Budowa ekosystemu Open Source w ARiMR - Linux Polska
update: 01/08/2019

Budowa ekosystemu Open Source w ARiMR

Obszary: Technologie: OpenShift PostgreSQL / EDB Splunk Zabbix

Podziel się

Główne cele biznesowe projektu

Optymalizacja obsługi beneficjentów poprzez zwiększenie efektywności i jakości prac administracyjnych.

Optymalizacja kosztów administracji oraz utrzymania systemów poprzez standaryzację, automatyzację i szerokie zastosowanie Open Source.

Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wdrożenie standardów i najlepszych praktyk bezpieczeństwa.

Wdrożenie narzędzi współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług IT zapewniających kontrolę ich wykonania i monitoring poziomu SLA.

Poprawa informatycznej efektywności realizacji podstawowych zadań agencji

Największym wyzwaniem Agencji było usprawnienie procesu obsługi beneficjentów oraz wypłaty środków, zgodnie z unijnymi standardami. Instytucja chciała być lepiej przygotowana na znaczny wzrost natężenia pracy związany z sezonowością tej gałęzi gospodarki. Na co dzień Agencja współpracuje z wieloma firmami zewnętrznymi. W związku z tym istniała również konieczność wdrożenia narzędzi i procedur kontroli wykonywanych przez nich prac, a także monitoringu poziomu świadczenia usług (SLA)

Marek Deutsch,
Zastępca Prezesa ARiMR

Budowa ekosystemu Open Source

W celu usprawnienia działań instytucji w kluczowych obszarach podjęto decyzję o modernizacji i standaryzacji systemów operacyjnych oraz platformy sprzętowo-systemowej w oparciu o nowoczesne technologie Open Source (m.in.: Red Hat Enterprise Linux, JBoss Middleware, Postgres, Zabbix, Puppet). Ważnym krokiem w tym procesie, otwierającym szereg możliwości głębszej reorganizacji środowiska IT była migracja z zamkniętego systemu Unix do otwartego systemu Red Hat Enterprise Linux na platformie Intel x86. W projektowaniu i wdrażaniu strategicznych zamierzeń uczestniczyła firma Linux Polska, jako dostawca usług konsultacyjnych i oprogramowania. O wyborze zadecydowała ekspercka wiedza w zakresie implementowanych technologii, jasna wizja rozwiązania, przewidywalność kosztów, a także elastyczność podejścia. Niezwykle wartościowa była również oferta stałego transferu wiedzy podnoszącego kompetencje zespołu IT ARiMR. Jej sedno stanowiła analiza luk kompetencyjnych, szkolenia certyfikujące producenta oraz dedykowane warsztaty z rozwiązywania bieżących problemów w rzeczywistym środowisku.

Transformacja IT i udoskonalenie kluczowych procesów biznesowych

Pomimo obaw związanych z przeciążeniem zespołu projektowego ARiMR ze względu na realizację równoległych projektów modernizacji systemów biznesowych, kolejne etapy transformacji zakończyły się sukcesem. Stworzono platformę systemowo-aplikacyjną opartą o technologie Open Source, na bazie której dostawcy wdrażają nowe, efektywniejsze i tańsze w eksploatacji systemy biznesowe. Nie byłoby to możliwe bez ciągłego wsparcia ekspertów Linux Polska w zakresie adopcji technologii. Zapewniali oni stałe wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów oraz elastyczność we wspólnym tworzeniu nowych rozwiązań wraz z zespołami ARiMR i dostawcami zewnętrznymi.

Budowa ekosystemu Open Source i migracja środowiska IT przyniosły wiele korzyści

Korzyści biznesowe

 • Sprawniejsza obsługa beneficjentów
 • Lepszy user experience.
 • Mniej błędów merytorycznych.
 • Optymalizacja kosztów IT (sprzęt, oprogramowanie, administracja, wynagrodzenia).
 • Obniżenie ryzyka operacyjnego.
 • Ograniczenie ryzyka uzależnienia od jednego dostawcy (vendor lock-in).
 • Lepszy monitoring poziomu usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców.

Korzyści technologiczne

 • Szybsze rozwiązywanie problemów (niższe MTTR).
 • Rzadsze przestoje (większy MTBF).
 • Wyższa dostępność i skalowalność
 • Możliwość zastosowania nowoczesnych architektur oprogramowania (mikroserwisy).
 • Usprawnienie współpracy deweloperów nowych aplikacji i administratorów (koncepcja DevOps).
 • Szybszy rozwój i testowanie aplikacji.
 • Szerokie możliwości modyfikacji i rozwoju systemu w przyszłości.

Eksperci Linux Polska stale wspierają zewnętrznych dostawców IT w rozwiązywaniu złożonych problemów. Oferują także wysokiej klasy usługi z zakresu utrzymania i bezpieczeństwa systemów.

2013

Strategiczna zmiana z systemów zamkniętych na Open Source.

Wdrożenie automatyzacji Puppet.

Szkolenia Red Hat, JBoss, Postgres, Zabbix.

2014

Integracja zarządzania tożsamością w Linux (IPA).

Migracja z Oracle na EDB – Aplikacja ReD (Rejestr Dokumentów) – do obsługi różnych wniosków – 5K+ użytkowników jednoczesnych. ReD (Rejestr Dokumentów) – 120 GB bazy + 20 TB BLOB (poza strukturą bazy – pliki dokumentów), 70 mln wierszy w najwięk-szej tabeli, ilość użytkowników: 9 000 kont; jednoczesnych użytkowników w miesiącach składania wniosków ponad 5 000 (w pozo-stałych miesiącach 2 800). Baza Zabbix – 5 TB (ostatnio po konser-wacji i usunięciu nieużywanych danych 3 TB), 3500 urządzeń zgłaszających odczyty dla 500 tys. parametrów.

2015

Usprawnienie zarządzania oprogramowaniem Red Hat (RH Satellite).(IPA).

Wdrożenie kontroli dostępu dla wykonawców zewnętrznych (SSH-Relay).

Wdrożenie monitoringu systemów (Splunk).

Wdrożenie audytu czynności realizowanych przez wykonawców zewnętrznych (SELinux,auditd).

2016

Wdrożenie produktu do zapewniania kontroli pracy administratorów – Continuous Command Auditor (CoCoA).

2017

Konteneryzacja faza 1 – utworzenie środowiska produkcyjnego dla deweloperów nowych aplikacji, wdrożenie testowe pierwszych aplikacji (OpenShift).

Konteneryzacja faza 2 – wdrożenie produkcyjne aplikacji (OpenShift).

GIS Nowej Generacji: Analiza Danych Przestrzennych – szkolenie i przygotowanie projektu analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Bezpieczeństwo

Automatyzacja

Middleware

Systemy operacyjne

Bazy danych

Szkolenia

O Linux Polska

Pomagamy naszym Klientom w transformacji IT i adopcji rozwiązań Open Source. Specjalizujemy się w specyficznych integracjach i pokonywaniu barier tech-nologicznych. Dostarczamy wiodące rozwiązania infor-matyczne współpracując z partnerami – światowymi liderami rozwiązań IT. Nasz zespół techniczny analizuje na bieżąco rozwój tech-nologii informatycznych i dostosowuje portfel naszych produktów do wymagań polskiego rynku. Dzięki temu możemy zmaksymalizować potencjał, jaki niesie rozwój technologii, aby stał się nośnikiem postępu i partnerem w cyfrowej transformacji biznesu.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również

  Skontaktuj się z nami