Optymalizacja środowiska Kubernetes dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej
update: 27/01/2023

Optymalizacja środowiska Kubernetes dla międzynarodowego operatora

Głównym celem biznesowym projektu optymalizacji środowiska Kubernetes było zwiększenie wydajności i stabilności aplikacji wdrażanych w kontenerach na środowisku przy jednoczesnym zwiększenia wykorzystanie zasobów (w celu redukcji kosztów infrastruktury).

Obszary: Technologie: Kubernetes

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym projektu optymalizacji środowiska Kubernetes było zwiększenie wydajności i stabilności aplikacji wdrażanych w kontenerach na środowisku przy jednoczesnym zwiększenia wykorzystanie zasobów (w celu redukcji kosztów infrastruktury).

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

  • audyt instalacji Kubernetes,
  • przygotowanie rekomendacji i optymalizacji w zainstalowanym klastrze Kubernetes;
  • zaproponowanie rekomendowanej architektury hybrydowej.

REZULTATY

  • zwiększenie stabilności aplikacji i ich dostępność dla użytkowników końcowych;
  • zwiększenie wykorzystania zasobów, takich jak pamięć, procesor i przestrzeń dysków;
  • zwiększenie elastyczności i skalowalności aplikacji;
  • przyspieszenie procesu wdrożenia nowych aplikacji i ich aktualizacji.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również