Zarządzanie tożsamością z wykorzystaniem systemu Identity Management dla kluczowego urzędu administracji rządowej
update: 20/02/2023

Zarządzanie tożsamością z wykorzystaniem systemu Identity Management dla kluczowego urzędu administracji rządowej

Głównym celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych przez kontrolowanie dostępu użytkowników do danych i zasobów oraz wdrożenie procesu zarządzania danymi tożsamościowymi użytkowników w systemie informatycznym.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych przez kontrolowanie dostępu użytkowników do danych i zasobów oraz wdrożenie procesu zarządzania danymi tożsamościowymi użytkowników w systemie informatycznym, z wykorzystaniem systemu Identity Management, który obejmuje identyfikację, uwierzytelnianie, autoryzację i zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Jednym z założeń projektu była konieczność działania systemu w trybie wysokiej dostępności.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Linux Polska opracowało koncepcję wdrożenia systemu zarządzania tożsamością, bazując na wdrożeniu IDM oraz przeprowadziło prace implementacyjne rozwiązania.

Zakres prac obejmował:

  • instalację oraz konfigurację rozwiązania;
  • uruchomienie mechanizmów wysokiej dostępności;
  • konfigurację systemu;
  • parametryzację środowiska dopasowaną do potrzeb Klienta;
  • utworzenie oraz przypisanie użytkowników oraz przypisanie hostów do odpowiednich grup;
  • wykonanie testów i dokumentacji powdrożeniowej;
  • transfer wiedzy dla pracowników Klienta z wdrożonego rozwiązania.

REZULTATY

W rezultacie implementacji procesu zarządzania tożsamością, z wykorzystaniem systemu Identity Management, Klient zyskał odseparowany, autonomiczny mechanizm centralnego systemu uwierzytelniania dla systemów Linux w środowisku WWW, który pozwolił na zastosowanie wielowarstwowych mechanizmów kontroli dostępu poprzez implementację spójnej polityki haseł i innych mechanizmów uwierzytelnienia (w tym 2FA), wykorzystanie rozwiązania HBAC (ang. host based acl) oraz centralnie zarządzanej polityki SUDO.

Wdrożenie systemu Identity Management umożliwiło łatwiejsze zarządzanie kontami użytkowników, w tym nadawanie i odbieranie uprawnień, resetowanie haseł, monitorowanie działań użytkowników i zapewnienie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również