OpenShift 4.1 już dostępny - Linux Polska Open Source Company

OpenShift Red Hat

OpenShift 4.1 już dostępny

10/06/2019
Podziel się

Red Hat OpenShift 4.1 to kolejna wersja platformy konteneryzacyjnej, która została wyposażona w nowe funkcje, wychodzące naprzeciw złożonym realiom orkiestracji kontenerów w środowiskach produkcyjnych. Przez połączenie większej elastyczności dla programistów i wsparcia dla administratorów, OpenShift 4.1 tworzy bezpieczniejszą, spójniejszą oraz lepiej skalowalną platformę dla nowych zastosowań kontenerów.

Nowa wersja platformy pozwala użytkownikowi na wykorzystanie swoich wcześniejszych umiejętności z pracy w środowisku chmurowym również podczas zarządzania platformą Kubernetes.

Wszystkie nowe rozwiązania OpenShift rozwijane są w ramach społecznościowego projektu opensource’owego OKD (Origin Community Distribution of Kubernetes), które ze swej strony bazuje na szerszym projekcie społecznościowym Kubernetes, stanowiącym de facto standard konteneryzacji, oraz na standardach OCI (Open Container Initiative). Red Hat OpenShift Container Platform jest dystrybucją certyfikowaną przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) i kompatybilną z projektami rozwijanymi w ramach tego projektu.

OpenShift 4.1 bazuje na Kubernetes w wersji 1.13 i oferuje nowe funkcjonalności. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Możliwość wdrożenia OpenShift w środowiskach heterogenicznych

Nowa wersja automatyzuje wdrożenia w środowiskach heterogenicznych zgodnie z najlepszymi praktykami, dzięki następującym funkcjonalnościom:

 1. Samodzielnie zarządzana platforma (ang. self-managing platform) dla chmur hybrydowych – dostarcza użytkownikom przyzwyczajonym do interfejsu używanego podczas zarządzania chmurą podobnych narzędzi do zarządzania platformą kontenerów.
 2. Łatwiejsza adaptacja i wsparcie dla heterogenicznych środowisk – w nadchodzących miesiącach możliwa będzie instalacja OpenShift w chmurach publicznych (Alibaba, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure), chmurach prywatnych opartych o OpenStack, środowiskach wirtualnych i bare-metal. Dzięki szerokiej gamie środowisk dostępnych dla OpenShift adaptacja rozwiązania będzie znacznie łatwiejsza dla klientów.
 3. Nowy instalator całego stacku oprogramowania – pozwala na automatyzację procesu, co znacząco ułatwia instalację i uruchomienie wszystkich funkcjonalności platformy, znacząco przyspieszając rozpoczęcie pracy.
 4. Uproszczone wdrażanie aplikacji i zarządzanie cyklem życia – dzięki nowemu narzędziu Operator Framework możliwa jest automatyzacja utrzymania, skalowania i failover złożonych aplikacji (także stanowych). Nowa wersja udostępnia gotowe Operatory certyfikowane dla Red Hat OpenShift (https://operatorhub.io/)
 5. CoreOS – w celu poprawy elastyczności, bezpieczeństwa i stabilności podczas wdrażania OpenShift w różnych środowiskach, do najnowszej wersji platformy został wprowadzony Red Hat Enterprise Linux CoreOS – wbudowany (ang. embedded) wariant systemu RHEL.

Wsparcie deweloperów w dążeniu do innowacyjności

OpenShift 4.1 wspiera i przyspiesza rozwój aplikacji i poprawia wydajność pracy deweloperów dzięki:

1. Automatyzacji i samoobsłudze – obejmujących prowizjonowanie aplikacji na żądanie, budowanie i dostarczanie aplikacji w oparciu o mechanizm Operatorów.

2. Red Hat CodeReady Workspaces – pozwala deweloperom wykorzystać pełen potencjał konteneryzacji i Kubernetes, podczas pracy ze znanymi im zintegrowanymi środowiskami programistycznych (IDE). CodeReady są bardziej spójne, nastawione na współpracę i lepiej zabezpieczone niż kontenery uruchamiane w maszynach wirtualnych lub na laptopach. Zawierają narzędzia i zależności wymagane do kodowania, budowania, testowania, uruchamiania i debugowania aplikacji kontenerowych, takie jak:

 • przestrzenie robocze (workspaces) zawierających środowiska uruchomieniowe (runtime) oraz wytwarzania oprogramowania,
 • serwer przestrzeni roboczych RESTful,
 • IDE w przeglądarce,
 • wtyczki dla języków, frameworków i narzędzi,
 • SDK dla tworzenia wtyczek i pakietów.

