EDB Postgres Advanced Server 13 - już dostępna

PostgreSQL / EDB

EDB Postgres Advanced Server 13 – już dostępna

08/12/2020
Podziel się

EnterpriseDB ogłosiła dostępność najnowszej wersji bazy danych EDB Postgres Advanced Server 13. W nowej edycji EPAS 13, położono nacisk na poprawę usability, bezpieczeństwa i kompatybilności z bazami danych Oracle.

Przyjrzyjmy się dlaczego warto uaktualnić EDB Postgres Advanced Server do wersji 13.

1. Poprawa usability

Nowa wersja EDB Postgres Advanced Server 13 ułatwia zarządzanie wieloma bazami danych. Wprowadzono ulepszenia użyteczności w Postgres Enterprise Manager, narzędziu do zarządzania opartym na graficznym interfejsie użytkownika, które umożliwia monitorowanie, ostrzeganie i dostrajanie wielu klastrów społecznościowego PostgreSQL i / lub EDB Postgres Advanced Server. Teraz modyfikacja schematu lub obiektu jest dużo łatwiejsza dzięki pełnemu wyszukiwaniu obiektów w interfejsie GUI.

Dodatkowe integracje ułatwiają uruchamianie tworzenia kopii zapasowych za pomocą narzędzia Backup Recovery Tool oraz automatyzację przełączania awaryjnego za pomocą Failover Managera. Postgres Enterprise Manager jest teraz zgodny z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0 AA. Przestrzeganie WCAG poprawia dostęp dla osób niepełnosprawnych.

2. Poprawa bezpieczeństwa i dostępu do danych

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa w EDB Postgres Advanced Server 13 obejmują przede wszystkim ulepszenie bardziej szczegółowych kryteriów uprawnień, skuteczne wymazywanie pamięci zawierającej poufne informacje, a także ulepszony audyt. Wprowadzono również znaczące usprawnienia w certyfikatach klienta i rozszerzonych opcjach szyfrowania.

Certyfikaty klienta są używane przez aplikację lub użytkownika w celu uwierzytelniania żądań do bazy danych. Wiele narzędzi już korzysta z tego rodzaju uwierzytelniania, a od wersji 13 z uwierzytelnienia opartego na certyfikatach mogą korzystać teraz także EDB*Loader (narzędzie do masowego ładowania danych) oraz sterowniki dostępu do danych zewnętrznych (Foreign Data Wrappers).

Dodatkowo domyślna minimalna wersja TLS została zaktualizowana do TLS 1.2, a powiązanie kanału może być używane z uwierzytelnianiem SCRAM. Ponadto hasła w plikach konfiguracyjnych Failover Manager są przechowywane z silniejszym szyfrowaniem, a komunikacja agenta Failover Manager jest szyfrowana za pomocą funkcji szyfrowania wiadomości jgroups. Wszystkie te ulepszenia bezpieczeństwa zapewniają dopuszczalność stosowania PostgreSQL i narzędzi EDB w środowiskach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

3. Szybsza migracja z Oracle do PostgreSQL

Migracja z Oracle do PostgreSQL w EDB Postgres Advanced Server 13 jest szybsza. Nowe funkcje zgodności z bazą danych Oracle w serwerze EDB Postgres Advanced usprawniają migrację na poziomie składni i procedur składowanych. Zgodność składni umożliwia klientom automatyczne partycjonowanie danych przy użyciu metod LIST lub HASH.

Dzięki tej funkcji EDB Postgres Advanced Server automatycznie tworzy nową partycję, gdy nowo wstawione dane przekraczają zakres partycji już istniejącej. Polecenia DDL CREATE TABLE i ALTER TABLE mogą teraz określać indeks niestandardowy z opcją „USING INDEX”, a także z parametrami PARALLEL / NOPARALLEL. Wszystkie te możliwości są analogiczne do poleceń Oracle, co jest dużym ułatwieniem dla byłych administratorów baz danych Oracle. Dzięki temu migracja schematów jest obarczona dużo mniejszym ryzykiem jakościowym, czasowym i kosztowym.

W odniesieniu do procedur składowanych dodano obsługę procedur i funkcji DEFINE_COLUMN_LONG, COLUMN_VALUE_LONG, LAST_ERROR_POSITION. W przypadku wyzwalaczy (triggerów) złożonych zarówno działanie na poziomie instrukcji, jak i na poziomie wiersza można umieścić w jednym wyzwalaczu. Funkcjonalność wyzwalaczy złożonych została rozszerzona o obsługę klauzuli WHEN ze zmiennymi NEW / OLD i zdarzeniami wyzwalającymi na poziomie STATEMENT. Ta funkcjonalność zmniejsza potrzebę skomplikowanego przepisywania logiki aplikacji w języku proceduralnym i przyspiesza proces migracji.

Szczegółowe informacje o nowych funkcjonalnościach dostępne są w dokumentacji technicznej na stronie producenta.

Zachęcamy do wypróbowania Postgres Advanced Server w wersji 13.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Skontaktuj się z nami