Nowa wersja EDB Postgres Failover Manager 3.2 - Linux Polska

PostgreSQL / EDB

Nowa wersja EDB Postgres Failover Manager 3.2

07/09/2018
Podziel się

EDB Postgres Failover Manager to narzędzie dostępne wraz z subskrypcją EDB Postgres (Standard i Enterprise Edition), służące do automatycznego zarządzania klastrem baz danych Postgres.

Jego najnowsza wersja 3.2 zapewnia użytkownikom EDB Postgres infrastrukturę wysokiej dostępności, monitoruje węzły klastra PostgreSQL, identyfikuje oraz weryfikuje awarie bazy danych. W razie potrzeby promuje zapasowy węzeł do roli węzła nadrzędnego i powiadamia o zaistniałym zdarzeniu.

EDB Postgres Failover Manager 3.2 to:

  1. Lepsza integracja z pgPool i innymi load balancerami – nowe mechanizmy wyzwalania skryptów script hooks dostępne w momencie dodawania i usuwania węzłów z puli load balancera; wspiera scenariusze działania EDB Postgres Failover Managera takie jak switchover i standby failure.
  2. Uwzględnienie poziomu istotności w skryptach powiadamiających (notification scripts) – zmienna o nazwie notification.level pozwala na wskazanie, kiedy skrypt ma być wykonany.
  3. Poprawione informacje o węzłach w logach – bardziej czytelne informacje diagnostyczne, dzięki umieszczeniu w logach informacji o nazwie i adresie serwera.

Poprawki zawarte w wersji 3.2:
Notification severity now applies to notification scripts (#769700).

Szczegółowe informacje na temat omawianej aktualizacji znajdują się w dokumentacji technicznej.

EDB Postgres Failover Manager w wersji 3.2 jest dostępny dla klientów posiadających aktualną subskrypcję bazy danych EDB Postgres Standard lub EDB Postgres Enterprise w formie pakietu RPM, który można pobrać z repozytorium yum.enterprisedb.com. Aby uzyskać dostęp do repozytorium yum, należy przesłać prośbę na adres https://www.enterprisedb.com/repository-access-request.

Dowiedz się więcej o innych narzędziach EDB Postgres dostępnych wraz z subskrypcją

Dowiedz się więcej o subskrypcjach EDB Postgres

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Skontaktuj się z nami