Wsparcie w budowie i utrzymaniu klastrów OpenShift dla PKO BP
update: 07/04/2023

Wsparcie w budowie i utrzymaniu klastrów OpenShift dla PKO BP

Głównym celem projektu było uporządkowanie danych i zapewnienie wspólnej platformy wspomagającej zbieranie logów i metryk z klastrów Openshift oraz ich analizę.

Obszary: Technologie: OpenShift

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu było uporządkowanie danych i zapewnienie wspólnej platformy wspomagającej zbieranie logów i metryk z klastrów Openshift oraz ich analizę. Dodatkowo jednym z priorytetów projektu stało się zautomatyzowanie i ustandaryzowanie procesów dotyczących wytwarzania i wdrażania oprogramowania – umożliwiło to między innymi łatwą instalację klastrów OpenShift i ich wykorzystanie w pełnym zakresie.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Linux Polska jako ekspert w dziedzinie OpenShift, świadczyło usługi doradcze i konsultacyjne dla Banku podczas projektowania i wdrażania klastrów OpenShift. Inżynierowie LinuxPolska wspierali Bank w zakresie rozwoju i modernizacji platformy konteneryzacji najlepszymi praktykami branżowymi na etapie wdrożenia i uruchomienia klastrów OpenShift. Obecnie LP świadczy usługi wsparcia utrzymania klastrów OpenShift na wszystkich środowiskach od developmentu po produkcję.

REZULTATY

Dzięki dostosowaniu rozwiązania opartego na klastrach OpenShift udało się:

  • uruchomić infrastrukturę systemową na potrzeby Banku,
  • lepiej wykorzystać zasoby sprzętowe i oprogramowania,
  • zapewnić wspólną platformę wspomagającą zbieranie logów i metryk z klastrów OpenShift oraz ich analizę,
  • zautomatyzować i ustandaryzować procesy instalacji klastrów OpenShift w środowisku Air Gap,
  • ułatwić skalowanie zasobów, co umożliwiło dopasowanie środowiska do zmieniających się potrzeb biznesowych i użytkowników,
  • zwiększyć poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
  • zautomatyzować i ustandaryzować procesy wytwarzania i wdrażania oprogramowania.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również