Najnowsza wersja EDB Postgres Platform 10 już dostępna

PostgreSQL / EDB

Najnowsza wersja EDB Postgres Platform 10 już dostępna

08/12/2017
Podziel się

EnterpriseDB® (EDB ™) 16 listopada ogłosiło wprowadzenie na rynek najnowszej wersji EDB Postgres ™ Platform 10. Nowa odsłona platformy opartej o otwarty kod źródłowy została stworzona z myślą o wspieraniu najnowocześniejszych, złożonych aplikacji cyfrowych. Jest bardziej wydajna i elastyczna. Posiada większe możliwości równoległego przetwarzania danych.

EDB Postgres Platform to zintegrowana platforma, której fundament stanowi otwartoźródłowy system zarządzania bazami danych, rozbudowana o funkcjonalności niezbędne do integracji i zarządzania danymi (zarówno ustrukturyzowanymi, jak i nieustrukturyzowanymi). Oferuje również zestaw zintegrowanych narzędzi umożliwiających budowę i utrzymywanie nowoczesnej, wysoko dostępnej architektury Postgres obejmujących:

1. Management Tool Suite:

EDB Postgres Enterprise Manager – potężne narzędzie do zarządzania przeznaczone dla administratorów baz danych. Umożliwia zarządzanie dużą liczbą instancji PostgreSQL, a także ich monitorowanie i strojenie, za pośrednictwem jednego, prostego w obsłudze interfejsu graficznego.

EDB Postgres Backup and Recovery tool – narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Implementuje polityki tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi, jak również powrotu do punktu w czasie.

EDB Postgres Failover Manager – narzędzie monitorujące wydajność i stan węzłów w klastrze PostgreSQL, umożliwiające automatyczną promocję węzła „standby” do roli „master”, zapewniając w ten sposób wysoką dostępność systemu.

2. Integration Tool Suite:

EDB Postgres Replication Server – dynamiczna i strategiczna platforma do replikacji, posiadająca możliwości „single” i „multi master”. Zapewnia geograficzne równoważenie obciążenia, upraszcza migrację w czasie rzeczywistym, a także umożliwia heterogeniczną integrację danych.

EDB Postgres Data Adapters – kolekcja rozszerzeń służących do integracji bazy danych Postgres z innymi bazami, m.in. MongoDB, MySQL i Hadoop oraz szybkiego przetwarzania pomiędzy różnymi instancjami Postgresa.

EDB Postgres Platform 10 wyposażona jest nie tylko we wszystkie najnowsze funkcjonalności wprowadzone wraz z PostgreSQL 10, lecz również szereg dodatkowych rozszerzeń i narzędzi.

Najważniejsze cechy i możliwości EDB Postgres Platform 10

EDB Postgres Advanced Server Database:

Wydajność
Równoległe zapytania – znaczne poszerzenie możliwości przetwarzania równoległego. W nowej wersji zarówno sekwencyjne skanowanie, jak i skanowanie za pomocą indeksu może odbywać się na wielu „corach” jednocześnie. Poza tym planer ma możliwość uruchomienia wielu „workerów” dla znacznie większej liczby operacji już poza metodami dostępu do danych, takich jak: merge join, sub-plans, czy bitmap heap-scan.

Tuning WAL – funkcja dla administratorów baz danych poprawiająca wydajność i zarządzanie systemem poprzez dopasowanie wielkości segmentów WAL (dzienników transakcyjnych).

Pre-warm – funkcja przywracająca pamięć podręczną do ostatniego znanego stanu przed wyłączeniem serwera, gwarantująca, że najczęściej używane dane zostaną załadowane do pamięci przed uruchomieniem usługi. Zapewnia to optymalną wydajność bez konieczności oczekiwania na ponowne zapełnienie pamięci podręcznej.

Bezpieczeństwo
Kontrola – precyzyjne funkcje audytu dają administratorom większą możliwość rejestrowania tego, co dzieje się wewnątrz bazy danych oraz śledzenia zdarzeń na bazie z podziałem na użytkowników, zapytania i bazy danych.

Uwierzytelnianie SCRAM – nowy protokół SCRAM (Salted Challenge Response Authentication Mechanism) do zarządzania hasłami, zaimplementowany w PostgreSQL 10. Dzięki niemu ani informacje przechowywane na serwerze ani te wymieniane w trakcie uwierzytelniania, nie będą wystarczające dla nieautoryzowanego dostępu.

Elastyczność
Replikacja logiczna – w konfiguracjach „single-master” administratorzy baz danych mogą kontrolować replikację na poziomie tabeli lub bazy danych, a także selektywnie replikować poszczególne elementy i agregować dane rozproszone na wielu serwerach. Pozwala to na łatwe tworzenie kopii zapasowych oraz ograniczenie przestojów wynikających z czynności serwisowych. EDB Postgres Replication Server ma tę przewagę, że obsługuje replikację typu „multi-master” oraz bardziej złożone konfiguracje z wykorzystaniem rozwiązań Oracle i innych dostawców baz danych.

Deklaratywne partycjonowanie – kłopotliwe zadania manualne związane z utrzymywaniem i aktualizowaniem wyzwalaczy oraz reguł, tworzenia partycji tabel i zarządzania nimi zostały zautomatyzowane. Teraz mechanizmy kontrolujące partycjonowanie są częścią schematu bazy danych i programiści nie muszą uwzględniać ich w aplikacji. A partycjonowanie kompatybilne z Oracle teraz działa szybciej.

Klonowanie schematów – administratorzy mogą tworzyć kopie schematów danych w obrębie tej samej lub różnych baz danych. Jest to szczególnie przydatne w procesie tworzenia kopii zapasowych, przywracania danych i innych zadaniach związanych z utrzymaniem, a także przy tworzeniu wielu identycznych baz danych do celów szkoleniowych.

Multi-column Statistics – administratorzy mogą teraz określać, które statystyki mają być zbierane i wykorzystane w celu poprawy wydajności zapytań. Dotychczasowy sposób zbierania statystyk był często niewystarczający do tworzenia planu zapytań wysokiej jakości.

EDB Postgres Management Suite:

EDB Postgres Enterprise Manager
Personalizacja – większe możliwości dostosowywania widoków, alertów i paneli kontrolnych.

Przejrzystość – nowe ustawienia pozwalają lepiej wyizolować specyficzne zdarzenia, aby lepiej zrozumieć zachowanie systemu.

Integration Suite:

EDB Postgres Data Adapters

Wydajność – szereg usprawnień w zakresie EDB Postgres Data Adapters poprawiających wydajność działania w trybie rozproszonym.

Jeżeli masz pytania dotyczące licencjonowania i subskrypcji produktów EDB, obejrzyj nasze webinary lub skontaktuj się z nami

Zobacz też: EnterpriseDB wyróżnione w raporcie Gartner Magic Quadrant 2019 dla dostawców baz danych

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Skontaktuj się z nami