3. OpenShift Service Mesh – umożliwia sprawną i skalowalną komunikację pomiędzy usługami w architekturze mikroserwisów dzięki integracji projektów Istio, Jaeger oraz Kiali.

4. Knative dla budowania aplikacji bezserwerowych (serverless) – umożliwia budowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami bezserwerowymi oraz opartymi o model FaaS (Function-as-a-Service). Knative zapewnia: skalowanie do zera, autoskalowanie, tworzenie buildów w klastrze i frameworki obsługi zdarzeń, co umożliwia tworzenie natywnych aplikacji na Kubernetes. (dostępne w trybie Developer Preview)

5. KEDA (oparte o Kubernetes autoskalowanie oparte o zdarzenia) – umożliwia dostarczanie bezserwerowych aplikacji na Kubernetesie w postaci sterowanych zdarzeniami kontenerów z wykorzystaniem Azure Functions. Usprawnia to rozwój sterowanych zdarzeniami, bezserwerowych funkcji w chmurze – zarówno hybrydowej, jak i prywatnej. (dostępne w trybie Developer Preview)

6. Obsługa aplikacji z oprogramowaniem middleware (z wykorzystaniem Operatorów) – polega na zastosowaniu OpenShift Certified Operators do krytycznych integracji i automatyzacji procesów. Umożliwia to ujednolicenie środowisk programistycznych w oparciu o funkcjonalności dostarczone przez Operatory.

7. Obsługa Red Hat OpenShift Container Storage 4 przez Operatory – udostępnia wysoko skalowalną pamięć masową dla aplikacji natywnych w chmurze z zapewnieniem szyfrowania oraz replikacji. Umożliwia to dynamiczne prowizjonowanie trwałych woluminów dostosowanych do różnych charakterystyk obciążenia takich jak dla baz danych SQL lub NoSQL, sztucznej inteligencji czy potoków CI/CD. (funkcjonalność w trakcie rozwoju)

Wsparcie techniczne dla Red Hat OpenShift 4.1

Wraz z publikacją wersji 4.1 wprowadzony został nowy cykl życia produktu bazujący na kolejnych wydaniach aktualizacji (wersji minor tj. 4.1, 4.2, 4.3). Co najmniej 3 wersje minor są wspierane jednocześnie. Czas trwania wsparcia technicznego jest uzależniony od harmonogramu wydań przyszłych wersji. Red Hat deklaruje przekazywanie informacji o nich z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, aby umożliwić rozważenie i zaplanowanie działań przez klientów.

Cykl życia dla każdej wersji minor (np. 4.1) jest podzielony na 3 fazy:

 • Full Support – trwa od wydania do 1 miesiąca po wydaniu następnej wersji i obejmuje wydawanie krytycznych poprawek bezpieczeństwa (RHSA), pilnych i priorytetowych poprawek błędów (RHBA) oraz wszystkich innych poprawek i rozszerzeń.
 • Maintenance Support – trwa od 1 miesiąca po wydaniu następnej wersji (+1) do wydania kolejnej wersji (+2) i obejmuje RHSA, RHBA, a pozostałe poprawki i rozszerzenia nie są gwarantowane.
 • Extended Update Support – trwa 14 miesięcy i obejmuje RHSA i RHBA o ile zostały wydane dla faz wsparcia pełnego i utrzymaniowego.

Jednocześnie wersja główna (tj. 4.x) będzie dostępna przez minimum 3 lata od daty wydania. Okres ten podzielony będzie na dwie fazy: GA1 (co najmniej 2 lata) oraz GA2 (1 rok).

 • Faza GA1 – kolejne wersje minor (tj. 4.1, 4.2) będą dostępne i wspierane wg warunków określonych dla Full Support i Maintenance Support.
 • Faza GA2 – tylko ostatnia wersja minor oraz wydania dla Extended Update Support będą wspierana wg warunków określonych dla Maintenance Support.

Jeżeli masz pytania dotyczące OpenShift 4.1, skontaktuj się z nami

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Skontaktuj się z nami