Czy wiesz co zawiera Twoje oprogramowanie open source? System do analizy ryzyka tworzony przez Linux Polska Ci odpowie

Czy wiesz co zawiera Twoje oprogramowanie open source? System do analizy ryzyka tworzony przez Linux Polska Ci odpowie

16/08/2023
Podziel się

Linux Polska zrealizowała ważny kamień milowy w projekcie tworzenia innowacyjnego systemu do analizy ryzyka oprogramowania open source. Dzięki niemu przedsiębiorstwa zyskają nieocenione narzędzie umożliwiające wnikliwą ocenę poziomu bezpieczeństwa i stabilności oprogramowania open source wykorzystywanego w ekosystemach IT, w zgodzie z polskimi regulacjami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Obecnie oprogramowanie open source jest coraz powszechniej wykorzystywanym komponentem w środowiskach IT. Jednak rosnąca złożoność aplikacji utrudnia dotarcie do informacji o aktualności i bezpieczeństwie poszczególnych komponentów. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji poprzez nieświadome użycie w krytycznych aplikacjach oprogramowania nad którym nie ma pełnej kontroli.

System do analizy ryzyka tworzony przez Linux Polska jest odpowiedzią na te wyzwania. Wspiera on oszacowanie ryzyka poprzez pozyskanie informacji o pochodzeniu komponentów, aktualności ich wersji, czy aktywności projektów je wytwarzających. W konsekwencji umożliwia długoterminową i wnikliwą ocenę poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności otwartego oprogramowania, a także na skuteczne zarządzanie ryzykiem technologicznym związanym z jego wykorzystaniem w ekosystemach IT.

Narzędzie będzie połączone z portalem oferującym możliwość pobrania sprawdzonych i bezpiecznych pakietów oprogramowania open source o znanym pochodzeniu. Pozwoli to na świadome stosowanie tego rodzaju oprogramowania i łatwe pozyskiwanie informacji o ryzyku związanym z jego użytkowaniem.

Linux Polska wypracowała model analizy ryzyka związanego z pakietami oprogramowania pochodzącego z projektów o otwartym kodzie źródłowym wykorzystujący podejście CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Dzięki temu użytkownicy oprogramowania open source będą mogli identyfikować potencjalne luki i podatności, co pozwoli im na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji i w rezultacie skuteczną obronę przed cyberzagrożeniami. Wytworzony prototyp jest poddawany testom.

Następny krokiem jest pełna integracja rozwiązania oceniającego ryzyko z portalem udostępniającym oprogramowanie open source dla użytkowników.

Warto również podkreślić, że rozwiązanie dostosowane jest do polskiego rynku i przepisów, takich jak Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC).

O projekcie:

Projekt „System analizy ryzyka występującego w pakietach oprogramowania pochodzącego z projektów o otwartym kodzie źródłowym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu jest zaprojektowanie i stworzenie prototypu systemu produkcji i dystrybucji oprogramowania pochodzącego z projektów o otwartym kodzie źródłowym z jednoczesnym spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem stawianych przez systemy o znaczeniu krytycznym.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
NCBR
Unia Europejska

Dowiedz się więcej o projekcie

Zobacz również

    Skontaktuj się z nami