Observability środowiska IT ze Splunk ITSI: podsumowanie warsztatów

Splunk

Observability środowiska IT ze Splunk ITSI: podsumowanie warsztatów

15/02/2023
Podziel się

W dniu 8 lutego w Linux Polska odbyły się warsztaty hands-on dotyczące observability środowiska IT ze Splunk ITSI. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych w środowisku wirtualnym, pod okiem doświadczonego architekta Splunk.

Podczas warsztatów z udziałem administratorów systemów IT i analityków, skoncentrowaliśmy się na przedstawieniu możliwości platformy Splunk IT Service Intelligence w zakresie poprawy obserwowalności usług, aplikacji i infrastruktury IT oraz dostarczania informacji o występujących problemach, ich przyczynach i przebiegu.

Ale czym właściwie jest obserwowalność (observability) i w jakim zakresie Splunk może być w tym pomocny?

Observability, czyli obserwowalność, to model pracy z danymi, który pozwala organizacjom na zrozumienie, co dzieje się we wszystkich warstwach ich cyfrowego ekosystemu – od infrastruktury sprzętowej i systemowej, po usługi IT, aplikacje, procesy biznesowe i warstwę sieciową.

Obserwowalność systemów informatycznych opiera się na trzech filarach – metrykach (metrics), logach (logs) i śladach (traces). Wdrożenie tego podejścia w praktyce wymaga:

  • narzędzi do gromadzenia w czasie rzeczywistym danych pochodzących z wielu źródeł, co pozwala na ocenę kondycji systemów i ustalenie przyczyn nieprawidłowości;
  • projektowania i utrzymywania cyfrowego ekosystemu w taki sposób, aby dostarczał przydatnych informacji;
  • zwiększania świadomości zespołów IT w zakresie interpretacji danych o stanie systemów i wykrywania źródeł problemów;
  • budowania proaktywnego podejścia do zarządzania awariami, dzielenia się danymi pomiędzy zespołami i doskonalenia systemów.

Implementacja obserwowalności w organizacji wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak m.in.:

  • uzyskanie pełnej widoczności kluczowych dla biznesu elementów cyfrowego ekosystemu, takich jak usługi, aplikacje, mikroserwisy, infrastruktura systemowa i sprzętowa;
  • reagowanie na awarie i sygnały nadchodzących incydentów w czasie rzeczywistym;
  • szybszą obsługę incydentów, minimalizowanie skutków awarii i zapobieganie im w przyszłości;
  • zbieranie danych historycznych, analizę przyczyn incydentów, poszukiwanie korelacji i trendów;
  • diagnozowanie, które elementy  ekosystemu cyfrowego wymagają poprawy, w oparciu o analizę przyczyn i przebiegu awarii.

Co więcej, dane pochodzące z obserwacji można również wykorzystać do: podejmowania lepszych decyzji biznesowych i mitygacji ryzyka, poprawy jakości kodu wytwarzanego oprogramowania, usprawnienia prac administracyjnych i wiele innych.

Splunk ITSI kompleksowe narzędzie, które pozwala na zbieranie, analizowanie i wizualizację danych z wielu źródeł takich jak logi systemowe, aplikacje, czy dane z urządzeń sieciowych, w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu można łatwo identyfikować, rozwiązywać i wskazywać źródła różnorodnych problemów, zanim staną się krytyczne. Przejrzysty interfejs ułatwią ocenę stanu i jakości usług IT, a także umożliwia szybkie wykrywanie i rozwiązywanie ewentualnych nieprawidłowości.

Wszystko to powoduje, że ITSI może być potężnym narzędziem dla organizacji, które chcą zwiększyć obserwowalność swoich usług IT i utrzymać je na jak najwyższym poziomie wydajności i niezawodności.

Jeśli jesteś zainteresowany praktycznym wykorzystaniem narzędzia Splunk ITSI do observability skontaktuj się z naszymi ekspertami

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *