Suse Rancher | subskrypcje, wdrożenia | Linux Polska

SUSE Rancher – instalator, który „robi różnicę”

SUSE Rancher to komercyjna platforma open source, która umożliwia szybkie dostarczanie kontenerów za pomocą Kubernetesa w środowisku produkcyjnym.

Zaletą Ranchera jest to, że umożliwia on centralną instalację i zarządzanie całym cyklem życia klastów Kubernetesa w różnych środowiskach;

  • bare metal,
  • środowiska wirtualne,
  • chmura publiczna: Microsoft Azure, Google, Amazon AWS,
  • chmura prywatna,
  • edge,

za pomocą przejrzystego, zunifikowanego interfejsu graficznego.

Instalacja klastrów możliwa jest na dwa sposoby:

  • budowa nowego klastra od podstaw;
  • import działającego klastra utworzonego przy użyciu dowolnej, certyfikowanej dystrybucji Kubernetes.

Jedna instalacja serwera Rancher może zarządzać tysiącami klastrów Kubernetes i węzłów z tego samego interfejsu użytkownika.

Do wdrożenia nowych klastrów Kubernetes za pomocą Rancher wykorzystywana jest certyfikowana dystrybucja RKE (Rancher Kubernetes Engine) lub usługi Kubernetes dostarczane przez dostawców chmur publicznych.

Co więcej, Rancher obejmuje stos oprogramowania potrzebny do zarządzania kontenerami w środowisku produkcyjnym. Dzięki temu organizacje nie muszą już budować od podstaw platformy usług kontenerowych kompletując samodzielnie szeroki zestaw narzędzi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o SUSE Rancher?
Skontaktuj się z nami

SUSE Rancher – dla kogo

SUSE Rancher doskonale sprawdzi się w organizacjach posiadających heterogeniczne środowiska kontenerowe, które wymagają włożenia dużego wysiłku administracyjnego utrzymanie wielu klastrów kontenerowych.

Platforma SUSE Rancher będzie również dobrym rozwiązaniem dla firm, które chciałyby stworzyć alternatywę dla pojedynczego klastra uruchomionego we własnym centrum przetwarzania, wykorzystując zasoby chmurowe. Wdrożenie takiego scenariusza przynosi szereg korzyści, m.in.:

  • optymalizację kosztów dzięki migracji do chmury;
  • stworzenie łatwego w skalowaniu, zapasowego centrum przetwarzania danych (fizycznego lub w chmurze);
  • separację pomiędzy usługami publicznymi i wewnętrznymi przy zachowaniu centralnego zarządzania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o SUSE Rancher?

Skontaktuj się z nami

Usługi wsparcia do produktów Suse

Nie tylko dostarczamy subskrypcje SUSE Linux Enterprise Server, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Rancher – cztery główne komponenty

Orkiestracja infrastruktury

Rancher wykorzystuje zasoby obliczeniowe z dowolnej chmury publicznej lub prywatnej w postaci procesora i pamięci (operacyjnej i dyskowej) hostów Linux. Każdy host Linux może być maszyną wirtualną lub fizyczną – z perspektywy Ranchera nie a one do odróżniane.

Rancher zawiera warstwę usług infrastrukturalnych, takich jak: sieci, pamięć masowa, równoważenie obciążenia, DNS i zabezpieczenia, zaprojektowanych specjalnie do obsługi aplikacji kontenerowych. Usługi infrastruktury Rancher same również są wdrażane jako kontenery, dzięki czemu ta sama usługa może działać na dowolnych hostach Linux pochodzących z dowolnej chmury.

Orkiestracja kontenerów

Rancher zawiera dystrybucje kilku popularnych obecnie frameworków do orkiestracji kontenerów: Docker Swarm, Kubernetes i Mesos. Jeden użytkownik może tworzyć wiele klastrów Swarm lub Kubernetes, a następnie używać natywnych narzędzi Swarm lub Kubernetes do zarządzania swoimi aplikacjami. Oprócz Swarm, Kubernetes i Mesos, Rancher obsługuje własną platformę orkiestracji kontenerów o nazwie Cattle (pierwotnie zaprojektowany jako rozszerzenie Docker Swarm).

Katalog aplikacji

Rancher umożliwia wdrażanie wielokontenerowych aplikacji z katalogu za pomocą jednego kliknięcia. Przy pomocy przyjaznego interfejsu użytkownicy mogą zarządzać wdrożonymi aplikacjami i przeprowadzać w pełni zautomatyzowane aktualizacje. Rancher zawiera katalog publiczny składający się z popularnych aplikacji tworzonych przez społeczność. Użytkownicy mogą również tworzyć własne prywatne katalogi.

Uwierzytelnienie i kontrola dostępu

Rancher obsługuje elastyczne wtyczki uwierzytelniania użytkowników i jest wyposażony we wbudowaną integrację uwierzytelniania użytkowników z Active Directory, LDAP i GitHub. Rancher obsługuje również kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) dla wszystkich klastrów, dając globalnym administratorom możliwość kontrolowania dostępu do klastra z jednego miejsca.

Chcesz dowiedzieć się więcej o SUSE Rancher?
Skontaktuj się z nami

Poznaj bliżej rozwiązania SUSE oraz ich zastosowania