Budowa Centralnego Repozytorium Logów dla kluczowego urzędu administracji rządowej
update: 08/03/2023

Budowa Centralnego Repozytorium Logów dla kluczowego urzędu administracji rządowej

Głównym celem było zapewnienie jednolitego i skonsolidowanego miejsca do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez poszczególne zasoby krytycznego systemu informatycznego stosowanego przez organ administracji rządowej poprzez wdrożenie Centralnego Repozytorium Logów z wykorzystaniem technologii ELK.

Obszary: Technologie: Elastic Stack

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem było zapewnienie jednolitego i skonsolidowanego miejsca do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez poszczególne zasoby krytycznego systemu informatycznego stosowanego przez organ administracji rządowej poprzez wdrożenie Centralnego Repozytorium Logów z wykorzystaniem technologii ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

Projekt miał na celu usprawnienie monitorowania w zakresie:

 • ciągłości działania systemu;
 • wydajności i pojemności systemu;
 • integralności i spójności plików konfiguracyjnych;
 • środków kontroli dostępu do zasobów systemu;
 • bezpieczeństwa informacji;

WSPARCIE LINUX POLSKA

Linux Polska przeprowadziło analizę potrzeb w celu opracowania założeń centralizacji logów w administracji rządowej, opracowało projekt oraz zrealizowało prace implementacyjne rozwiązania.

Zakres prac obejmował:

 • instalację oraz konfigurację rozwiązania;
 • integrację z systemami generującymi logi;
 • analizę i wizualizację danych;
 • archiwizację i przechowywanie danych;
 • zabezpieczenie danych;
 • monitorowanie i raportowanie działania zasobów systemu.

REZULTATY

Wdrożenie Centralnego Repozytorium Logów dla krytycznego systemu informatycznego organu administracji rządowej pozwoliło na:

 • uproszczenie i automatyzację procesów monitorowania zasobów systemu;
 • sprawne wyszukiwanie i analizowanie logów z wielu źródeł, co skróciło czas potrzebny na diagnostykę problemów;
 • poprawę jakości procesów zarządzania i monitorowania poprzez uzyskanie pełnego obrazu działania zasobów systemu;
 • zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli dostępu do danych logów, poprzez zapewnienie jednolitego i zabezpieczonego miejsca do przechowywania logów;
 • oszczędność czasu i zasobów poprzez automatyzację procesów związanych z przetwarzaniem i analizowaniem logów;
 • dostępność jednolitego i aktualnego obszaru działania zasobów systemu, co pozwoliło na wcześniejsze wychwytywanie wczesnych sygnałów o potencjalnych problemach.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również

  Skontaktuj się z nami