryzacja środowisk mieszanych Linux-Windows.
  2. Wprowadzenie do platformy Docker Enterprise 3.1, prezentacja narzędzi CLI oraz interfejsu webowego.
  3. Uruchomienie testowych kontenerów przy orkiestracji Swarm oraz Kubernetes.
  4. Uruchomienie kontenera Windows przy orkiestracji Kubernetes.
  5. Omówienie i prezentacja dodatkowych możliwości sieciowych (ISTIO) dostępnych wraz z platformą Docker Enterprise 3.1.

Prelegenci:

Piotr Stolarek, Senior Solutions Architect w Linux Polska Sp. z o.o.;
Marek Najmajer, Product Director Linux Polska Sp. z o.o.

Orkiestracja kontenerów z Kubernetes na Windows i Linux

    Zobacz również