Wsparcie w budowie Centralnego Repozytorium Logów w modelu on-prem dla największego polskiego banku
update: 28/04/2023

Wsparcie w budowie Centralnego Repozytorium Logów w modelu on-prem dla jednego z największych polskich banków

Głównym celem było wdrożenie w banku jednolitego i skonsolidowanego miejsca do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez poszczególne zasoby poprzez budowę Centralnego Repozytorium Logów z wykorzystaniem technologii ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) oraz Prometheus, Grafana.

Obszary: Technologie: Elastic Stack

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem było wdrożenie w banku jednolitego i skonsolidowanego miejsca do gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez poszczególne zasoby poprzez budowę Centralnego Repozytorium Logów z wykorzystaniem technologii ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) oraz Prometheus, Grafana.

Projekt miał na celu usprawnienie monitorowania w zakresie:

 • ciągłości działania systemu;
 • wydajności i pojemności systemu;
 • integralności i spójności plików konfiguracyjnych;
 • środków kontroli dostępu do zasobów systemu;
 • bezpieczeństwa informacji;

WSPARCIE LINUX POLSKA

Linux Polska świadczyło wsparcie dla Banku w trakcie projektowania rozwiązania CRLO, uczestniczyło i wspierało Bank usługami z zakresu rozwoju i modernizacji architektury korporacyjnej oraz najlepszymi praktykami branżowymi na etapie wdrożenia i uruchomienia systemu.

REZULTATY

Wdrożenie Centralnego Repozytorium Logów w Banku pozwoliło na:

 • uproszczenie i automatyzację procesów monitorowania zasobów systemu;
 • sprawne wyszukiwanie i analizowanie logów z wielu źródeł, co skróciło czas potrzebny na diagnostykę problemów;
 • poprawę jakości procesów zarządzania i monitorowania poprzez uzyskanie pełnego obrazu działania zasobów systemu;
 • zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli dostępu do danych logów, poprzez zapewnienie jednolitego i zabezpieczonego miejsca do przechowywania logów;
 • oszczędność czasu i zasobów poprzez automatyzację procesów związanych z przetwarzaniem i analizowaniem logów;
 • dostępność jednolitego i aktualnego obszaru działania zasobów systemu, co pozwoliło na wcześniejsze wychwytywanie wczesnych sygnałów o potencjalnych problemach.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również

  Skontaktuj się z nami