Wdrożenie platformy zarządzania Kubernetes w chmurze | Nasze projekty
update: 09/11/2022

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem biznesowym budowy platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej było zwiększenie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa i efektywności wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania.

Obszary: Technologie: Kubernetes

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym budowy platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej było zwiększenie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa i efektywności wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania.

Wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej na platformie VMware / vSphere obejmowało zaprojektowanie, wdrożenie i skonfigurowanie rozwiązania informatycznego, które umożliwia zarządzanie aplikacjami działającymi w klastrach Kubernetes, zlokalizowanych w prywatnej chmurze obliczeniowej.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 • projektowanie architektury rozwiązania z uwzględnieniem wymagań biznesowych i technicznych,
 • wdrażanie klastrów Kubernetes na serwerach w chmurze prywatnej,
 • konfigurowanie i wdrożenie narzędzi służących do zarządzania i monitorowania klastrów,
 • integracja z istniejącymi systemami i narzędziami,
 • konfigurowanie mechanizmów bezpieczeństwa,
 • przeprowadzenie testów i wdrożenie platformy.

REZULTATY

 • lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i oprogramowania,
 • łatwe skalowanie zasobów, co umożliwiło dopasowanie środowiska do zmieniających się potrzeb biznesowych i użytkowników,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 • automatyzacja i standaryzacja procesów wytwarzania i wdrażania oprogramowania,
 • szybsze i bardziej efektywne wdrażanie nowych usług i funkcjonalności.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również