Kompletny pakiet oprogramowania systemowego pod wdrożenie EZD RP i usługi wsparcia od Linux Polska

Co warto wiedzieć o EZD RP

System EZD RP to narzędzie do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej RP. Umożliwia administrowanie przetwarzanymi dokumentami w sposób kompleksowy (obsługa przesyłek, rozdzielanie i dekretacja korespondencji, klasyfikacja dokumentacji, kompletowanie akt sprawy, archiwizacja).

Narzędzie powstało w ramach projektu zrealizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w partnerstwie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych (NDAP).

Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy platformę konteneryzacyjną na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej dla oprogramowania EZD RP w NASK.

Wdrożenie EZD RP w administracji publicznej jest kluczowym etapem szerszej inicjatywy transformacji cyfrowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Skąd pozyskać i jak wdrożyć system EZD RP?

Narzędzie dostarczane jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK wraz z dokumentacją wdrożeniową i użytkową. Producent zapewnia także bieżące dostosowywanie systemu do zmian prawnych i technologicznych.

Implementacja EZD RP (wraz z przygotowaniem odpowiedniego środowiska uruchomieniowego i zakupem koniecznego oprogramowania) oraz utrzymanie systemu w działaniu leży jednak po stronie zainteresowanej placówki.

Wdrożenie EZD RP w 5 krokach

1Analiza potrzeb

Wybierz interesujący Cię pakiet.

2Asysta

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swoje potrzeby.

3Oferta i umowa

Zaakceptuj umowę.

4Wdrożenie

Zaczekaj na wdrożenie.

5Wsparcie i utrzymanie

Ciesz się profesjonalnie wdrożonym systemem EZD RP ze wsparciem technicznym.

EZD RP – nasza oferta

Analiza środowiska klienta

Wykonujemy audyt Twojego środowiska informatycznego, aby wdrożenie systemu EZD RP było idealnie dopasowane do konkretnej infrastruktury.

Wykonanie kopii zapasowej środowiska

Wykonujemy kopię zapasową zastanego środowiska, by w razie potrzeby móc przywrócić je do punktu wyjścia.

Przygotowanie środowiska i wdrożenie systemu

Zapewniamy odpowiednie przygotowanie środowiska uruchomieniowego przed instalacją EZD RP.

Konfiguracja szyfrowanego tunelu VPN do chmury

Konfigurujemy szyfrowany tunel VPN do chmury, by zagwarantować Ci maksymalne bezpieczeństwo.

Kompletne wdrożenie systemu EZD RP

Dostarczamy, instalujemy i konfigurujemy oficjalną wersję systemu EZD RP w Twojej placówce, dbając o to, by wdrożenie było w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy integrację EZD RP z wykorzystywanymi systemami wewnętrznymi.

Oprogramowanie wchodzące w skład pakietu EZD RP Linux Polska

  • Środowisko uruchomieniowe kontenerów Kubernetes.
  • Platforma Rancher do zarządzania wieloma klastrami Kubernetes.
  • System operacyjny z rodziny Linux.
  • Bazy danych: PostgreSQL, MongoDB, Redis.
  • System kolejkowy: RabbitMQ.
  • Opcjonalnie: w przypadku braku usług NFS w organizacji – usługa repozytoriów obiektowych zgodnych z protokołem S3 (MinIO).

Autoryzowane wsparcie techniczne

Zapewniamy autoryzowane wsparcie techniczne realizowane przez doświadczonych inżynierów dla efektywnej pracy systemu. Gwarantujemy szybką reakcję w przypadku wystąpienia problemów.

Dedykowane szkolenia dla użytkowników i administratorów

Szkolimy użytkowników i administratorów systemu EZD RP. Dzięki temu zyskują oni pełne kompetencje w zakresie zarządzania systemem, a platforma użytkowana jest poprawnie i efektywnie, z wykorzystaniem jej pełnego potencjału.

Opcje wdrożeniowe

Wdrożenie w chmurzeWdrożenie na miejscu
Zakres i cechy wdrożeniaIaaSSaaSInstalacjaPełne wdrożenie
Zgodność z przepisami
Szybkie wdrożenie EZD RP
Pomoc w instalacjiopcja
Pomoc w integracjiopcjaopcjaopcja
Pomoc we wdrożeniu biznesowymopcjaopcjaopcja
Szkolenie administratorówopcjaopcjaopcja
Szkolenie użytkownikówopcjaopcjaopcja
Wsparcie techniczne admin.opcjaopcjaopcjaopcja
Wsparcie użytkownikówopcjaopcjaopcjaopcja

Dlaczego warto wdrożyć EZD RP wraz z Linux Polska?

Bezpieczeństwo prawne

Bezpieczeństwo prawne oraz dotrzymanie terminów zgodnie z wymogami ustawowymi.

Poprawne technologicznie rozwiązanie

Poprawne technologicznie rozwiązanie gwarantujące stabilność i brak istotnych błędów.

Ciągłość pracy

Ciągłość pracy – wysokie wskaźniki dostępności systemu dzięki szybkiemu rozwiązywaniu problemów użytkowników i administratorów.

Poprawne i efektywne użytkowanie

Poprawne i efektywne użytkowanie systemu dzięki poszerzeniu wiedzy administratorów i użytkowników.

Indywidualna oferta

Oferta dostosowana do konkretnych wymagań i rozmiaru środowiska.

Wdrożenie i utrzymanie EZD RP – wybierz pakiet dla swojej organizacji

BasicStandardAdvancedEnterprise
Dostęp do binariówDostęp do binariówDostęp do binariówDostęp do binariów
Dostęp do koduDostęp do koduDostęp do koduDostęp do kodu
Wsparcie techniczne na forumWsparcie techniczne na forumWsparcie techniczne z SLA 8/5 (opcjonalnie)Wsparcie techniczne z SLA 8/5 (opcjonalnie)
Instalacja platformy przez inżynierów LPInstalacja platformy przez inżynierów LPInstalacja platformy przez inżynierów LPInstalacja platformy przez inżynierów LP
Instalacja aplikacji EZD RP na platformieInstalacja aplikacji EZD RP na platformieInstalacja aplikacji EZD RP na platformieInstalacja aplikacji EZD RP na platformie
Integracja z AD itp. systemów zarz. tożsamości i uprawnieńIntegracja z AD itp. systemów zarz. tożsamości i uprawnieńIntegracja z AD itp. systemów zarz. tożsamości i uprawnieńIntegracja z AD itp. systemów zarz. tożsamości i uprawnień
Synchronizacja kont użytkownikówSynchronizacja kont użytkownikówSynchronizacja kont użytkownikówSynchronizacja kont użytkowników
Konfiguracja typów dokumentówKonfiguracja typów dokumentówKonfiguracja typów dokumentówKonfiguracja obiegu dokumentów
Integracja z procesami obiegu dokumentówIntegracja z procesami obiegu dokumentówIntegracja z procesami obiegu dokumentówIntegracja z procesami obiegu dokumentów

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a pakietem usług:

    Nasi Klienci