Budowa systemu uwierzytelniania Single Sign-On (SSO) dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
update: 07/10/2022

Budowa systemu uwierzytelniania Single Sign-On (SSO)  dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem biznesowym była budowa systemu uwierzytelniania użytkowników (Single Sign-On - SSO), która pozwala użytkownikom na jednorazowe logowanie i uzyskanie dostępu do wielu aplikacji lub systemów bez konieczności ponownego wpisywania nazwy użytkownika i hasła.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym była budowa systemu uwierzytelniania użytkowników (Single Sign-On – SSO), która pozwala użytkownikom na jednorazowe logowanie i uzyskanie dostępu do wielu aplikacji lub systemów bez konieczności ponownego wpisywania nazwy użytkownika i hasła.

Wdrożenie SSO miało usprawnić proces logowania i zarządzania uprawnieniami użytkowników w organizacji oraz zintegrowanie wielu aplikacji w jednym miejscu.

Projekt miał w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo danych i zmniejszyć ryzyko ataków na systemy informatyczne poprzez centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

  • analizę oraz opracowanie wymagań funkcjonalnych usługi SSO;
  • budowę, implementację rozwiązania oraz konfigurację dopasowaną do potrzeb agencji rządowej;
  • integrację rozwiązania z wieloma protokołami uwierzytelniania;
  • wykonanie testów działania rozwiązania, dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowników dla wszystkich interesariuszy rozwiązania;
  • przeszkolenie pracowników agencji z wdrożonego rozwiązania;

REZULTATY

  • Szybkie logowanie do wielu aplikacji,
  • Ograniczenie potrzeby pamiętania wielu nazw użytkowników i haseł,
  • Uproszczenie procesu odzyskiwania haseł,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez wymuszanie silnych haseł i zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również