Obserwacja procesu biznesowego eWniosek Plus dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
update: 26/10/2022

Obserwacja procesu biznesowego składania wniosków on-line dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania usług technicznych dla kluczowego procesu biznesowego funkcjonującego w agencji płatniczej.

Obszary: Technologie: Splunk

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania usług technicznych dla kluczowego procesu biznesowego funkcjonującego w agencji płatniczej.

W projekcie wykorzystano stosowane w branży oprogramowanie Splunk Enterprise wraz z IT Service Intelligence (ITSI).

WSPARCIE LINUX POLSKA

Na etapie inicjacji projektu zdefiniowane zostały cele biznesowe które mają zostać osiągnięte poprzez monitorowanie usługi.

Następnie zidentyfikowane zostały źródła danych, które należy monitorować, takie jak logi systemowe, dane transakcyjne, dane sieciowe, itp. oraz zgodnie z tym skonfigurowany został system Splunk Enterprise wraz z IT Service Intelligence.

W kolejnym etapie prac wspólnie we współpracy z Klientem zdefiniowane zostały miary i wskaźniki, które miały mierzyć jakość usługi oraz zgodnie z tymi wskaźnikami została dokonana parametryzacja systemu.

W ostatnim etapie prac oprócz uruchomienia rozwiązania Linux Polska stworzyło niestandardowe raporty i wizualizacje danych wykorzystując do tego system ITSI.

W końcowej fazie wdrożenia Linux Polska przeprowadziło również szkolenia z wdrożonego rozwiązania w celu przygotowania pracowników agencji do administracji i utrzymania systemu.

REZULTATY

  • panele monitorowania dopasowane do potrzeb agencji płatniczej (od paneli zarządczych do paneli administracyjnych),
  • możliwość bieżącego analizowania danych dotyczących monitorowanej usługi,
  • szybsze wykrywanie i reagowanie na problemy związane z usługą,
  • zwiększenie wydajności i jakości usługi,
  • lepsze zrozumienie problemów i możliwość ich szybszego rozwiązania,
  • zwiększenie efektywności i rentowności usługi.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również