EDB Postgres Enterprise Manager - wszechstronne narzędzie do zarządzania i monitorowania cz. 2 - funkcje zaawansowane

PostgreSQL / EDB

EDB Postgres Enterprise Manager – wszechstronne narzędzie do zarządzania i monitorowania cz. 2 – funkcje zaawansowane

09/05/2018
Podziel się

W artykule kontynuuję temat EDB Postgres Enterprise Manager (PEM) graficznego narzędzia do zarządzania, monitorowania i optymalizacji baz Postgres. Tym razem przybliżę zaawansowane funkcjonalności, które pojawiły się w najnowszej wersji 7.2. Zainteresowanych odsyłam do wcześniejszego artykułu EDB Postgres Enterprise Manager – wszechstronne narzędzie do zarządzania i monitorowania cz. 1, w którym omówiłam podstawowe funkcjonalności wersji 7.2.

Asystent optymalizacji konfiguracji

Czyli Tuning Wizard – oferuje opcję dostosowania konfiguracji serwera PostgreSQL do środowiska, na którym została zainstalowana. Możemy wybrać trzy opcje dotyczące utylizacji zasobów: maszyna dedykowana, deweloperska lub środowisko mieszane. Poza tym asystent zapyta nas o rodzaj obciążenia serwera: OLTP, hurtownia danych lub mieszany. Po kliknięciu przycisku „Dalej” wyświetli się lista parametrów, których zmiana jest sugerowana. Ostatnim krokiem jest możliwość zaplanowania wdrożenia zmian na konkretną datę i godzinę, wydrukowania raportu zmian lub ich natychmiastową zmianę.

Postgres Expert

Postgres Expert to narzędzie służące do statycznej analizy serwera i baz danych. Obejmuje ona analizę konfiguracji Postgresa, modelu danych i podstawowych ustawień bezpieczeństwa. Metryki zawarte w części analizującej model danych to m.in.: sprawdzenie obecności indeksów na kluczach obcych, brakujących kluczy głównych oraz sprawdzenie, czy nie założono zbyt wielu indeksów. Na końcu otrzymamy raport z wyszczególnionymi alertami wraz z sugestią zmiany i opisem konkretnego parametru lub potencjalnego problemu.

Analiza obciążenia na podstawie logów

EDB Postgres Enterprise Manager oferuje także możliwość analizy obciążenia bazy na podstawie znajdujących się na serwerze logów tekstowych. Zakres informacji, jakie możemy uzyskać dzięki tej funkcjonalności, zależy od ustawień logowania. Jeśli włączyliśmy odpowiednie opcje, możemy uzyskać informacje na temat: statystyk checkpointów, liczby commitów i rollbacków, statystyk autovacuum, zapytań, w tym najdłużej trwających, najczęściej wykonywanych, plików tymczasowych i wielu innych statystyk bazy. Mamy możliwość wybrania interesującego nas zakresu dat, metod agregacji: minimum, maksimum, średnia i suma, liczby wierszy dla statystyk czy dokładności próby.

Analiza I/O

Na tym dashboardzie zostały przedstawione statystyki dotyczące wejścia/wyjścia bloków. Pierwszy wykres pokazuje proporcję trafień w shared buffers względem bloków zaczytywanych spoza bufora współdzielonego. Pozwoli nam więc szybko wykryć sytuację nietypowo dużej alokacji bloków. Na wykresie „Row activity” zobaczymy proporcję zapisów względem odczytów w naszej bazie wyrażoną w blokach. Trzeci z wykresów: „Checkpoints” pokazuje proporcję zapisów bloków wykonanych za pomocą dwóch typów checkpointów: spowodowanych upływem czasu określonego w parametrze checkpoint_timeout lub tych, spowodowanych przepełnieniem przestrzeni na pliki WAL. Zwiększona wartość tych drugich jest sygnałem konieczności zwiększenia parametru max_wal_size.

Poza tym uzyskujemy możliwość łatwego porównania danych z dwóch widoków systemowych: pg_stat_user_tables i pg_stat_user_indexes. Klikając na nazwę kolumny, możemy sortować wiersze według wybranej przez nas kolumny: na przykład dowiedzieć się, które z tabel były skanowane najczęściej, do których było najwięcej insertów, updatów czy z której z nich pobrano najwięcej wierszy.

Analiza bazy

Panel Database Analysis umożliwia porównanie rozmiaru obiektów, zarówno tabel, jak i indeksów znajdujących się w bazie danych. Mamy tu również statystyki dotyczące liczby połączeń z podziałem na aktywne i nieaktywne oraz ich rozkład w czasie. Poniżej znajdują się wykresy będące powtórzeniem statystyk z panelu analizy I/O.

Analiza obiektów

Tutaj znajdziemy przede wszystkim analizy odnoszące się do rozmiaru obiektów. Na dwóch pierwszych wykresach pokazane jest pięć największych tabel i indeksów w bazie. Poniżej znajdują się informacje z widoku systemowego pg_stat_user_tables dotyczące przede wszystkim aktywności DML i zapytań na tabelach. Na ostatnim z widoków zobaczymy informacje dotyczące rozmiaru tabel, indeksów i sumaryczny rozmiar obiektu na dysku.

EDB Postgres Enterprise Manager – wszechstronne narzędzie do zarządzania i monitorowania cz. 1

EDB Postgres Containers 2.2 – nowe możliwości konteneryzacji baz danych

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Skontaktuj się z nami