Wdrożenie systemu SIEM dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
update: 04/11/2022

Wdrożenie systemu SIEM dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem biznesowym było wdrożenie platformy analitycznej do monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, która miała zapewnić zintegrowane rozwiązanie dla monitorowania zagrożeń, detekcji incydentów, analizy przyczyn i skutków oraz zarządzania reakcją na incydenty.

Obszary: Technologie: Splunk

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym było wdrożenie platformy analitycznej do monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, która miała zapewnić zintegrowane rozwiązanie dla monitorowania zagrożeń, detekcji incydentów, analizy przyczyn i skutków oraz zarządzania reakcją na incydenty.

W projekcie wykorzystano szeroko stosowane w branży oprogramowanie klasy SIEM – Splunk Enterprise Security.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

  • analizę wymagań biznesowych i technicznych,
  • zaprojektowanie rozwiązania,
  • instalacja i konfiguracja systemu Splunk Enterprise Security, wraz z odpowiednimi modułami, aplikacjami i add-onami,
  • integrować Splunk Enterprise Security z innymi systemami takimi jak firewalle itp.
  • testy i uruchomienie produkcyjne rozwiązania.

REZULTATY

  • zwiększenie skuteczności i efektywności monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa,
  • szybsze wykrywanie i reagowanie na zagrożenia i incydenty,
  • zintegrowane rozwiązanie dla monitorowania zagrożeń, detekcji incydentów, analizy przyczyn i skutków oraz zarządzania reakcją na incydenty,
  • poprawa bezpieczeństwa systemów i danych w agencji płatniczej.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również